A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK INFORMÁCIÓINAK DÖNTÉSTÁMOGATÓ SZEREPE

A pénzügyi információk a döntéshozatal egyik legfontosabb eszközei. A segítségükkel elemezhető a múlt és a jelen, valamint prognosztizálható a jövő, azaz egy kommunikációs eszközként is felfogható. A vállalatoknak kötelező nyilvánosságra hozni a működésükkel kapcsolatos információkat a hatékony befektetési döntések meghozatala érdekében, mivel a befektetők a számviteli beszámolóból nyert információkra támaszkodnak, azt elemzik és értelmezik, mint a jövőbeli hozamráták előrejelzéseinek és a kockázatértékelésének alapját. Kutatásunk során célunk megvizsgálni, hogy a gazdasági szakemberek figyelembe veszik-e és hasznosítják-e a partnereik által közzétett számviteli beszámolóban és a kiegészítő mellékletben foglalt információkat.
XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 7-11
DOI: 10.24387/CI.2023.2.2

Sporttevékenységgel foglalkozó vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata főkomponens elemzés segítségével

Napjainkban hatalmas mennyiség adattömeggel és információval rendelkeznek a döntéshozók. A legfontosabb feladat számukra az, hogy az információhalmazból kiszűrjék a hasznos és releváns adatokat, melyeket később szervezeti tudássá konvertálhatnak. A gazdasági helyzet elemzése többek közt ezt segíti elő. A sport, mint iparág az elmúlt években folyamatosan növekedett, így a kutatás céljául a magyarországi sportvállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálatát tűztük ki, melyeket főkomponens analízis segítségével vizsgáltunk
X. ÉVF. 2022. 3. SZÁM43-48
DOI: 10.24387/CI.2022.3.8

A controlling szerepének és eszköztárának átalakulása a digitalizáció hatására

A controlling feladata, hogy naprakész információval lássa el a döntéshozókat. A világ a digitalizáció korába lépett, a termelésen túl a vállalatok más területeinek, tevékenységeinek is a digitalizáció útjára kell lépni, és ez hatványozottan igaz a controllingra. Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy milyen hatással a digizatlizáció a controlling tevékenységre.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 2-8

Dashboard-készítés az R statisztikai rendszerben

A cikkben egy ingyenes dinamikus dashboard-készítési lehetőség kerül bemutatásra egy esettanulmány keretében. A dashboard elkészítéséhez és működtetéséhez az R statisztikai rendszer Shiny modulja kerül felhasználásra. Az R Shiny nagyon sok lehetőséget biztosít dinamikus vizuális felületek létrehozására, ami az R statisztikai rendszerrel kiegészülve tovább növeli az alkalmazási lehetőségeket.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.3. szám 2-8.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.1

Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében

A szerzők cikkükben arra keresik a választ, hogy a számviteli beszámolókból nyerhető információk mennyiben alkalmasak a kockázatok előrejelzésére, azonosításra. A kockázati tényezők mérlegelésé­ re annak ismeretében térnek ki, hogy – a hatályos számviteli törvény előírásai … tovább »

Teljesítményértékelés a DEA felhasználásával

A vállalati teljesítményértékelés célja a vállalati működés eredményességének és gazdaságosságának folyamatos nyomon követése, ami információt szolgáltat a különböző vállalati döntésekhez. A benchmarking a vállalati teljesítmények összehasonlításának egyik eszköze. A pénzügyi controlling mutatók napjainkban általánosan használt … tovább »

Teljesítménymérés és értékelés -benhmarking és a DEA módszerrel

A cikk szerzői a Data Envelopment Analysis (DEA) módszerben rejlő lehetőségeket mutatják be, a vállalatok teljesítményének mérésére és összehasonlítására fókuszálva. A módszer alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozások a versenytársakhoz viszonyítva is mérni tudják … tovább »

A gazdaságtudományi területen duális képzésben tanuló hallgatói létszám alakulása Magyarországon

Magyarországon 2015/2016. tanévtõl kezdõdõen bevezetésre került a duális képzési forma. Duális képzésre hat képzési területet jelölt ki az állam. Képzés négy területen, a műszaki, informatikai, agrár- és gazdaságtudományi területeken indult. Jelen tanulmány a gazdaságtudományi területen … tovább »

Fókuszpontban a mobilitás – a magyar felsőoktatás a számok tükrében

A felsőoktatás valamennyi nemzet, így a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír, így a jövőre vonatkozóan a szerzők meghatározónak tartják, hogy a hazánkban tanulmányokat folytató külföldi hallgatói mobilitását feltérképezzék. A hazánkat jellemző demográfiai … tovább »

Az IFRS beszámolóban rejlő sajátosságok controlling szemléletű vizsgálata – döntéstámogató vezetői számvitel előtérbe kerülése a pénzügyi számvitel szabályozásán keresztül

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) magyarországi változásaira vonatkozó törvényi szabályozás következtében kiemelt figyelem hárult azon vállalkozásokra, amelyek beszámolójukat az IFRS szerint állítják, vagy állíthatják össze. Az IFRS beszámolót választók elsôsorban azon vállalkozói körbôl kerülnek … tovább »

Hiteles vagy „félrevezető” számviteli információk értékelése a nemzetközi és magyar gyakorlat összehasonlításában

A controlling, illetve a vezetôi számvitel a vezetés feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi és nem pénzügyi információkat szolgáltat a megalapozott és hatékony döntéshozatal érdekében. Ugyanakkor a számviteli mutatókat elsôsorban jelentési és ellenôrzési célokra fejlesztették ki, és … tovább »

A controlling oktatásának és kutatásának helyzete az elmúlt évtized tükrében

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelôen a 2017-es felvételi eljárás során is az elsô helyes jelent- kezések számát tekintve a legtöbben a gazdaságtudományok képzési területre adták be jelentkezésüket. Az alapvetô gazdasági folyamatok megértése ma már életünk … tovább »