Böcskei Elvira összes publikációja a Controller Infón

A gazdálkodás iránytűjéül szolgáló számviteli szabályzatokról, értékelési lehetőségekről, társadalmi felelősségvállalásról

A szerző cikkében a társadalmi felelősségvállalás kérdését egy sajátos megközelítésből, a vállalkozások gazdálkodásának iránytűjéül szolgáló számviteli szabályzatok felelősségteljes megalkotásának, majd az abban foglaltak betartásának szemszögéből érinti. A cikkben egy-egy példán keresztül ismertetésre kerülnek azok a lehetőségek, amelyek esetében a törvényalkotó a gazdálkodóra bízza a választás lehetőségét, mozgásteret adva annak, hogy a vállalkozások adottságainak, működési sajátosságainak leginkább megfelelő eljárás közül választhassanak. Egyúttal a szerző kitér a piaci értéken történő értékelés lehetőségeire is, felvázolva annak szabályozásának esetleges újragondolását.

Böcskei Elvira, IV. ÉVF. 2016. 2. SZÁM Tovább >
A controlling oktatásának és kutatásának helyzete az elmúlt évtized tükrében

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelôen a 2017-es felvételi eljárás során is az elsô helyes jelent- kezések számát tekintve a legtöbben a gazdaságtudományok képzési területre adták be jelentkezésüket. Az alapvetô gazdasági folyamatok megértése ma már életünk elválaszthatatlan része, így a tudomány- terület népszerûsége talán nem véletlen. Kérdésként merül fel, hogy valójában tisztában vagyunk-e a gazdasági képzések kínálatával, az alap- és mesterképzési területek sokszínûségével, azzal, hogy mely szakokon lehet tanulmányokat folytatni? A felsôoktatás mily módon kívánja erôsíteni a munkaerôpiaci kapcsolatait, milyen változásokat hozhat a duális képzés? Külön kívánunk szólni a controlling oktatá- sáról, arról, hogy a munkaerôpiacon keresett, de ugyanakkor elméleti és gyakorlati komplexitása miatt kihívásokban gazdag terület szakmai ismeretanyaga mely képzésekben jelenik meg, a tananyag szerves részeként beépülve.

Bácsné Bába ÉvaBöcskei ElviraFenyves Veronika, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Az IFRS beszámolóban rejlő sajátosságok controlling szemléletű vizsgálata – döntéstámogató vezetői számvitel előtérbe kerülése a pénzügyi számvitel szabályozásán keresztül

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) magyarországi változásaira vonatkozó törvényi szabályozás következtében kiemelt figyelem hárult azon vállalkozásokra, amelyek beszámolójukat az IFRS szerint állítják, vagy állíthatják össze. Az IFRS beszámolót választók elsôsorban azon vállalkozói körbôl kerülnek ki, akik külföldi partnerekkel való kapcsolatok kiépítésében látják versenyképességük egyik kulcsát. A szerzôk cikkükben azon információk felmérését, rendezését, valamint szabályozását mutatják be, amelyek idôben történô biztosítása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az IFRS pénzügyi kimutatások megfelelô alapot adjanak a controllerek részére, hogy azok, olyan elszámolási rendszert tudjanak kialakítani, amely a vezetôi döntéseket támogatják.

Dr. Bács ZoltánBöcskei ElviraDékán Tamásné Orbán IldikóFenyves Veronika, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum