Főszerkesztői köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A CONTROLLER INFO-val egy új, hiánypótló tudományos igényű szakfolyóiratot tart a kezében. Hiánypótló mert, a papíralapú szakfolyóiratok piacán jelenleg a controlling témakörben hasonló folyóirat nem igen található.

A szakfolyóiratunk elnevezésében egyrészt a Controller szakterület módszertani és gyakorlati tevékenységeire utalnánk, másrészt az Info kifejezéssel a controlling koordinatív jellegének megfelelően – mint, „információ adó-vevő” – nyitnánk a controlling által közvetlenül érintett szakterületek így, az irányítás különböző szintjei, a pénzügyi számvitel, valamint a szervezeti controllingrendszer integráns részrendszerei (humánerőforrás gazdálkodás, a minőségügy, a környezettudatos gazdálkodás, a logisztika, a marketing és a K+F innováció,) felé.

Ajánló a legfrissebb lapszámból

ÚJ KIHÍVÁSOK A CHIEMGAUER ELŐTT. A HELYI PÉNZ ÚJ TERÜLETEI A FOGYASZTÓI TAPASZTALATOK OLDALÁRÓL

Jelen publikáció a SARS-CoV-2 vírus okozta (COVID-19) világjárvány Európában jelentkező első hullámát követő dél-németországi, illetve az ausztriai Wörgl városában folytatott tanulmányút keretein belül megvalósult kutatás tapasztalatai alapján elemzi a Chiemgauer működési mechanizmusának megváltozását. A szerzők kérdőíves és mélyinterjús felmérést készítettek a Chiemgauer működési területének több városában, illetve a helyi pénz elfogadóhelyein. A tanulmány fókuszában az a kérdés áll, hogy a vizsgált térségben milyen a helyi pénzek elfogadottsága a fogyasztói oldalon, illetve a helyi pénz milyen új kihívásokkal gazdagodik.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 54-59
DOI: 10.24387/CI.2023.1.9

A VÍZESÉS-DIAGRAM ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A CONTROLLING ÉS AZ ÜZLETI ELEMZÉS TERÜLETÉN

A controlling eltéréselemzés módszereiről, alkalmazási területeiről és vizualizációjáról szóló cikksorozatunk második részében a vízesés-diagram alkalmazásának szerteágazó lehetőségeit mutatjuk be. Kitérünk többek között a klasszikus bázis-tárgy, illetve terv-tény eltérések hatótényezőkre való felbontásainak, az időbeli és területi eltérések részidőszakokra és részterületekre bontásainak, a pénzügyi-számvitel kimutatásoknak és az ezek sorain mutatkozó változásoknak, valamint néhány speciális funkcionális üzleti területhez kapcsolódó eltéréselemzésnek a vízesés-diagramon történő ábrázolására is.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 48-53
DOI: 10.24387/CI.2023.1.8

A FIATAL KOROSZTÁLY BEFEKTETÉSI SZOKÁSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KRIPTOPÉNZEK PIACÁRA

A 2022-es év a pénzügyi befektetők számára kifejezetten negatívnak volt tekinthető. A piacok valamennyi szegmensében negatív hozamok voltak jellemzők. A részvénypiacok 2008 óta nem látott visszaesést szenvedtek el, elsősorban a jegybankok kamatemelései hatására. A kötvénypiacokon pedig, az emelkedő hozamok következtében „morzsolódtak le” az árfolyamok. A negatív hatások alól a kriptopénzek piacai sem tudták kivonni magukat. Szinte valamennyi ismertebb kriptodeviza árfolyama mély zuhanásnak indult az elmúlt időszakban. E folyamatot felerősítették azok a hírek, amelyek a világ harmadik legnagyobb kriptotőzsdéjének, az FTX-nek az összeomlásáról szóltak. A kriptopénzek világa elsősorban a fiatalabb korosztály körében népszerű. Vizsgálatunk során, online kérdőíves felmérés keretében azokra a kérdésekre kerestük a választ, hogy a 18 és 25 év közötti korosztály mennyire van tisztában a befektetési lehetőségekkel, hogyan reagáltak a 2022-ben végbement negatív folyamatokra, hogyan viszonyulnak a kriptopénzekbe való befektetésekhez, és tisztában vannak-e annak kockázataival.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 41-47
DOI: 10.24387/CI.2023.1.7

A MAGYAR KKV-K VÁLSÁGKEZELÉSI ELJÁRÁSAI ÉS GYAKORLATAI A PANDÉMIA ALATT

A koronavírus járvány következtében alig maradt olyan gazdasági szereplő, amely ne szenvedte volna el az azt követően kialakult igen súlyos gazdasági válságot. Ebben az időszakban újfent hangsúlyos kérdés lett, hogy hogyan lehet hatékonyan és megfelelő módon válságot kezelni. Bár 2008-at követően már komoly leckét kaphattunk a gazdasági világválságok természetéből, egyes szereplők még mindig nem tudtak megfelelően felkészülni egy újabb válság átvészelésére. Ma hangsúlyosan nehéz helyzetben vagyunk. Nemcsak a COVID-19 járvány, hanem az orosz-ukrán konfliktus is megnehezíti a gazdasági körülményeket. Ebben a tanulmányban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan igyekeztek a kisebb vállalkozások reagálni az őket érintő gazdasági kihívásokra. Felmérésünkben a KKV szektor vállalkozásait kérdeztük meg többek között a válságkezelésük módjáról. Jelen tanulmány ennek eredményeit mutatja be.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 33-40
DOI: 10.24387/CI.2023.1.6

IPARI FORRADALMAK HATÁSA A GAZDASÁGI ÖKOSZISZTÉMÁRA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PÉNZÜGYI SZEKTOR ÉS A FINTECH FEJLŐDÉSÉRE

Az ipari forradalmak történelme az egész társadalmat érintő „globális fejlődés” története egyben. Könnyen belátható, hogy a technológia fejlődése évszázadok óta átható gazdasági és társadalmi változásokat generál, mely radikálisan átformálja az ipari tájat és ezzel együtt a gazdasági ökoszisztémát. Évszázadok óta az innovatív technológiák alkalmazása az egyes régiók számára hatalmas fejlődési potenciált jelentet, viszont a növekedés ütemében kezdetektől jelentős és egyre kardinálisabb regionális különbségeket tapasztalunk. A különböző országok idősoros GDP – vagy még inkább GNI vagy SNA – mutatói jól reprezentálják a nemzetgazdaságok eltérő és tendenciózusan növekvő különbségeket mutató teljesítményét. A differenciált fejlődés okait kutatva hamar eljutunk a megállapításig, hogy a gyors és hatékony implementáció az, ami határozott és tartós fejlődést indukál az egyes régiók és országok fejlődéstörténetében. Jelen tanulmány célja, hogy feltárja az összefüggéseket az ipari forradalmak és a pénzügyi technológia (FinTech) evolúciója között. Először áttekintjük, hogy milyen technológiai paradigmaváltások környezetében fejlődött a pénzügyi világ, majd a technológiai fejlődés táplálta globalizáció gazdasági hatásait tárjuk fel a pénzügyi folyamatokon keresztül. Az ipari forradalmak szerves és elválaszthatatlan részét képezik a gazdaság egészének fejlődésének, mintegy infrastrukturális hátteret biztosítva az egyes szektoroknak. Történeti áttekintésünk végén eljutunk napjaink új pénzügyi szolgáltatói és a szektor tradicionális szereplői által alkalmazott legújabb fejlesztések rövid áttekintéséig. Belátjuk, hogy a technológiai fejlődés sosem egy izolált folyamat, hanem egyre szorosabb együttműködés keretében a szektorspecifikus alkalmazásokon keresztül szinte azonnal megjelenik a szolgáltatók, valamint a felgyorsult verseny hatására a fogyasztók platformjain egyaránt.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 27-32
DOI: 10.24387/CI.2023.1.5

MIT VIZSGÁLJUNK MIELŐTT FEJLESZTJÜK VÁLLALKOZÁSUNKAT?

A tanulmány célja egy rendkívül szerteágazó és átfogó témakörben megvizsgálni, mikor érdemes egy vállalkozást fejleszteni. A piacok megszerzése, megtartása és tartós versenyelőny megszerzése a főbb célok, amelyeket egy piaci szereplőnek szem előtt kell tartania. Kutatásomban az ideális fejlesztési stratégiát próbálom meghatározni, amely iránymutatás lehet számos vállalkozásnak. A vállalkozásokra úgy tekintünk, akik a profitmaximalizálás elérése érdekében teszik meg a lépéseiket: ez lehet költségcsökkentés – költségminimalizáló stratégia, vagy a termékük, szolgáltatásuk egyedivé tétele, amellyel magasabb áron értékesíthetnek. A fejlesztések mindkét esetben elengedhetetlenek, azonban a befektetések megtérülését is figyelembe kell venni. Az alkalmazott kutatási módszer a tanulmány elkészítésénél legfőképp a szakirodalmi áttekintés, és annak rendszerezése. Megközelítésemben arra tettem kísérletet, hogy a jelenleg évek óta tartó bizonytalanság ellenére olyan modellt készítsek, amely segítségére lehet a fejlődni kívánó vállalkozások számára. A kutatási eredmény egy gyakorlatorientált modell, ha úgy tetszik egy itiner, amely alapján eldönthető a fejlesztést érdemes-e elkezdeni a rendelkezésre álló adatok alapján, vagy sem. A téma mindig is aktuális volt és lesz. A források tanulmányozása szerint azonban ilyen formában a téma még nem volt feldolgozva, amely létjogosultságot jelen kutatásunknak.
XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 23-26
DOI: 10.24387/CI.2023.1.4