Studies

Controller Info Studies II.

2018, ISBN 978-615-5851-01-8

Tartalomjegyzék:

 • Preface (5)
 • Dr. Róbert Magda
  Sustainable or unsustainable natural resource utilisation in the EU (7)
 • Dóra Kerezsi – Dr. Mártha Bernadett Béresné – Dávid Sütô
  Analysis of the information content of the notes on the accounts through the examples of enterprises carrying out different activities (20)
 • Zsolt Tégla – Csaba Szűcs
  Application of logistic principles in vegetable forcing (32)
 • Károly Szóka
  The changing controlling – expectations and changes in the context of Industry 4.0 (47)
 • Norbert Bozsik
  Some Characteristics of the Hungarian Agri-food Industry After Joining the European Union (60)
 • Dr. Attila Szakács – Dr. Zsolt Szakács – Dr. Éva Tariszka – Dr. Zsuzsanna E. Horváth
  Economy impact of wrappers in the natural and bio products (71)
 • Gan Quan
  Some economic correlations between China and OECD countries (77)
 • Dr. Elvira Böcskei – Prof. Dr. Zoltán Bács – Dr. Barnabás Kovács – Dr. Tibor Tarnóczi – Dr. Veronika Fenyves
  Hungarian higher education in the global competition – facts and figures in the light of international student mobility (89)
 • Michael Yeboah – Dr. Andras Takacs
  Impact of IFRS Adoption on Capital Structure: Empirical Evidence from South Africa (102)
 • Rita Koroseczné Pavlin – Anett Parádi-Dolgos – Zoltán Sipiczki
  Impact of the value-added tax on the liquidity of agricultural producers and farmers (115)
 • Dr. Attila Szakács PhD – Dr. Zsolt Szakács – Horváthné Dr. Annamária Kökény – Dr. Zsuzsanna E. Horváth
  Importance of insurance and financial safety (121)
 • Dr. Zsuzsanna E. Horváth – Dr. Attila Szakács – Dr. Zsolt Szakács
  Innovation driven by change leadership (126)
 • Dr. Sándor Simon
  Mobilized Business Process Management with Microsoft Dynamics Anywhere Software Development Framework (134)
 • Mariann Veresné dr. Somosi – Dr. György Kocziszky
  Performance-based management of public utility organizations (146)
 • Dr. Sándor Simon
  Production management erp client development on ios for ms dynamics (153)
 • Krisztina Andrea Sisa – Szilárd Hegedűs – Petronella Molnár
  Examination of capital structure in the sector of local government owned business organizations – the role of controlling in this sector (167)
 • Dr. Attila Szakács PhD – Dr. Zsolt Szakács – Dr. Zsuzsanna E. Horváth
  The importance of financial consumer protection (177)
 • Krisztina Németh
  Unplanned succession in the family firms, main reasons, opportunities and threats (183)
   

Évtizedek a számvitelben – Controller Info tanulmánykötet

2017, ISSN 2063-9309

Tartalomjegyzék:

 • Ágoston Anita – Varga József
  A „3E” kritériumok értékelésének problémái a hazai felsôoktatási intézmények beszámolási rendszerében (7)
 • Dr. Bozsik Sándor
  Mérlegalkalmazkodás a közép-kelet európai országokban a gazdasági válság elôtt és után (17)
 • Csáki-Darabos Rita
  A Webáruház-marketing és az e-kereskedelem pénzügyi teljesítménye (31)
 • Dániel Zoltán András – Károly Anna Mária
  Személyi jellegû ráfordítások alakulása komplex technológiafejlesztésre kapott Uniós támogatást elnyert vállalkozásoknál Veszprém megyében (41)
 • Droppa Dóra
  Immateriális eszközök a hazai és a nemzetközi számvitelben (53)
 • Dr. Füredi-Fülöp Judit – Dr. Pál Tiborné – Várkonyiné dr. Juhász Mária
  Az osztalék meghatározásának és elszámolásának aktuális kérdései (67)
 • Gábor Ágnes – Dr. habil Zéman Zoltán – Szôke Brigitta
  A controlling szerepe a fenntartható fejlôdésben (79)
 • Hágen István Zsombor
  A kontrolling szerepe, jelentôsége a kis és középvállalkozások fejlesztésben (95)
 • Dr. habil Katits Etelka – Dr. Szemán Judit
  A tôkestruktúra vizsgálata a magyar nemzetgazdaságban, avagy finanszírozás gazdasági (de)konjunktúrában (103)
 • Kerezsi Dóra
  Nyereségadók elszámolása a hazai és a nemzetközi szabályok szerint (117)
 • Dékán Tamásné Orbán Ildikó – Kiss Ágota
  Az IFRS-ek szerinti beszámolásra történô áttérés gyakorlati kérdései (133)
 • Kiss Anita
  Vállalatértékelési módszerek gyakorlati megvalósulásának újszerû megközelítései (145)
 • Kondorosi Ferencné Dr. habil – Zsidó Kinga
  Pénzügyi kontrolling a vállalkozások versenyképességének szolgálatában (157)
 • Prof. Dr. Lentner Csaba
  Az államháztartás számviteli alapelveinek és kontrolrendszerének vázlatos bemutatása (165)
 • Máté Domicián – Bodnár Zita
  Az SAP bevezetésének tapasztalatai az oktatásban a hallgatók önértékelésén keresztül (175)
 • Dr. Musinszki Zoltán
 • Felelôsségi elvtôl a többszintû költségrendszerekig Innovatív költségrendszerek a mezôgazdaságban (187)
 • Nagy Tünde Orsolya – Darabos Éva
 • A Lean hatása a vállalati versenyképesség egyes aspektusaira (201)
 • Németh Krisztina – Németh Szilárd
 • A vezetôi számviteli és controlling módszerek alkalmazása és szerepe a családi vállalkozások mûködtetésében, utódlási folyamatainak sikeres menedzselésében – egy empirikus felmérés tapasztalatai (213)
 • Pál Tibor
  Gondolatok a számvitel hazai és nemzetközi gyakorlatáról (231)
 • Rózsa Andrea
  A reálopciós szemlélet szerepe a stratégiai döntéshozatalban (241)
 • Rózsa Attila
  Nyilvántartási- és adatszolgáltatás kötelezettség szerepe a fémkereskedelem területén, a jogszabályi változások tükrében (261)
 • Sápiné Duduk Ildikó
  Üzleti teljesítmény jellemzett vállalati versenyképesség (271)
 • Szabóné Szôke Réka
  „Látni a láthatatlant? Mérni a mérhetetlent?” – avagy a humánerôforrás számviteli és pénzügyi kérdései (283)
 • Szûcsné Markovics Klára
  A kontrolling, mint az eredményes létesítménygazdálkodás egyik elôfeltétele (293)
 • Tarnóczi Tibor – Bács Zoltán – Böcskei Elvira – Fenyves Veronika
  Mérlegen (kívül) a tudásalapú gazdaság – az intellektuális tôke mérésének relevanciája
 • Tömöri Gergô – Dr. Herczeg Adrienn
  A prevenció hatása egy egészségügyi terület költség- és teljesítménycontrollingjára (303)
 • Tóth Kornél
  A mezôgazdasági tevékenységek számviteli sajátosságai, valamint a biológiai eszközök és mezôgazdasági termékek elszámolásának alapvetô jellemzôi a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok rendszerében (321)
 • dr. habil Varga József – Sipiczki Zoltán – Bareith Tibor
  A magyarországi agrárolló és agrárvállalkozások jövedelmezôségének szektorális vizsgálata 2005–2015 közti idôszakban (343)

Controller Info Studies I.

2014, ISBN978-9ó3-08-9715-8

Tartalomjegyzék:

 • Foreword (5)
 • Becsei Kissné, Annamária
  Attachment about Public Benefit status in the reflection of the Civil Law (7)
 • Berek Méhesné, Szilvia – Hágen, Zsombor István PhD.
  The significance of the application of corporate controlling (12)
 • Blumné Bán, Erika – Eperjesi, Dávid – Dr. habil Zéman, Zoltán
  Value Analysis of an Event – Value Analysis in Event Organizing (17)
 • Dr. Böcskei, Elvira
  Improving environmental dilemmas of budget planning – necessary but not sufficient? (22)
 • Dr. Böcskei, Elvira
  Limited capacity, specific cost structure, or the key to efficiency in the hotel sector (27)
 • Dr. Böcskei, Elvira
  Quo vadis controller – or looking back to move forward (33)
 • Dr. Böcskei, Elvira
  Recognition of declining phase of business life cycle and the issue of social responsibility with management accounting (38)
 • Dr. Böcskei, Elvira
  Strategic management accounting: an option for the sme sector? (45)
 • Borbély, Katalin – Hegedûs, Mihály – Pataki, László – Polyák, Imre
  Decision Making Based on Profit and Loss Account (51)
 • Bozsik, Sándor Ph.D.
  Cost difference analysis in a manufacturing company (56)
 • Bozsik, Sándor Ph.D.
  An optional structure of the managerial income statement (60)
 • Demény, Anita
  Eco- Controlling The Content behind the high- sounding name (64)
 • Fabricius Ferke, György
  The 3M syndrome as the triple personality split of accounting data models (69)
 • Dr. Földi, Kata – Dr. Szakács, Attila
  The Importance of Hungarian Food Retailing and Developing Trends (74)
 • Gácsi, Roland – Végh, Klaudia – Dr. Zéman, Zoltán – Dr. Bárczi, Judit
  Savings affected in Hungary by the economic crisis (79)
 • Horváth, Marianna – Dr. Szakács, Attila
  Cost-saving trends in Hungarian retail crisis management (90)
 • Kalmár, Péter – Zéman, Zoltán: Bank Marketing Controlling
  The key variables that determine savings product purchase and re-purchase propensity (94)
 • Kiss, Árpád – Stion, Zsuzsa
  Pure independent auditor’s report as a means of communication (100)
 • Berek Méhesné, Szilvia – Hágen, Zsombor István PhD.
  The significance of the application of corporate controlling (106)
 • Mondok, Anita
  How to measure gained skills and competences in tourism tertiary education (111)
 • Musinszki, Zoltán Ph.D.
  Development opportunities of the agricultural enterprises’ cost systems (119)
 • Musinszki, Zoltán Ph.D.
  The measurement of agricultural activity costs and achievements (124)
 • Musinszki, Zoltán Ph.D.
  Hierarchies and dimensions in the service of cost controlling (129)
 • Musinszki, Zoltán Ph.D.
  ost to be a cost? Cost in the management accounting (134)
 • Oravecz, György Zsolt
  Controlling-based information systems in Hungary (139)
 • Sisa, Krisztina Andrea
  Controlling as an efficient public service management instrument in the sector of local governments (144)
 • Dr. Szakács, Attila – Dr. Szakács, Zsolt
  Consumption of branded meat products in Hungary. (153)
 • Dr. Szakács, Attila – Dr. Szakács, Zsolt – Dr. Zéman, Zoltán
  Overview of the startup of agricultural insurance market solutions using a marketing and environment in the light (157)
 • Szemán, Judit Ph.D.
  The impact of the financial crisis on the capital structure of the Hungarian corporations with particular emphasis on corporate loans (162)
 • Szentesi, Ibolya – Dr. Túróczi, Imre
  Is it either objective valuation or the basis for negotiation? (166)
 • Vajna, István – Tangl Vajna, Anita
  The importance of standard work processes in increasing productivity and its financial impacts (170)
 • Varró, Tímea
  Comparison of financial accounting and management accounting (175)
 • Végh, Klaudia – Dr. Zéman, Zoltán – Dr. Lukács, János
  The impact of the economic crisis on mutual funds in Hungary (179)
 • Dr. Zéman, Z. – Szabó, Z. – Dr. Bárczi, J.
  Controlling aspects of risk management (186)
 • Zéman, Zoltán – Hegedûs, Szilárd
  Financing municipality development projects in Hungary (198)
 • Dr. Zéman, Zoltán – Dr. Komáromi, Kálmán – Dr. Bárczi, Judit:
  The Role of Financial Controlling. (205)
 • Dr. Zéman, Zoltán – Tóth, Antal – Hajós, László – Gábor, Ágnes:
  The application of an operative controlling system based on process costing (Process-Controlling) through production process of an Agricultural Plc (210)