V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM

Az IFRS beszámolóban rejlő sajátosságok controlling szemléletű vizsgálata – döntéstámogató vezetői számvitel előtérbe kerülése a pénzügyi számvitel szabályozásán keresztül

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) magyarországi változásaira vonatkozó törvényi szabályozás következtében kiemelt figyelem hárult azon vállalkozásokra, amelyek beszámolójukat az IFRS szerint állítják, vagy állíthatják össze. Az IFRS beszámolót választók elsôsorban azon vállalkozói körbôl kerülnek ki, akik külföldi partnerekkel való kapcsolatok kiépítésében látják versenyképességük egyik kulcsát. A szerzôk cikkükben azon információk felmérését, rendezését, valamint szabályozását mutatják be, amelyek idôben történô biztosítása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az IFRS pénzügyi kimutatások megfelelô alapot adjanak a controllerek részére, hogy azok, olyan elszámolási rendszert tudjanak kialakítani, amely a vezetôi döntéseket támogatják.

Dr. Bács ZoltánBöcskei ElviraDékán Tamásné Orbán IldikóFenyves Veronika, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Controlling módszertani ajánlások és alkalmazások az állattenyésztési „élőtömeg” önköltségszámításában

Az önköltségszámítás módszertana, szakirodalmi háttere gazdag. Egy-egy kalkulációs probléma megoldására elméletek sokaságából lehet ötleteket meríteni. Ez egy lehetőség, vagy tényleg élnek ezzel a gazdasági élet szereplői? Cikkében a szerző az állattenyésztésben alkalmazott élőtömeg önköltségszámítás – és ezen keresztül a költséggyűjtők kialakításának, a közös költségek felosztásának – elméleti hátterét és azok gyakorlati megjelenését vizsgálja. A szerző végső következtetése pedig talán nem is meglepő: módszertani sokszínűség ide vagy oda, a vállalkozások az alkalmazandó kalkulációs módszerek kiválasztása során az egyszerű, könnyen kezelhető eljárásokat preferálják.

Musinszki Zoltán, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Az ellátási láncok operatív tervezésének kihívásai

Az ellátási lánc menedzsment meghatározó része az integrált működés elérésére törekvés. Azok az előnyök, amelyek az integrált működésből származnak, közvetlen kapcsolatban vannak az egyes funkciók közötti hatékony működéssel, vállalaton belül, és vállalatok között egyaránt, amelyek a hazai és a nemzetközi ellátási láncot alkotják. A szerzők jelen kutatásunkban az ellátási láncok operatív tervezésének kihívásait mutatjuk be, valamint a tervezés milyen módon és egyáltalán miért teremt értéket, valamint ismertetik a hatékony tervezés kialakításának nehézségeit.

Oláh JuditPopp József, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
A munkahelyi szervezeti controlling által elvárt és a friss diplomások által fontosnak vélt kulcskompetenciák eltérésének vizsgálata

Napjainkban a fiatalok munkaerőpiaci helyzete az egyik legkutatottabb téma. Több kutatás is megállapítja, hogy a munkavállalói csoport elvárásai és képességei nem igazán találkoznak a munkáltatók elvárásaival. A szerzők a cikkükben a controlling által elvárt és a friss diplomások által fontosnak vélt kulcskompetenciák eltérését vizsgálják.

Dr. Bárczi JuditBárdos Ilona KingaCzeglédi CsillaHajós LászlóSzabó KatalinVarga Erika, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
A vezetői számviteli információs rendszer kapcsolata a vállalkozás pénzügyi tervezésével

Jelen cikk a „A vállalkozások belső és külső finanszírozási gyakorlata – A finanszírozást megalapozó döntések” című korábbi cikk (Controller Info V. évfolyam 2. szám) folytatásának tekinthető, amelyben a pénzügyi döntések tipizálására, finanszírozási források bemutatására került sor, amely megalapozza a pénzügyi tervezéssel és vezetői számvitel kérdéseivel foglalkozó munkát. A szerzők cikkükben bemutatják, hogy a számviteli információs rendszer leginkább a vezetői számviteli alrendszeren keresztül képes a pénzügyi tervezési folyamatot releváns információkkal kiszolgálni és módszertanilag is támogatni.

Sisa KrisztinaSzijártó BoglárkaTóth RóbertTúróczi Imre, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Kulturális szatellit számlák

A kultúra fontossága miatt mind inkább előtérbe kerül a kultúra gazdasági dimenziója. A szerző cikkében a kulturális ágazat gazdasági hatásának mérését bemutató úgynevezett szatellit számlák nemzetközi szintű kifejlesztését és elterjedését vizsgálja.

Hargitainé Solymosi Beatrix, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Magyarországi diszkontok és hipermarketek hatékonyságának és termelékenységének vizsgálata és elemzése számviteli beszámolók alapján

A szerző cikkében összevontan vizsgálja a diszkontos és a hipermarketek pénzügyi kimutatásainak jellemzőit, termelékenységét és hatékonyságát, a számviteli beszámolókból nyerhető információkra támaszkodva feltárja az ok-okozati összefüggéseket a 2010-2015 közötti időszakban.

Sütô Dávid, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Az IFRS alkalmazásának hatása a tőkeerősség és a jövedelmezőség megítélésére

A számviteli szakemberek és az akadémiai szféra kutatói körében egyértelműnek tűnik az az álláspont, hogy az IFRS, azon belül is a valós érték koncepció alkalmazásával megbízhatóbb, a vállalat teljesítményét jobban megragadó információk kerülhetnek a pénzügyi kimutatásokba, mint a hagyományos költségalapú megközelítés esetén. A szerzők cikkükben egy 200 vállalat-évből álló európai banki mintán mutatják be, hogy az IFRS szerinti valós értékelés alkalmazásával a vállalat tőkeerősségi mutatója és tőkearányos jövedelmezősége (ROE) egyaránt kedvezőbb értéket ad a valós értékelés hatásaitól megtisztított adatokból számított mutatóknál.

Michael YeboahSzücs TamásTakács András, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
A pénzügyi dereguláció szerepe az Egyesült Államokban

A kereskedelmi bankokra és a befektetési bankokra vonatkozó szigorú szabályok hatályon kívül helyezése ama két évtizeden keresztül elhúzódó deregulációs folyamat eredménye, amely az Egyesült Államok jogalkotását egészen a 2007-2008-as jelzálogpiaci válságig jellemezte. A szerző cikkében a pénzügyi deregulációs folyamatok szerepét vizsgálja az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi és befektetési bankjainak működési gyakorlatában.

Dr. Kecskés András, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Múlt – Jelen – Jövő a közszolgálat menedzselésében: „Vezetés a közjó szolgálatában” című szakkönyv tudományos ismertetése

Jelen cikkben, új sorozat indítását tűzzük ki célul, ahol a lapunk szakterületéhez kapcsolódó, kiemelt fontosságú könyvek ismertetését kívánjuk megjeleníteni. A szerző ismertetőjében a „Vezetés a közjó szolgálatában” című könyvet, mint a közpénzügyi gazdálkodás menedzsment kézikönyvét mutatja be. A Kézikönyv mintegy 750 oldal terjedelemben, 5 fő fejezetrész keretében komoly segítséget nyújt a közszférában dolgozó szakemberek menedzsment munkájához. A könyv az Állami Számvevőszék és a TYPOTEX gondozásában jelent meg.

Dr. Zéman Zoltán, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum