Bujtár Zsolt összes publikációja a Controller Infón

Kockázatok az ETF-ek mûködésében

Az ETF-ek egyre növekvô szerepe pénz- és a tôkepiacok mûködési kockázatát növeli. A Financial Stability Board szerint az ETF-ek árnyékbanki entitásként foghatók fel, mivel annak rendszerszintû kockázatait veszik fel. Az ETF-ek azonban nemcsak az olyan mikrokockázatokat növelik, mint a partnerkockázat, hanem likviditási válságokhoz hasonló makrokockázatokét is. A szerzô megállapítása szerint az ETF-ek jelenleg még nem jelentenek nagyfokú veszélyt a pénzügyi piacokra. Ugyanakkor az ETF-ekre engedélyeket kiadó felügyeleti hatóságoknak sokkal éberebbnek kell lenniük, amennyiben az ETF-ek piaca a továbbiakban is ilyen dinamikusan növekszik.

Controller Info 2018. különszám 19-21.

Bujtár Zsolt, VI. ÉVF. 2018. KÜLÖNSZÁM Tovább >
Az árnyékbankrendszer és értékpapírosítás az Egyesült Államokban

Az árnyékbankrendszerek egyik fontos kialakulási helyszíneként tekintünk az Egyesült Államokra. Egyrészt az árnyékbankrendszer fogalmát elôször az USA-ban azonosították. Másrészt az Egyesült Államokban az árnyékbanki szereplôk indították el a 2007-2009-es pénzügyi válságot, de az árnyékbankrendszer további fejlôdésének is meghatározó tényezôi maradtak. Az árnyékbankrendszerbôl kiinduló tovagyûrûzô hatások ugyanis olyan rendszerszintû (szisztematikus) kockázatokat1 indukálnak, melyek tovaterjedését a jegybankoknak és a monetáris hatóságoknak meg kell tudni akadályozni a pénzügyi rendszer stabilitása érdekében.

Controller Info 2016. IV. évf. (3) szám 37-41.

Bujtár Zsolt, IV. ÉVF. 2016. 3. SZÁM Tovább >
A tőzsdei határidős ügyletek szerepe az agrárgazdaságban Magyarországon

A szerzôk cikkükben a magyar árutôzsde modern kori történetét vizsgálva meghatározzák, hogy a jogi szabályozás, a nemzetközi piaci viszonyok, milyen módon befolyásolták a hazai árutôzsde modern kori fejlôdését. Ehhez elôször áttekintik az árutôzsdei tevékenység rövid történetét, szereplôit és mûködési me- chanizmusát majd, ezt követôen röviden elemezik a rendszerváltás óta a magyar árutôzsde mûködésének jogi és gazdasági feltételrendszerét.

Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 55-59.

Bujtár ZsoltKecskés András, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Felvetések a kripto eszközök szabályozása terén

Az elsõ kriptovaluta, a Bitcoin megjelenése óta több mint 2000 kriptovaluta kibocsátás történt, annak ellenére, hogy a szabályozási környezet kifejezetten hiányosnak tekinthetõ. A tanulmány célja olyan kulcskérdések bemutatása, amelyekkel muszáj foglalkoznia a jogalkotónak a kriptoeszközök szabályozása során.

Controller Info 2019. VII.évf.(2) szám 49-53.

Bujtár ZsoltKecskés András, VII. ÉVF. 2019. 2. SZÁM Tovább >
Az értékpapírosítás, mint árnyékbanki finanszírozási forma

Az árnyékbankrendszerek működése a 2007-2009-es subprime válságot követõen került a tõkepiaci szabályozás látókörébe. Azonban árnyékbankrendszer számos eleme, – köztük az értékpapírosítás és a repo ügyletek – már jóval korábbi idõszakra tekint vissza. A szerzõ ezért jelen tanulmányában az értékpapírosítást mint árnyékbanki működési formát vizsgálja.

Controller Info 2019. VII.évf.(3) szám 43-46.

Bujtár Zsolt, VII. ÉVF. 2019. 3. SZÁM Tovább >
Az értékpapírosítás újraszabályozása az Egyesült Államokban a 2007-2009-es subprime válságot követôen

Az Egyesült Államokban az értékpapírosítás a 2007-2009-es subprime válság során különösen negatív szerepet töltött be. A szerzõ az értékpapírosítás (újra)szabályozásakor azt vizsgálja, hogy mennyiben sikerült egy hatékony szabályozást a jogalkotó létrehoznia, mely nemcsak csökkenti az értékpapírosítás negatív szerepet, de annak kialakulását meg is tudja elõzni.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 39-42.

Bujtár Zsolt, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >

Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum