Bujtár Zsolt összes publikációja a Controller Infón

A tőzsdei határidős ügyletek szerepe az agrárgazdaságban Magyarországon

A szerzôk cikkükben a magyar árutôzsde modern kori történetét vizsgálva meghatározzák, hogy a jogi szabályozás, a nemzetközi piaci viszonyok, milyen módon befolyásolták a hazai árutôzsde modern kori fejlôdését. Ehhez elôször áttekintik az árutôzsdei tevékenység rövid történetét, szereplôit és mûködési me- chanizmusát majd, ezt követôen röviden elemezik a rendszerváltás óta a magyar árutôzsde mûködésének jogi és gazdasági feltételrendszerét.

Bujtár ZsoltDr. Kecskés András, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Az árnyékbankrendszer és értékpapírosítás az Egyesült Államokban

Az árnyékbankrendszerek egyik fontos kialakulási helyszíneként tekintünk az Egyesült Államokra. Egyrészt az árnyékbankrendszer fogalmát elôször az USA-ban azonosították. Másrészt az Egyesült Államokban az árnyékbanki szereplôk indították el a 2007-2009-es pénzügyi válságot, de az árnyékbankrendszer további fejlôdésének is meghatározó tényezôi maradtak. Az árnyékbankrendszerbôl kiinduló tovagyûrûzô hatások ugyanis olyan rendszerszintû (szisztematikus) kockázatokat1 indukálnak, melyek tovaterjedését a jegybankoknak és a monetáris hatóságoknak meg kell tudni akadályozni a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében.

Bujtár Zsolt, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
Kockázatok az ETF-ek mûködésében

Az ETF-ek egyre növekvô szerepe pénz- és a tôkepiacok mûködési kockázatát növeli. A Financial Stability Board szerint az ETF-ek árnyékbanki entitásként foghatók fel, mivel annak rendszerszintû kockázatait veszik fel. Az ETF-ek azonban nemcsak az olyan mikrokockázatokat növelik, mint a partnerkockázat, hanem likviditási válságokhoz hasonló makrokockázatokét is. A szerzô megállapítása szerint az ETF-ek jelenleg még nem jelentenek nagyfokú veszélyt a pénzügyi piacokra. Ugyanakkor az ETF-ekre engedélyeket kiadó felügyeleti hatóságoknak sokkal éberebbnek kell lenniük, amennyiben az ETF-ek piaca a továbbiakban is ilyen dinamikusan növekszik.

Bujtár Zsolt, V. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum