Főszerkesztői köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A CONTROLLER INFO-val egy új, hiánypótló tudományos igényű szakfolyóiratot tart a kezében. Hiánypótló mert, a papíralapú szakfolyóiratok piacán jelenleg a controlling témakörben hasonló folyóirat nem igen található.

A szakfolyóiratunk elnevezésében egyrészt a Controller szakterület módszertani és gyakorlati tevékenységeire utalnánk, másrészt az Info kifejezéssel a controlling koordinatív jellegének megfelelően – mint, „információ adó-vevő” – nyitnánk a controlling által közvetlenül érintett szakterületek így, az irányítás különböző szintjei, a pénzügyi számvitel, valamint a szervezeti controllingrendszer integráns részrendszerei (humánerőforrás gazdálkodás, a minőségügy, a környezettudatos gazdálkodás, a logisztika, a marketing és a K+F innováció,) felé.

Ajánló a legfrissebb lapszámból

A kereskedési algoritmusok ellenségei

A kereskedési algoritmusokat számos veszély fenyegeti. Ezeket nem látjuk előre, ezért rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk velük, mert alapjaiban rendíthetik meg a rendszer működését. Célunk, hogy felismerjük őket és megfelelő választ adjunk rájuk.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 52-56
DOI: 10.24387/CI.2022.4.9

A Magyar Államkincstár új számlavezető (SZR) rendszeréhez való csatlakozás hatásainak vizsgálata a költségvetési szervek körében

Új fizetési számlával (SZR) és költségvetési gazdálkodási támogatással (KTTVR) újítja meg informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár. EU-s források felhasználásával, a korábban működő gazdálkodási és előirányzat-gazdálkodási feladatokkal fejlesztés jött létre. A tanulmány bemutatja a 2022.01.01-től alkalmazott új számviteli rendszer körülményeit. valamint a költségvetési intézmények körében lefolytatott kérdőíves felmérés eredményei, tapasztalatokat kérve következtetések, javaslatok levonására a rendszer működésének és információinak további javítására.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 46-51
DOI: 10.24387/CI.2022.4.8

Az e-recept hatása a gyógyszertárak versenyképességére

Tanulmányunk célja annak bemutatása, hogy milyen hatásokat gyakorolt a felhő alapú szolgáltatásként bevezetett elektronikus recept a hazai gyógyszertárak működésére és ezzel együtt versenyképességére.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 39-45
DOI: 10.24387/CI.2022.4.7

Építőipari vállalkozás controlling rendszerében alkalmazott prediktív KPI-ok értékelése

Kutatásunkban egy esettanulmányon keresztül térképezzük fel egy építőipari szervezet controlling rendszerének működését. A controlling rendszer elsődleges feladata a szervezeti teljesítményértékelés, amely során KPI mutatókat alkalmaz. A KPI-ok prediktív eredményei kerülnek a teljesítményértékelésbe, ezáltal a controlling rendszer előre fel tudja tárni az esetleges beavatkozási pontokat.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 28-32
DOI: 10.24387/CI.2022.4.5