II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM

Napjaink hazai controlling helyzete és annak felsőoktatási vetületei

A szerzők jelen cikkükben a történelmi kronológiából kiindulva, szakmai gyorsfényképet kívánnak adni az ezredfordulótól napjainkig a hazai controlling rendszerek elterjedéséről, azok kiépítettségéről, valamint a felsőoktatási (egyetemi, főiskolai) intézmények controlling kutatási és oktatási tevékenységének kapcsolatáról.

Miskolczi TiborTóth AntalZéman Zoltán, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
Saját tőke mérlegtételeinek vizsgálata - stratégiai döntések speciális helyzetekben

A vállalkozások saját tőke szerkezetének vizsgálata stratégiai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis a saját tőke mérlegtételeiben bekövetkezett változások jelzésértékűek, különösen azokban az esetekben, amikor a vállalkozásoknak döntések sorozatát kell meghozniuk. A saját tőke tételeinek részletes ismertetése mellett kitérünk azokra az esetekre is, amikor a likviditási problémákkal küzdő, esetlegesen már több éve veszteségesen működő vállalkozások lehetőségei beszűkülnek, döntési kényszer előtt állnak, átalakuljanak, végelszámolással megszűnjenek, csődöt jelentsenek, vagy felszámolási eljárás keretében jogutód nélkül megszűnjenek. A kérdés az, hogy a vezetői számvitel nyújtotta információk mennyiben segíthetik elő a helyes stratégiai döntés(ek) meghozatalát. A saját tőke mérlegtételeiben bekövetkezett változások értelmezése igen összetett feladat, ugyanis a számviteli folyamatok megértése mellett, a jogszabályok - saját tőkére vonatkozó - előírásainak ismerete is nélkülözhetetlen.

Böcskei Elvira, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
A Lean szemléletmód a „TECHNIKA" Zrt. gazdálkodásában

A „TECHNIKA" Zrt.-nél a külföldi kapcsolatrendszernek való megfelelőség a termelékenység növelése és a minőségi kifogások számának csökkentése szükségessé tette a Lean gondolkodásmód bevezetését. A szerzők a módszer eredményeit mutatják be cikkükben, különös tekintettel a japán SS technika alkalmazásával.

Csecsődi ViktóriaRózsa Attila, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
A befektetési piac alakulása Magyarországon az elmúlt évtizedben

A tanulmány a befektetések alakulását követi nyomon az elmúlt évtizedben Magyarországon. Milyen tendenciák alakultak ki, hogyan hatnak a befektetési piacra a fejlődő országok gazdasági törekvései. A Föld problémáinak megoldása milyen újabb és újabb lehetőségeket kínál fel a világban és ez által Magyarországon. A cikkben a szerzők kitérnek az egyre nagyobb teret nyerő exkluzív és egzotikus alapokra, hogy milyen indíttatásból jöttek létre és mit remélhetünk tőlük, felvetve az esetleges stratégiai controlling alkalmazásának lehetőségét.

Bárczi JuditBogáth Emese Melinda, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
A biztosítási piac penetrációjának controlling megközelítése

E tanulmány arra vállalkozik, hogy rávilágítson a magyar biztosítási piac sajátosságaira és számba vegye azokat a lehetséges okokat, amelyek felelőssé tehetők azokért a különbségekért, melyek a magyar és a nyugat-európai biztosítási piac között mutathatóak ki. A piaci jellemzők között is a biztosítási penetrációra fókuszál, azt kutatja vajon miért nagyobb átlagban mintegy háromszorosával Európa nyugati felén a biztosítási piac penetrácója (GDP arányos biztosítási kiadások), mint Magyarországon, és miként lehetséges a piac befolyásolása.

Eke Zsolt, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
Startup lehetőségek az új nyugdíjbiztosítás területén, figyelembe véve a 2007-2012 év között befektetési egységekhez kötött életbiztosítási állomány változásait

A 2008-ban kirobbanó és napjaink gazdasági döntéseit alakító gazdasági világválság súlyos következményei a gazdasági élet számos területén érezteti hatását. Természetesen a biztosítási társaságokat is utolérte a változás, amely főként a lakosság körében egyre jobban terjedő környezeti változások miatt következett be. Hiszen jelentős változás állt be a bérek, a fogyasztói ár-index és természetesen a munkanélküliségi ráta alakulásában. Mindezek hatással voltak a magánszemélyek megtakarításaira és így a befektetési kedvre is. Jelen cikk az egyik legkedveltebb életbiztosítási típus az unit linked, azaz a befektetési egységhez kötött életbiztosítások alakulását vizsgálja 2007 és 2012 között a válság hatására.

Bárczi JuditBogáth Emese MelindaSzakács Attila, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
A vállalati controlling alkalmazásának jelentősége

A vállalati információs rendszerek, így a vállalati controlling, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezetben kialakítsák, és biztosítsák a hatékony működés feltételeit a visszacsatolás és az ellenőrzés lehetőségének megteremtésével. A siker egyik alapeleme a gyorsaság, amely a piacon zajló tervezett folyamatok esetében a megvalósulás minél rövidebb idő alatt lezajló válaszreakciót jelenti, ezt segíti elő a controlling rendszer információszolgáltatása. A vállalati controlling rendszer már bizonyította hatékonyságát az alkalmazók körében, melynek egyik oka rugalmas kialakítása, ami által lehetőség nyílik a rendszer adott szervezet arculatára való formálása, főtevékenység jellegétől és a szervezet korától, méretétől függetlenül.

Hágen István ZsomborMéhesné Berek Szilvia, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
Controlling utókalkulációs rendszer bevezetési tapasztalatai egy ipari szolgáltató cég bérmunkáinak költség- és nyereség elemzésénél - I. rész

A magyarországi KKV szektor egyik jellemző problémája a controlling tartalmú vállalat-irányítási rend­ szerek hiánya, és következményként a vezetéstájékoztatás elégtelensége. A növekvő és működőképes cégek fejlődésének meghatározott szakaszában jelentkeznek azok a vezetéstájékoztatási kérdések, amelyek a belső számvitel-, mindenekelőtt a vezetői számvitel és Controlling módszertanok alkalmazását teszik szükségessé. A következő alkalmazási példasor a controlling eljárás fejlődéstörténete egy sikeres KKV esetében. A szerző cikkének I. részében a controlling utókalkulációs rendszer bevezetésénél a cég bér­ munka jellegű tevékenységének gazdaságossági kérdéseit vizsgálja.

Fabricius-Ferke György, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
Mit mutat a mérleg? A hányadoselemzés alapjai és buktatói - II. rész

A Controlling Info I. évfolyam 12., utolsó számában a pénzügyi kimutatások tartalmával és a hányados alapú elemzés általános módszertanával foglalkoztam. A jelen cikkemben az előző rész folytatásként a mutatószámok tartalmi elemzésére kívánok nagyobb hangsúlyt fektetni.

Musinszki Zoltán, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
Teljesítményértékelés a DEA felhasználásával

A vállalati teljesítményértékelés célja a vállalati működés eredményességének és gazdaságosságának folyamatos nyomon követése, ami információt szolgáltat a különböző vállalati döntésekhez. A benchmarking a vállalati teljesítmények összehasonlításának egyik eszköze. A pénzügyi controlling mutatók napjainkban általánosan használt eszközök a vállalati teljesítmények elemzésében, de komplex mérőeszközként nehezen használhatók. A megfelelő teljesítményértékeléshez és összehasonlíthatósághoz fontos olyan módszer, mérőeszköz alkalmazása, amelyik komplexen tudja mérni a vállalkozás teljesítményét. Olyan módszerre van szükség, amely mind kvalitatív, mind kvantitatív jellemzők felhasználását lehetővé teszi, az egyik ilyen módszer lehet a DEA. A DEA kiegészítheti a hagyományos mutatóelemzést, különösen, ha az a cél, hogy a működési és a technikai hatékonysággal kapcsolatban szeretnénk információhoz jutni.

Fenyves Veronika, II. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum