Főszerkesztői köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A CONTROLLER INFO-val egy új, hiánypótló tudományos igényű szakfolyóiratot tart a kezében. Hiánypótló mert, a papíralapú szakfolyóiratok piacán jelenleg a controlling témakörben hasonló folyóirat nem igen található.

A szakfolyóiratunk elnevezésében egyrészt a Controller szakterület módszertani és gyakorlati tevékenységeire utalnánk, másrészt az Info kifejezéssel a controlling koordinatív jellegének megfelelően – mint, „információ adó-vevő” – nyitnánk a controlling által közvetlenül érintett szakterületek így, az irányítás különböző szintjei, a pénzügyi számvitel, valamint a szervezeti controllingrendszer integráns részrendszerei (humánerőforrás gazdálkodás, a minőségügy, a környezettudatos gazdálkodás, a logisztika, a marketing és a K+F innováció,) felé.

Ajánló a legfrissebb lapszámból

Lean KPI mutatószámok aggregációs lehetőségének vizsgálata egy járműgyártó szervezet lean controlling rendszerében

A gazdálkodás szervezési folyamatok fejlõdése és a modern menedzsment a paradigmák alkalmazása megkövetelik az alkalmazott controlling rendszerektõl ezen folyamatok eredményességének mérését. A riportálások hatékonysága nagyban függ a mutatószámok információtartalmának összességétõl és komplexitásától. A lean folyamatok mérése és ezen mérõpontok, controlling rendszerek összessége lehetõséget teremt arra, hogy a controlling komplex, aggregált mutatószámokat alkalmazzon a vezetõi döntéshozás elõsegítésének érdekében.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 2-8.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.1

Kontroller kompetenciák és az álláshirdetések. Egy munkaerőpiaci felmérés tapasztalatai

Az automatizáció, a digitalizáció és a globalizáció hatásai érzékelhetõek napjaink munkaerõpiacán.
A gyorsan változó feltételekhez mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak alkalmazkodniuk kell. A tanulmány célja annak vizsgálata, hogy ezek a folyamatok és a folyamatok munkaerõ-piaci hatásai milyen elvárásokat támasztanak a leendõ kontrollerekkel szemben.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 9-15.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.2

A magyar és a német lakosság pénzügyi tudatosságának felmérése

A pénzügyi kultúra témaköre nem ismeretlen senki számára. Mind a subprime válság, mind a pandémiás helyzet elõtérbe helyezi a téma fontosságát. Kutatásunkban Magyarországon és Németországban élõ embereket kérdeztünk meg a pénzügyi tudatosságukról, illetve felmérést végeztünk, hogy mennyiben vannak tisztában az alapvetõ pénzügyi fogalmakkal, melyekkel a mindennapi életben is találkoznak. Érdekes megfigyelés, hogy a német válaszadók több mint a fele értékelte kevésbé pénzügyileg tudatosnak önmagát, míg ez a magyar válaszadók esetében alig több mint 20 százalék volt.CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 16-19.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.3

A marketing controlling szerepének felértékelôdése a korona vírus után a minőségorientált szervezetben

A vállalat egyedisége összegzi azokat a paramétereket, amelyek mentén a piaci szereplõk a vállalatot megkülönböztetik, számukra értékesnek vagy kevésbé értékesnek definiálják. A marketing és a marketingtevékenységet támogató controlling segíti a vállalatot abban, hogy piaci szerepét megõrizve továbbra is tudja biztosítani a megváltozott piaci helyzetben a minõséget, és a maximális ügyfélélményt. A következõkben arra keressük a választ, hogy miképp módosult a marketing kommunikációnak a szerepe és mik a jövõbeni kilátások.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 20-23.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.4

Méret függő kontrolling sajátosságok a mezőgazdasági vállalkozások esetén

A tanulmányban bemutatásra kerülnek az elemzésbe vont mezõgazdasági kis- közepes és nagyvállalkozások kontrolling jellemzõi, a vállalkozások tervezési sajátosságai, a beszállítók és vevõk értékelési gyakorlata, a termelés, illetve szolgáltatás likviditásának megítélése, valamint a vállalkozások jövõképe, amely alapján ha általánosítani nem is, de bizonyos mértékben jellemezni lehet a kontrolling eszközök és módszerek az eltérõ méretkategóriájú mezõgazdasági vállalkozások által történõ alkalmazását.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 24-29.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.5

A HR funkciók szerepe a controlling fókuszú szervezetben

A humáncontrolling szerepe, ahogy egyre inkább felértékelôdött az egyediség, a tudás és piaci igényekre történô, valós idôben való reagálás, felértékelôdött. Bár az alkalmazottak jelentik a vállalatnak az egyik legnagyobb költséget, az emberi erôforrással való hatékony gazdálkodás hasonlóan kiemelt fontosságú lett, mint más erôforrások esetében, hiszen ez az erôforrás képes megújulni, profitot és egyedi arculatot adni a vállalatnak. A következôkben bemutatom ennek folyamatát a vállalat életében.
CONTROLLER INFO IX. évf. 2021.1. szám 30-31.
DOI: 10.24387/CI.2021.1.6