III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM

Hőgazdálkodási controlling eredmények az Iskolaközpontban

A cikk a szakirodalom által mostohán kezelt operatív controlling gyakorlatias szintjével foglalkozik. Igyekszik közvetlenül hasznosítható tapasztalatokat átadni az intézményirányítás felelős vezetőinek. A cikk alapja, egy oktatási intézményben, az Iskolaközpontban végzett hőgazdálkodási controlling munka, annak az eredményeinek a kimutatása, valamint a felmerült költségek számszerűsítése.

Controller Info 2015. III. évf. (2) szám 8-14.

Maurer B. György, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
Üzleti Controlling Tervezés folyamata egy nagyvállalatnál

Múlt, jelen, jövő, - mindhárom idődimenzió találkozik a controllinggal. Azon eredmények felhasználásával, elemzésével, amelyek a múltban képződtek olyan információkhoz juthatunk, amelyek alapjául szolgálnak a jövőre vonatkoztatott döntések meghozatalában. A szerző cikkében, ezért a legfontosabb dimenzióként a jövőorientáltságot jeleníti meg, hiszen a társaságoknak elengedhetetlenül fontos a dinamikus hozzáállás az eredményesség elérése érdekében. A cikkben, ezért a vállalatok irányítási rendszerének egy komplex vezetési alrendszere a controlling és annak legfőbb eleme az üzleti tervezés kerül bemutatásra egy nagyvállalat gyakorlatában.

Controller Info 2015. III. évf. (2) szám 21-27.

Medveczky BalázsSzőke Brigitta, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
Cash flow-kimutatások a controlling szolgálatában

A szerzők a cikk keretein belül a cash flow-kimutatások szabályozásának, fogalmának és célkitűzéseinek áttekintése mellett a controllerek, illetve a controlling számára biztosított információinak ismertetésére helyezik a hangsúlyt.

Controller Info 2015. III. évf. (2) szám 15-20.

Becsky-Nagy PatríciaDroppa Dóra, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
Egy vállalkozás magyar, nemzetközi és UEFA szerinti beszámolójának összehasonlítása, különös tekintettel a játékosjogokra versus Sportcontrolling

A XXI. században a sport iránti igény hatalmas léptekkel halad, amely maga után vonja a sport gazdasági területének a fejlődését is. A cikk aktualitását adja, hogy a sport gazdasági vetülete folyamatos átalakulásokon megy keresztül, amely annak köszönhető, hogy napjainkban már egyre nagyobb összegek áramlanak a sportba. A kormány stratégiai gazatnak tekinti, és akként is kezeli a sportot, hiszen ebben is látják a nemzetközi kitörési lehetőségeket.

Controller Info 2015. III. évf. (2) szám 2-7.

Bács ZoltánSzőke Réka, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
IFRS Oroszországban – az átállás és alkalmazás gyakorlata

Oroszországban a nemzetközi standardok alkalmazására a legracionálisabb módszert választották – a nemzeti számviteli standardok illeszkedése a nemzetközi szabványokhoz. Ez a módszer feltételezi az orosz számviteli szabályok fokozatos modernizációját a nemzetközi standardok követelményeinek megfelelően. A szerzők cikkükben rövid ismertetést adnak a nemzetközi szabványok alkalmazásának különbségéiről Oroszországban és nyugati országokban, illetve a nemzetközi standardokra való átállás gyakorlatáról és problémáiról.

Controller Info 2015. III. évf. (2) szám 28-30.

Halmosi TímeaKodenko Ekaterina, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
A pénzügyi döntések dilemmái

A cikk célja a vállalkozások fejlesztésekor a finanszírozási források közötti választások során felmerő dilemmák, előnyök és hátrányok mérlegelésének szembeállítása. A klasszikus forma a saját forrásból történő finanszírozás, de ma már egyre gyakoribb a külső befektető bevonása, pályázat útján elnyert támogatások igénybe vétele és a hitelfelvétel. Elemzésünk során a hitelfelvétel feltételeit vizsgáljuk, mivel már a hitel felvétele előtt a pénzügyi vezetőnek mérlegelnie kell, hogy a jövőben keletkező bevételek fedezik-e a folyamatos termelést, és emellett biztosított-e a hitel visszafizetése. Hangsúlyozzuk, hogy a pénzügyi controller szerepe, információ szolgáltatása rendkívül fontos a megalapozott döntéshozatalhoz, hosszú távon segítheti a vállalat likviditásának megőrzését.

Controller Info 2015. III. évf. (2) szám 31-36.

Darabos ÉvaRózsa Attila, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
Controlling: Management, vagy Leadership?

A szerző a cikkében megfelelő példákkal való alátámasztással, arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen vezetési módszereket és szervezési eszközöket célszerű használni a Controlling feladatok meg­ oldásánál, pl.: a Menedzsment jellegű eszköztárt, vagy a Leadership szemléletet célszerű elsődlegesen alkalmazni. A cikk keretében a vezetés- és szervezéstudomány módszertanából és elméletéből kívánunk megfelelő választ kapni a hipotetikus felvetéseinkre.

Controller Info 2015. III.évf.(2) szám 37-44.

Fabricius-Ferke György, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
Az utolsó „békeévtől " napjainkig - a magyar bankrendszer mutatószámokon alapuló elemzése

Az európai bankrendszer stabilitása, sérülékenysége a 2008-as válság kirobbanása óta a szakemberek figyelmének középpontjába került. A szabályozórendszer változtatása a stabilitás növekedését irányozza elő. A cikk a magyar bankrendszer stabilitását, stabilitásának változását vizsgálja a CAMELS módszer segítségével. Az elemzés 2007-re (utolsó „békeév" a válság előtt) valamint a 2011- 2013 közötti időszakra irányul. Arra fókuszál, hogy a válság időszaka alatt a magyar bankrendszerben milyen változások történtek a fenti módszer vizsgálati szempontjai alapján.

Controller Info 2015. III.évf.(2) szám 45-51.

Szemán Judit, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
Ügyfélkapcsolati menedzsment innovació a CRM modell segítségével

A szerzők cikkükben egy olyan ügyfélkapcsolati modellt mutatnak be, amely nem csak innovatív elemeket visz be egy piacvezető szolgáltató, ügyfélkapcsolat menedzsmentjébe (Customer Relationship Management - CRM), hanem újraszervezi az ügyfélszolgálati folyamatot is. Elemzésüket még létező piaci versenyhelyzetre készítették, a várható központosított szolgáltató rendszer működésének elemzése egy újabb kutatási cél lehet majd.

Controller Info 2015. III.évf.(2) szám 52-56.

Lázár EdePapp JánosToon Otten, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
Vállalati teljesítménymérés ,,hagyományos" és „új" módszerekkel

A profitorientált vállalatoknak fennmaradásuk és a fenntartható fejlődés érdekében folyamatosan középpontban kell tartaniuk a vállalkozás teljesítményét. A teljesítmény az előre meghatározott célok elérését jelenti. Gazdasági területen a célok a vagyongyarapítást, a minél nagyobb nyereség elérését, a fenntartható fejlődést jelentik. Mindezt gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség mellett lehet elérni. A „hagyományos" teljesítménymérési mutatók mellett, teljesen „új", teljesítménymérési rendszerek is a rendelkezésünkre állnak. A cikk célja, hogy egy átfogó képet adjon a vállalati teljesítménymérési lehetőségekről, elméleti és gyakorlati síkon egyaránt.

Controller Info 2015. III.évf.(2) szám 57-61.

Zsidó Kinga Emese, III. ÉVF. 2015. 2. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum