I. ÉVF. 2013. 12. SZÁM

A működési, pénzügyi, és stratégiai kockázatok feltérképezése, mérése és a kockázatjelentések tartalmi összefüggései

A kockázatkezelés egymástól elkülöníthetô, de folyamatba szervezett lépésekbôl áll. A folyamatba szervezés és a rendszeres, ismétlôdô végrehajtás jelenti a kockázatkezelés legnagyobb értékét. A kockázatkezelési tevékenység célja nem szükségszerûen a kockázatok számának csökkentése vagy elkerülése, hanem minél magasabb szintû kockázati tudatosság elérésével a kockázatok lehetséges hatásainak minimalizálása és az üzleti döntések eredményeinek optimalizálása. A kockázatkezelési stratégiának összefüggést kell mutatnia a vállalat általános stratégiájával.

Bárczi JuditMahesh Singh KumarZéman Zoltán, I. ÉVF. 2013. 12. SZÁM Tovább >
A projekttervezéstől a megvalósításig - vizsgálandó területek, lehetséges eszközök

A controlling szolgálatába állított és kialakított beszámolási rendszer olyan projekttervezési rendszerre épül, amelyben az elérendő célokat mutatják be. A beszámolási rendszer controlling moduljának kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a felhasználói igényeknek a legmesszebbmenőkig eleget tudjanak tenni. A készített beszámolókban az információkat úgy kell tömöríteni, hogy azok az adott projekt megvalósításával elért eredmények minél gyorsabb áttekintését tegyék lehetővé. A cikkben a projekttervezéstől egészen annak befejezésig követjük nyomon a projektciklus egyes szakaszait.

Böcskei Elvira, I. ÉVF. 2013. 12. SZÁM Tovább >
Controlling rendszer alkalmazása az egészségügyben versus nemzetgazdasági, intézményi és beteg érdek

Az utóbbi években, az egészségügyben is keressük azokat a módszereket, amelyek segítségével a betegellátási rendszer működése hatékonyabbá tehető, forráshiánya, a betegek ellátásának, főként pedig a preventív intézkedések segítségével csökkenthető. Ezt segítik a cikkben bemutatott controlling módszerek, eszközök.

Kondorosi Ferencné, I. ÉVF. 2013. 12. SZÁM Tovább >
Mit mutat a mérleg? A hányadoselemzés alapjai és buktatói - I. rész

A mérlegből és az eredménykimutatásból mutatószámok sokasága képezhető. Jelen tanulmánynak nem célja valamennyi mérleg- és eredménykimutatássor és az ezekből levezethető viszonyszámok tételes vizsgálata. A tanulmányban két területre helyezem a hangsúlyt. Egyfelől azt kívánom áttekinteni, hogy milyen elvek mellett lehet viszonyszámokat (hányadosokat) képezni a pénzügyi kimutatásokból, másrészt pedig néhány - megítélésem szerint - a gyakorlatban elterjedtebb hányados alapú mutatószám tartalmára térek ki. A tanulmányom első részében a pénzügyi kimutatások tartalmával és a hányados alapú elemzés általános módszertanával kívánok foglalkozni.
A következő cikkemben az előző rész folytatásként a mutatószámok tartalmi elemzésére kívánok nagyobb hangsúlyt fektetni.

Musinszki Zoltán, I. ÉVF. 2013. 12. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum