Dr. Bárczi Judit összes publikációja a Controller Infón

A kockázatkezelés controlling vetületei

A vállalatok versenyképességének kulcskérdése a vállalkozásokhoz folyamatosan és rugalmasan alkalmazkodó, a piaci környezetre érzékenyen reagáló stratégia és működés. A gazdasági társaságok gazdálkodási és pénzügyi tevékenységének meghatározó tényezője a kockázat. Az elmúlt években a nagyvállalati szektorban különösen felértékelődött a kockázatkezelés szerepe, annak felmérése, illetve annak controllingja. A szerzők cikkükben a fenti témakört és annak hatásait elemzik.

Dr. Bárczi JuditSzabó ZoltánDr. Zéman Zoltán, I. ÉVF. 2014. 1. SZÁM Tovább >

Tovább >
A vállalkozási teljesítmény mérésének mutatói és alkalmazásuk (I. rész)

A pénzügyi mutatók a vállalkozások mûködésének, hatékonyságának, jövedelmezôségének, finanszírozási helyzetének, tôkeellátottságának elemzésére szolgálnak. A pénzügyi teljesítmény mérésére számos és sokfajta mutatót lehet felhasználni, amelyek a legegyszerûbb eljárásoktól (statisztikai módszerek) a bonyolultabb módszerekig terjedô eszköztárból választhatók. A jelen cikk célja hozzájárulni a vállalkozások pénzügyi teljesítményének értékelésére felhasználható legfontosabb mutatók alkalmazási lehetôségeinek megismertetéséhez, hogy segítséget nyújtson az éves beszámoló elemzéséhez, az üzleti jelentés, a kiegészítô melléklet összeállításához, az üzleti tervek, a hitelkérelmek stb. pénzügyi megalapozásához, a különféle kötelezôen elôírt vagy saját elhatározásból összeállított pénzügyi beszámolók elkészítéséhez.

Dr. Bárczi JuditBéhm ImreDr. Zéman Zoltán, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
A munkahelyi szervezeti controlling által elvárt és a friss diplomások által fontosnak vélt kulcskompetenciák eltérésének vizsgálata

Napjainkban a fiatalok munkaerőpiaci helyzete az egyik legkutatottabb téma. Több kutatás is megállapítja, hogy a munkavállalói csoport elvárásai és képességei nem igazán találkoznak a munkáltatók elvárásaival. A szerzők a cikkükben a controlling által elvárt és a friss diplomások által fontosnak vélt kulcskompetenciák eltérését vizsgálják.

Dr. Bárczi JuditBárdos Ilona KingaCzeglédi CsillaHajós LászlóSzabó KatalinVarga Erika, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
A controlling metodika alapösszefüggéseinek érvényre jutása a vállalkozások K+F+I funkcionális vezetôi számviteli irányításában

A sikeres innovációhoz az is kell, hogy annak eredményei kereslettel is párosuljanak, bevezessék, alkalmazzák azokat. Egyrészt a fejlesztésekben az eredményesség egyik legfontosabb mércéje az elôre kitûzött technológiailag, gazdaságilag vagy társadalmilag releváns kutatási cél tényleges megvalósulása. A stratégiai pénzügyi controlling nagymértékben tudja támogatni a különbözô pénzügyi méréseket és ezáltal külön figyelheti a K+F befektetésekre fordított költségek megtérülésében szerepet játszó tényezôket is.

Dr. Bárczi JuditDr. Zéman Zoltán, V. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >

Tovább >
A működési, pénzügyi, és stratégiai kockázatok feltérképezése, mérése és a kockázatjelentések tartalmi összefüggései

A kockázatkezelés egymástól elkülöníthetô, de folyamatba szervezett lépésekbôl áll. A folyamatba szervezés és a rendszeres, ismétlôdô végrehajtás jelenti a kockázatkezelés legnagyobb értékét. A kockázatkezelési tevékenység célja nem szükségszerûen a kockázatok számának csökkentése vagy elkerülése, hanem minél magasabb szintû kockázati tudatosság elérésével a kockázatok lehetséges hatásainak minimalizálása és az üzleti döntések eredményeinek optimalizálása. A kockázatkezelési stratégiának összefüggést kell mutatnia a vállalat általános stratégiájával.

Dr. Bárczi JuditDr. Mahesh Singh KumarDr. Zéman Zoltán, I. ÉVF. 2014. 12. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum