A Controller

2. évf. 12. sz. / 2006

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Tóth Antal Operatív controlling – operatív controllerek  1-3
Sinkovics Alfréd A likviditástervezés új módszere, az S-modell 3-5

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Fónagy-Árva Péter – Zéman Zoltán A vállalatok értékalapú vezetése (Value Based Management, VBM)  5-7

TOP-CONTROLLING
Körmendi Lajos Folyamatcontrolling (process controlling) a gyakorlatban  8-9
Böcskei Elvira A projektcontrolling szerepe az EU-s pályázati projektek egyes életciklusfázisainak végigvitelében (1) 9-13

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Horváth Melinda A Corporate Planner vállalati controllingtervezési szoftverrendszer bemutatása  14-15

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Tóth Antal A stratégiai minőségcontrollerek új kihívása – Az EFQM alapú vállalati stratégiaalkotás támogatása  15-16

3. évf. 1. sz. / 2007

Tóth Antal A controlling komplex információkezelési rendszere 1-4
Sinkovics Alfréd Közepes méretű hazai nagykereskedelmi vállalkozások controllingsajátosságai  4-6

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Fónagy-Árva Péter – Zéman Zoltán A tulajdonosi értékelmélet és annak az érintettek (a stakeholderek) részéről történő megközelítése 6-8

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési lehetőségei költségvetési szervezeteknél 8-10

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira A projektcontrolling szerepe az EU-s pályázati projektek egyes életciklusfázisainak végigvitelében (2) 11-13

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Józsa László A megfelelő értékesítési rendszer meghatározásának módszerei 14-16

3. évf. 2. sz. / 2007

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Tóth Antal A controllingrendszer működését segítő szervezési eljárások 1-3
Sinkovics Alfréd A gépjármű márkakereskedelem controllingproblémái 3-5

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Fónagy-Árva Péter Intellektuális tőkéből történő értékképzés a stratégiaközpontú szervezetekben 5-7

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira A projektcontrolling szerepe az EU-s pályázati projektek egyes életciklusfázisainak végigvitelében (3) 7-10

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Kandikó József Új irányzatok a marketingben, új kihívások a marketing-
controllingban 10-13

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingrendszer informatikai és szervezési megvalósítása egy költségvetési önállóan gazdálkodó szervezetnél 13-16

3. évf. 3. sz. / 2007

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Böcskei Elvira – Szita Balázs A controllingrendszer új kihívása – bevételoptimalizáció a szolgáltató szektorban 1-3
Sinkovics Alfréd Általános és speciális (szak-) controlling 3-5

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Fónagy-Árva Péter Az intellektuális tőke, a Balanced Scorecard és a controlling kapcsolata 5-7

TOP-CONTROLLING
Véry Zoltán A controller humán aspektusai 7-8

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Kondorosi Ferencné Az ökocontrolling szerepe a vállalkozások versenyképességének növelésében 9-10
Henkey István – Koronczi Adrienn A BSC-rendszer humánközpontú használata a versenyképesség növelésére 11-13

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Véry Zoltán Informatikai controllerek a belső önszerveződő csoportok stratégiai irányításában 14-16

3. évf. 4. sz. / 2007

TOP-CONTROLLING
Tóth Antal BPR – a controllingrendszer működését elősegítő sikeres szervezési eljárás  1-4
Böcskei Elvira – Szita Balázs Lean “karcsúsító” módszer – válasz napjaink kihívásaira 4-6

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Javasolt gazdálkodási kontrollpontok termelő kis- és középvállalkozások számára 7-8
Körmendi Lajos Controlling a felsőoktatási intézményeknél 8-10

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Fónagy-Árva Péter A Balanced Scorecard lehetséges alternatívái az intellektuális tőke mérésére 10-13

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Tóth Antal Kereskedelmi bankok controllingja 13-14

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – teljesítménycontrolling 14-16

3.évf. 5. szám 2007 nem jelent meg

3. évf. 6. sz. / 2007

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Böcskei Elvira Célköltségszámítás a controlling szolgálatában 1-4
Sinkovics Alfréd Controllingrendszer bevezetése KKV-knál, és e vállalkozások szervezése 4-6
MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Fónagy-Árva Péter Az intellektuális tőke mérési módszereinek értékelése 6-9

TOP-CONTROLLING
Ormosy Gábor László A business intelligence mint a stratégiai menedzsmentet támogató vezetési módszer (1) 9-11

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Kondorosi Ferencné Ökocontrolling, avagy a környezeti fenntarthatóság az idegenforgalomban 11-12
Stratégiai ökocontrolling az idegenforgalmi változásoknál 13

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – költségcontrolling 14-16

3. évf. 6/2. sz. / 2007

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Abdalla Rozália A controller helye és szerepe a szervezet vezetői csapatában (hálózatában) 1-3
Böcskei Elvira Számviteli és controlling feladatok az önköltségszámítás kialakításakor (1) 3-6

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Fónagy-Árva Péter Áttekintés a különböző mérési módszerekről, mutatószámokról, valamint a vállalatirányításban elfoglalt helyükről 7-9

TOP-CONTROLLING
Ormosy Gábor László A business intelligence mint a stratégiai menedzsmentet támogató vezetési módszer (2) 10-12

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Henkey István – Koronczi Adrienn A Balanced Scorecard konkrét gyakorlati alkalmazása, kiemelten a működési folyamatokra 12-14

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – a számítógépes próbaüzem képernyőinek bemutatása 15-16

3. évf. 7-8. sz. / 2007

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Böcskei Elvira Számviteli és controlling feladatok az önköltségszámítás kialakításakor (2) 1-5

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A vállalti csődhelyzet controllingkezelési lehetőségei 6-7
Sinkovics Alfréd Egy vállalkozás átvilágításának menetrendje, és annak controlling feladatai 9-10

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Tóth Antal A K+F tevékenységek controlling-részvényrendszerének újszerű megközelítése 10-11
Forgács Anna A logisztikai controlling alkalmazása egy külföldi nagyvállalat magyarországi elektronikai gyáregységében (1) 12-14
Ambrus Tibor A humáncontrolling újszerű, komplex megközelítése és vállalati alkalmazásának gyakorlata (1) 15-16

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – főkönyvi könyvelési egyeztetések az adatfeltöltésnél 17-19

TOP-CONTROLLING
Ormosy Gábor László A business intelligence és a controlling kapcsolata a vállalat stratégiai folyamataiban (3) 20-23
Domokos Béla – Kondorosi Ferencné A projektalapú embernap költségszámítás módszerének alkalmazása egy kht. humáncontrolling-gyakorlatában 23-24

3. évf. 9. sz. / 2007

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Böcskei Elvira A vállalkozás eredményének változására ható tényezők vizsgálata és azok számítási módszerei 1-4

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Körmendi Lajos A controlling alkalmazási lehetősége a létesítmény gazdálkodásban (facility management controlling) 4-6
Sinkovics Alfréd A közszféra controlling rendszere megalapozásának problémái  7-8

TOP-CONTROLLING
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné Egy Vagyonkezelő Zrt. controllingkoncepciójának kidolgozása, controllingrendszerének kialakítása 8-12

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Véry Zoltán Informatika-controlling értéklánc szemléletben 12-14

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Ambrus Tibor A humáncontrolling újszerű, komplex megközelítése és vállalati alkalmazásának gyakorlata 15-17
Forgács Anna A logisztikai controlling alkalmazása egy külföldi nagyvállalat magyarországi elektronikai gyáregységében (2) 17-20

3. évf. 10. sz. / 2007

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Abdalla Rozália A controlleri munka új kihívásai, az érzelmi intelligencia 1-3
Sinkovics Alfréd A működési költségáttétel: egy új controlling terminus technicus 3-5

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Böcskei Elvira A termelési érték változásának minőségi mutatószámokkal való controllingvizsgálata  5-7

TOP-CONTROLLING
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné Egy Vagyonkezelő Zrt. controlling tervezési rendszerének kialakítása 8-11

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Ambrus Tibor A humáncontrolling újszerű, komplex megközelítése és vállalati alkalmazásának gyakorlata (3) 12-14
Forgács Anna A logisztikai controlling alkalmazása egy külföldi nagyvállalat magyarországi elektronikai gyáregységében (3) 15-17
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – utókalkuláció 18-20

3. évf. 11. sz. / 2007

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira – Szita Balázs Benchmarking a controlling költségtervezés döntési folyamatának kapcsolatában 1-4

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Abdalla Rozália Az érzelmi intelligencia fejlesztése és hatása a controllerek személyiségjegyeire 4-6
Sinkovics Alfréd Milyen egy klasszikus vállalati költségvetési (büdzsé) rendszer szerkezete, felépítése? 7-9

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Ambrus Tibor A humáncontrolling projektmenedzsment-támogató tevékenysége a HR-munkában 9-12
Dara Péter – Szetei Tibor A humáncontrolling helyzete Magyarországon 2007-ben 12-13

FIGYELŐ
Könyvajánló  14
Buda Szabolcs Beszámoló a Magyar Controlling Egyesület konferenciájáról 15-16

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – az utókalkulációhoz a terv-tény adatok egységes szerkezetének és a teljesítményadatok vetítési alapjának szervezése 16-19

3. évf. 12. sz. / 2007

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Király Éva Teljesítménymérés a beszállítói kapcsolatokban, mint a kereskedelmi-logisztikai controlling egyik fő stratégiai és operatív tevékenysége 1-4
Kandikó József A marketingcontrollereknek márkatérkép segítségével történő vevőelégedettség és versenyképesség mérése 4-8

TOP-CONTROLLING
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné Döntésalapú controlling-beszámoló rendszer a holding jellegű vagyonkezelő zrt-knél 8-11
Véry Zoltán Értékcontrolling – gazdálkodás az intellektuális tőkével (1. rész) 12-14

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Belső ellenőrzés és a controlling – Ugyanaz vagy éppen egészen más? 14-15

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Sinkovics Alfréd Hazai és nemzetközi pénzügyi mutatók, és controlling szerepük   16-17

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezeteknél – az utókalkulációhoz a bérek utókalkulációjának megszervezési, a 2007-es utókalkuláció prompt orgver faladatai 17-20

4. évf. 1. sz. / 2008

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Új eszközrendszerek a controlling jelentési és értékelési módszereinek alkalmazásánál 1-3
Abdalla Rozália A vezető és a controller munkakapcsolatának fő kérdései 3-5

TOP-CONTROLLING
Véry Zoltán Értékcontrolling – gazdálkodás az intellektuális tőkével (2. rész) 5-8
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné Vezetői számvitel, mint controllingeszköz az önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. holdingnál 8-13

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Józsa László A marketingtervek megvalósításának elemi, avagy miből indulhat ki a marketingcontroller? 14-16

4. évf. 2. sz. / 2008

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Bocsó Klára – Körmendi Lajos A számviteli politika támogatása a controlling eszközeivel (1) 1-4
Rizmayer Erzsébet A kis- és közepes vállalkozások controllingkérdései 4-6

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Fónagy-Árva Péter Benchmark-vállalkozások kiválasztásának folyamata a korszerű vállalatirányításban 6-8

TOP-CONTROLLING
Véry Zoltán Értékcontrolling – gazdálkodás az intellektuális tőkével (3. rész) 8-10

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Sinkovics Alfréd A gépjármű kereskedések controllingjának problémái 10-13

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – a 2007-es év utókalkulációjának kivitelezése 14-16

4. évf. 3. sz. / 2008

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Bocsó Klára – Körmendi Lajos A számviteli politika támogatása a controlling eszközeivel (2) 1-5
Sinkovics Alfréd A pénzügyi controlling támogatta menedzsment akadályai 5-7

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Fónagy-Árva Péter Többváltozós matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása a vállalkozások értékelésében 7-11

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Józsa László A marketingcontrolling speciális módszerei (1) 11-13

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – az utókalkulációs rendszer on-line változatának bemutatása (1) 14-16

4. évf. 4. sz. / 2008

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Bocsó Klára – Körmendi Lajos A számviteli politika támogatása a controlling eszközeivel (3) 1-4
Sinkovics Alfréd Vezetői számviteli és információs rendszerek, valamint az ERP-rendszerek összekapcsolásának problémái 4-5

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira – Dimény Erzsébet Viharok és kérdőjelek a kerettervezés területén – a Beyond Budgeting modell koncepciója 6-8
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné Önkormányzati vállalatok controllingalapú egységes irányításának modelljei 8-12
Józsa László A marketingcontrolling speciális módszerei (2) 13-15

4. évf. 5. sz. / 2008

TOP-CONTROLLING
Véry Zoltán Kockázatcontrolling (1) 1-3
Böcskei Elvira Hagyományos kerettervezési módszerek alkalmazása 4-6

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Bocsó Klára – Körmendi Lajos A számviteli politika támogatása a controlling eszközeivel (4) 6-9

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – az utókalkulációs rendszer on-line változatának bemutatása (2) 11-14

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Brávácz Ibolya A marketingcontrolling szerepe a fogyasztói szokások és a fogyasztói felelősség alakításában 14-16

4. évf. 6. sz. / 2008

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira Stratégiát támogató kerettervezés: a Better Budgeting modell létjogosultsága 1-3
Véry Zoltán Kockázatcontrolling (2) 4-7

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Sinkovics Alfréd Inflációbeszámítás és a fedezeti elemzés dinamizálása 7-9

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Kalivoda Eleonóra – Tóth Antal A stratégiai és az operatív controllingtervezés szerepe egy multinacionális elektronikai cég hazai leányvállalatánál 9-11

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Józsa László Az értékesítési rendszerek értékelése marketingcontrolling megközelítésben 11-14

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – az utókalkulációs rendszer on-line változatának bemutatása (3) 14-16

4. évf. 7-8. sz. / 2008

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Böcskei Elvira Vezetői számvitel a controlling szolgálatában – a vállalkozás vagyoni helyzete elemzésének eszközszerkezeti és forrásszerkezeti mutatói 1-9

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Konfekcionált vállalatirányítási (ERP) rendszerek versus méretre szabott controlling vezetői információs rendszerek 9-11

TOP-CONTROLLING
Véry Zoltán Médiacontrolling 11-13
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné A Vagyonkezelő zrt. controllingszervezetének kialakítása vállalatcsoport specifikumok alapján 14-19

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Körmendi Lajos Az ellátási láncok teljesítményének controllingja a SCOR modell alkalmazásával 19-21
Brávácz Ibolya A marketingkutatás szerepe a marketingcontrolling tervezési, eltéréselemzési és információkezelési tevékenységében  22-24

4. évf. 9. sz. / 2008

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A tulajdonosi értékteremtés és a pénzügyi controlling 1-2

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Böcskei Elvira Vezetői számvitel a controlling szolgálatában – a vállalkozások gazdasági hatékonyságának elemzése 3-6

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési megvalósítása költségvetési szervezetnél – összefoglalás 6-12

4. évf. 10. sz. / 2008

TOP-CONTROLLING
Kondorosi Jobbágy Klára Kockázatok feltárásának és értékelésének szerepe a controllingban 1-2

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A vezetői információs rendszer optimális architektúrája 3-4
Herczeg László A Nyugat-magyarországi Egyetem irányítási és controllingrendszere az egyesülés és az EGIR bevezetése tükrében 5-8

MÉRÉSI MÓDSZEREK, MUTATÓSZÁMOK
Böcskei Elvira A készletek alakulásának controllingszemléletű elemzése 8-12

4. évf. 11. sz. / 2008

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Rés a controlling falán? 1-2

TOP-CONTROLLING
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné Holdingrendszerű, controllingalapú gazdálkodás tapasztalatai vagyonkezelő részvénytársaságoknál 2-5

4. évf. 12. sz. / 2008

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Értékalapú vezetés és controlling  1-3

TOP-CONTROLLING
Ormosy Gábor László Az üzleti hírszerzés és a controlling aspektusai 3-6
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné Holdingrendszerű, controllingalapú gazdálkodás tapasztalatai vagyonkezelő részvénytársaságoknál (2) 6-9

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Böcskei Elvira A logisztikai controlling szerepe a vállalkozás működésében 9-12

5. évf. 1. sz. / 2009

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Felsőoktatási intézmények controllingrendszere 1-3

TOP-CONTROLLING
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné Holdingrendszerű, controllingalapú gazdálkodás tapasztalatai vagyonkezelő részvénytársaságoknál (3) 4-6

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Böcskei Elvira Vevői igények kielégítése: a TQM és a controlling kapcsolata 6-8

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési lehetőségei kisméretű költségvetési szervezeteknél 8-12

5. évf. 2. sz. / 2009

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A controlling alkalmazásának lehetőségei a válság időszakában és utána 1-3
Böcskei Elvira Egységes controllingrendszer a felsőoktatásban? 3-7

TOP-CONTROLLING
Kondorosi Ferencné A controlling jelentősége az építőiparban (1)  7-10

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési lehetőségei kisméretű költségvetési szervezeteknél (Controllingtervezés I.) 10-12

5. évf. 3. sz. / 2009

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Az ellenáramú tervezés problémái 1-2

TOP-CONTROLLING
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné A controlling jelentősége az építőiparban (2) 3-6

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Tóth Antal A TQM alapú stratégiai vezetés működésének támogatása a controllingrendszer alkalmazásával 6-7
Böcskei Elvira A controlling szerepe és jelentősége a közszolgálati szférában – minőség és controlling kapcsolata 8-10

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési lehetőségei kisméretű költségvetési szervezeteknél (Controllingtervezés II.) 10-12

5. évf. 4. sz. / 2009

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Sinkovics Alfréd Pénzbefektető és pénzvisszatermelő fázisok és a pénzügyi controlling  1-3

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Böcskei Elvira A controller szerepe a vállalati életciklus alakulásában 3-6

TOP-CONTROLLING
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné A controlling jelentősége az építőiparban (3) 6-8

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési lehetőségei kisméretű költségvetési szervezeteknél (Controllingtervezés III.) 9-12

5. évf. 5. sz. / 2009

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira – Papp Ottó Az értékelemzés mint a funkcióelemzés és a költségcontrolling eszköze 1-6

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Sinkovics Alfréd A pénzbefektető és a pénzvisszatermelő fázisok és a gazdasági válság hatásai a controllingtevékenységre 7-9

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Berendi Erika A controlling és a vezetői számvitel mint a könyvelő- és számviteli tanácsadó cégek új szolgáltatási területe 9-11

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Számviteli információtechnológia, avagy a controllingrendszer és a vezetői számvitel jelentési rendszerének informatikai modellezése (1) 11-15

5. évf. 6. sz. / 2009

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira – Papp Ottó Szervezeti rendszerek felülvizsgálata és racionalizálása a funkció- és költségcontrolling alkalmazásával 1-4

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Diószeginé Zentay Éva – Kondorosi Ferencné A projektmenedzsmentet és a projektcontrollert támogató szoftverek 4-8

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Számviteli információtechnológia, avagy a controllingrendszer és a vezetői számvitel jelentési rendszerének informatikai modellezése (2) 9-12

5. évf. 7-8. sz. / 2009

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A pénzügyi számvitel és a controlling (egy rágalom és felmentés) 1-4

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Körmendi Lajos – Némethné Gergics Márta Változó controllingfunkciók a komplex jellegű projektek menedzselésében 4-5
Gál Jolán A fenntartható fejlődés megvalósulása vállalati szinten és a vállalat által készített, nyilvánosságra hozott számviteli és controllingjelentésekben 6-10

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira – Papp Ottó A szervezeti struktúra controllingvizsgálatai 11-13

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Kondorosi Ferencné – Mihalka Sándor A tejtermelés versenyképességének növelési lehetőségei controlling alkalmazásával 14-16

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Számviteli információtechnológia, avagy a controllingrendszer és a vezetői számvitel jelentési rendszerének informatikai modellezése (3) 17-20

5. évf. 9. sz. / 2009

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Böcskei Elvira A controllerek szerepe a kockázatkezelés és kockázatelemzés támogatásánál 1-4

TOP-CONTROLLING
Bánhidi Péter – Kondorosi Ferencné Kötőipari leányvállalat termelési tevékenységének racionalizálása controllingrendszerrel (1) 4-6

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Musinszki Zoltán  Folyamatorientált controlling költségszámítási alapmodell mezőgazdasági alkalmazása 7-9

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Költségvetési controllingtervezés megvalósítása 9-12

5. évf. 10. sz. / 2009

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Milyen legyen a controllertudás szerkezete? 1-2

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Böcskei Elvira – Papp Ottó Projektcontrolling – új területek és módszerek a controlleri munkában 3-6
Musinszki Zoltán  A bekerülésiérték-alapú folyamatcontrolling költségszámítás az Agrár Zrt. gyakorlatában (1) 7-12

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési lehetőségei 12-15

5. évf. 11. sz. / 2009

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Árbevétel- és bevételcontrolling – az ellenőrző listák
rendszere 1-3

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira A BSC helye és szerepe a stratégiai teljesítmény irányítási rendszerében  3-7

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Körmendi Lajos – Wickert Irén A menedzserdiagnosztika (MENDI) felhasználása a humáncontrolling eszköztárában 7-9
Musinszki Zoltán A bekerülésiérték-alapú folyamatcontrolling költségszámítás az Agrár Zrt. gyakorlatában (2) 9-12

5. évf. 12. sz. / 2009

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Controlling és korrupció 1-3

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira A beszámolási rendszer és a BSC kapcsolata 3-6

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Musinszki Zoltán  A bekerülésiérték-alapú folyamatcontrolling költségszámítás az Agrár Zrt. gyakorlatában (3) 6-9
Koháriné Papp Edit Controllingszemlélet és az értékelemzés a költségvetési szervek tervezési, ellenőrzési gyakorlatában 10-12

6. évf. 1. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A számviteli nyereség és a cash flow a tulajdonosi érdek szempontjából 1-2

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira A controller szerepe a termékek életciklusának meghatározá-
sában 3-4

RÉSZFOLYAMATOK FUNKCIONÁLIS CONTROLLINGJA
Bánhidi Péter – Kondorosi Ferencné Versenyképes működést segítő controllingmódszerek alkalmazása kötőipari leányvállalatnál 5-9

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési lehetőségei kisméretű költségvetési szervezeteknél 9-12

6. évf. 2. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Humáncontrolling-hiány az állami önkormányzati tulajdonú vállalatoknál? 1-2
Sinkovics Alfréd Controlling és tevékenységkihelyezés, a hálózat controllingja 3-4

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira Az értékelési elvek szerepe és jelentősége a controlleri munkában 4-8

FUNKCIONÁLIS CONTROLLING
Kárpáti József Egy gyakorlati példa a “3E controllingmodell” megvalósításáról a magyar közigazgatásban 8-12

6. évf. 3. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Tirnitz Tamás Néhány gondolat a válságról a controller szemszögéből 1-5

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira Az értékelési elvek szerepe és jelentősége a controlleri munkában – a forgóeszközökre vonatkozó legfontosabb értékelési lehetőségek 5-9

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A controllingirányítás informatikai és szervezési lehetőségei kisméretű költségvetési szervezeteknél – a kötelezettségvállalás megvalósítási lehetőségei 9-12

6. évf. 4. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Az értékmegőrzés controllingja 1-3
Tirnitz Tamás Néhány gondolat a válságról a controller szemszögéből 3-6

TOP-CONTROLLING
Szívós László Controlling lean szemléletben 7-12

6. évf. 5. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Tulajdonosi értékszámítási módszerek a controllingban 1-4

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira Az értékelési elvek szerepe és jelentősége a controlleri munkában – a forrásokra vonatkozó legfontosabb értékelési lehetőségek 5-8

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A kötelezettségvállalás controllingjának kivitelezése (1) – A controlling irányítás informatikai és szervezési lehetőségei kisméretű költségvetési szerveknél 9-12

6. évf. 6. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Controllingrendszer müködtetése válságkörülmények közt? 1-4

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira – Ángyán Tamás Új kihívások a controlleri munkában – a controlleri feladatok alakulása az elmúlt fél évszázadban 4-7
Böcskei Elvira – Takács Tamás Vezetői környezeti számvitel szerepe a környezeti menedzsmentben 7-9

FUNKCIONÁLIS CONTROLLING
Kondorosi Ferencné – Oravecz György Zsolt Típusterméket gyártó vállalkozások controllingalapú információs rendszerének kialakítása (1) 9-12

6. évf. 7-8. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Erőforrás-controlling – egy szép példa: a műanyagpalackok születése, élete és halhatatlansága 1-3

TOP-CONTROLLING
Peidl Balázs – Szívós László Gondolatok a lean controlling bevezetéséről 4-7
Túri Ildikó Számvitel controllingszemmel 8-10
Böcskei Elvira Az eredménykimutatás információtartalma – a controlleri munkához nélkülözhetetlen ismeretek 11-16

6. évf. 9. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Tirnitz Tamás Óvakodjunk a ROI-mutatótól? 1-4

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György A kötelezettségvállalás controllingjának kivitelezése (2) A controllingirányítás informatikai és szervezési lehetőségei kisméretű költségvetési szervezeteknél 5-9

FUKNCIONÁLIS CONTROLLING
Kondorosi Ferencné Minőségcontrolling alapú minőségköltség-tervezés és elszámolás a kisvállalkozásoknál 11-12

6. évf. 10. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Tirnitz Tamás Az ellenőrzőlisták használatáról 1-7

TOP-CONTROLLING
Tarnóczi Tibor – Fenyves Veronika A kockázatkezelésről controllereknek (1) 7-10

FUKNCIONÁLIS CONTROLLING
Kondorosi Ferencné – Oravecz György Zsolt Típusterméket gyártó vállalkozások controllingalapú információs rendszerének kialakítása 11-12

6. évf. 11. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A pénzügyi tervezés “árbevétel arányában” módszere és a vállalati eredményességi követelményrendszer (1) 1-4

TOP-CONTROLLING
Szarvas Júlia A célköltségszámítás 5-8
Papp István A KKV és a controlling  9-11
Dénes Tamásné Az MCE nyolcadik konferenciája 11-12

6. évf. 12. sz. / 2010

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A pénzügyi tervezés “árbevétel arányában” módszere és a vállalati eredményességi követelményrendszer (2) 1-3

TOP-CONTROLLING
Laáb Ágnes Értékteremtés, értékelemzés? 4-8
Tirnitz Tamás A nettójelenérték-számítás esete: példa a controlling beszámolók testre szabására 9-12

7. évf. 1. sz. / 2011

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A pénzügyi tervezés “árbevétel arányában” módszere és a vállalati eredményességi követelményrendszer (3) 1-3
Bárány Mónika A fenntarthatóság megjelenítése a vezetői riportokban 4-7

TOP-CONTROLLING
Fenyves Veronika – Tarnóczi Tibor A kockázatkezelésről controllereknek (2) 8-12

7. évf. 2. szám 2011 nem jelent meg

7. évf. 3. sz. / 2011

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovits Alfréd A pénzügyi terv komplettírozása – A pénzügyi tervezés “árbevétel arányában” módszere és a vállalati eredményességi követelményrendszer (5) 1-2

TOP-CONTROLLING
Juhász Lajos Nyereségigény és tőkeszükséglet 3-6
Fikó István Nacsó Fúziók, felvásárlások sikeressége – az OTP Bank akvizíciós tevékenységének vizsgálata az eseményelemzés módszereivel (1) 7-12

7. évf. 4. sz. / 2011

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Árcontrolling (1) 1-4

TOP-CONTROLLING
Fenyves Veronika – Tarnóczi Tibor Kockázatról controllereknek (3) 4-7
Böcskei Elvira – Bachusz Nobert A cash flow kimutatás szerepe, jelentősége a controlleri munkában 7-12

7. évf 5. sz. / 2011

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Árcontrolling (2) 1-4
Laáb Ágnes A vezetői döntések releváns információi 4-10

TOP-CONTROLLING
Fikó István Nacsó Fúziók, felvásárlások sikeressége – az OTP Bank akvizíciós tevékenységének vizsgálata az eseményelemzés módszerével (2) 11-12

7. évf. 6. sz. / 2011

TOP-CONTROLLING
Tirnitz Tamás Kalkulált kockázati díj 1-5

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Laáb Ágnes Stratégiái kompetenciák kontrollja 5-12

7. évf. 7-8. sz. / 2011

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Tirnitz Tamás A controlling és a compliance kapcsolata 1-5

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Kinek a tulajdona a vállalkozási információtechnológia? (1) 5-15

7. évf. 9. sz. / 2011

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Böcskei Elvira – Bachusz Norbert Refinanszírozási forrásteremtő folyamat az értékhelyesbítés elszámolásának újragondolásán keresztül 1-5
Hagyományos kalkulációs módszerek. Egyenértékszámos osztókalkuláció 6

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Kinek a tulajdona a vállalkozási információtechnológia? (2) A cégirányítási információrendszerek tulajdonosi jogosultság kérdései 6-12

7. évf. 10. sz. / 2011

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A kontrolling hasznosulása a menedzsment kezén 1-2
Laáb Ágnes Hagyományos kalkulációs módszerek, amelyek ma sem idejétmúltak. Normatív kalkuláció 2-8

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Kinek a tulajdona a vállalkozási információtechnológia? (3) A verziógazdálkodásról és a nyilvántartások elérési, hozzáférési kérdéseiről 6-12

7. évf. 11. sz. / 2011

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Laáb Ágnes Hagyományos kalkulációs módszerek 1-7

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Kinek a tulajdona a vállalkozási információtechnológia? (4) A cégirányítási információrendszerek tulajdonosi jogosultság kérdései 8-11

7. évf. 12. sz. / 2011

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Laáb Ágnes Újabb, döntéstámogató kalkulációk 1-6
Lévai Nikoletta Általános költségek felülvizsgálata a folyamatkontrolling segítségével 6-9

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Kinek a tulajdona a vállalkozási információtechnológia? (5) A cégirányítási információrendszerek tulajdonosi jogosultság kérdései 10-12

8. évf. 1. sz. / 2012

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
Böcskei Elvira – Fekete Hajnalka A vállalati teljesítmény mérése az elmúlt évtized tükrében – a teljesítménymenedzsment szerepe 1-6

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Ferke György Kinek a tulajdona a vállalkozási információtechnológia? (1) Hozzáférhet-e saját tulajdonához a tulajdonos? 6-10

KITEKINTŐ
Schmideg Ádám Az üzlet emberi arca a vezetői számvitelben 11-16

8. évf. 2. sz. / 2012

CONTROLLING-NAVIGÁCIÓ
A hálózatok fejlődése és controllingja 1-3

TOP-CONTROLLING
A stratégia, mint a vállalati siker kulcsa – a controlling taktikai és operatív tervezési jelentősége 4-8

CONTROLLING-MÓDSZERTAN
Irányítási (tervezési) módszerek a felesleges költségek miatti veszteségek megakadályozására 8-15

CONTROLLING-GYAKORLAT
Agrárvállalkozások stabilizálása controllinggal 15-19

RÉSZFOLYAMATOK CONTROLLINGJA
A logisztikai controlling aspektusai feldolgozóipari vállalkozásokban 19-24

8. évf. 3. sz. / 2012

NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Utazás a cash flow és a nyereség körül (I. rész) 1-4

INFORMATIKAI HÁTTÉR
Kondorosi Ferencné – Oravecz György Zsolt Controlling alapú információs rendszerek a gyakorlatban 4-7

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira A controlling lehetséges eszköztára a szolgáltató szektorban 7-9

GYAKORLAT
Ferke György A controlling szemlélet és gondolkodásmód mérnöki megközelítése 10-12
Musinszki Zoltán A mezőgazdasági állattenyésztési ágazat “élőtömeg” kalkulációjának controlling támogatása 12-15

HÍREK
Dénes Tamásné Jól vizsgázott a Magyar Controlling Egyesület új stratégiája 16

8. évf. 4. sz. / 2012

NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Utazás a cash flow és a nyereség körül (II. rész) 1-4

TOP-CONTORLLING
Kondorosi Ferencné Zádor Fruzsina Controlling rendszer fejlesztése – idővezérelt tevékenységköltség-számítással 4-8

MÓDSZERTAN
Ferke György Controlling versus üzemgazdaság, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel  8-14
Böcskei Elvira – Takács Tamás Stratégiai célok elérését segítő controlling eszközök – a benchmarkingban rejlő lehetőségek 14-17

GYAKORLAT
Musinszki Zoltán A társas mezőgazdasági vállalkozások önköltségszámítási rendszerei – a folyamat-controlling rendszer alkalmazásának lehetőségei 18-20

RÉSZFOLYAMATOK CONTROLLINGJA
Koháriné Papp Edit A controller feladatai a költségvetési szerveknél 21-24

8. évf. 5. sz. / 2012

NAVIGÁCIÓ
Kondoros Ferencné – Balogh Edit Emese A vállalat-irányítási és a stratégiai controlling módszerek Japánban – A siker kulcsa 1–4

TOP-CONTROLLING
Körmendi Lajos Deployment – a controlling korszerű tervezési, értékelési eszköze 4-7

MÓDSZERTAN
Böcskei Elvira Az eredménykimutatás és az önköltségszámítás jelentősége a controlleri munkában 7-10
Koháriné Papp Edit Controlling rendszer lehetséges kialakítása a költségvetési szerveknél 10-14

GYAKORLAT
Ferke György Controlling versus üzemgazdaság 14-21

RÉSZFOLYAMATOK CONTROLLINGJA
Tóth Antal Minőségügy – minőségcontrolling 21-24

8. évf. 6-7. sz. / 2012

NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Utazás a cash flow és a nyereség körül (III. rész) 2-4
Szóka Károly Pénzügyi háló – a mutatók rengetegében 4-6

TOP-CONTROLLING
Böcskei Elvira Pénzügyi eszközmenedzsment a controlling szolgálatában 6-12

MÓDSZERTAN
Musinszki Zoltán A költségcontrolling eszközei a kölcsönös szolgáltatások problémájának megoldására 12-16
Kondorosi Ferencné – Baranyi Tamás A vállalkozások finanszírozását támogató controlling napjainkban 17-19
Körmendi Lajos Egy lehetséges controlling szervezeti megoldás feldolgozóipari vállalkozásokban 20-22

GYAKORLAT
Ferke György Controlling versus üzemgazdaság – Mégiscsak a “k”-betűs “kontrolling” lenne az igazi?22-28
Koháriné Papp Edit Költségtervezés és -elszámolás a költségvetési szervek gyakorlatában 28-31

8. évf. 8. sz. / 2012

NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd Utazás a cash flow és a nyereség körül – IV. rész 1-3

TOP-CONTROLLING
Körmendi Lajos A vezetői erőforrások minősítése a humáncontrolling eszköztárában 3-5

MÓDSZERTAN
Zéman Zoltán – Bárczi Judit – Vajnáné Tangl Anita – Komáromi Kálmán A stratégiai vezetői számvitel kapcsolata a vezetői döntéshozatallal 5-10

GYAKORLAT
Musinszki Zoltán A közös költségek felosztásának controlling eszközei 10-15

RÉSZFOLYAMATOK CONTROLLINGJA
Kondorosi Ferencné – Nagy Gábor A tulajdonosi struktúra és a környezettudatos vállalati működés összefüggései – az ökocontrolling 15-18
Böcskei Elvira – Polák-Weldon Réka – Csizmadia Tibor A humán erőforrás szerepe a controlleri munkában, avagy a felelős munkáltatói magatartás 18-23

8. évf. 9. sz. / 2012

NAVIGÁCIÓ
Sinkovics Alfréd A controlling jövője, és a controller tudásbázisa 1-3

TOP-CONTROLLING
Zéman Zoltán – Komáromi Kálmán Pénzügyi controlling, a pénzügyi menedzsment kiemelt döntéstámogató eszköze 3-5

MÓDSZERTAN
Kondorosi Ferencné – Hágen István Zsombor – Kozma Judit Vállalkozások fejlesztésének lehetőségei a controllingeszközök igénybevételével 5-8

GYAKORLAT
Musinszki Zoltán A költség- és teljesítménymérés mint controllingfunkció egy mezőgazdasági vállalkozás gyakorlatában 9-16

RÉSZFOLYAMATOK CONTROLLINGJA
Böcskei Elvira – Fenyvesi Szilárd Az emberi tőke értéke, annak humáncontrolling megközelítése 17-20

INFORMATIKA
Ferke György A “számítástechnicizmus”-ról 20-23

8. évf. 10. sz. / 2012

NAVIGÁCIÓ
Musinszki Zoltán Az agyagtáblától a scorecardig – fejezetek a költség controlling és a költségszámvitel történetéből 1-4
Sinkovics Alfréd Az IT-alapú vállalati menedzsment működése és controllingja 4-5

TOP-CONTROLLING
Zéman Zoltán – Bárczi Judit – Groszné Szentirmai Márta A stratégiai controllingmutatók vállalatértékelési módszertanának összehasonlító elemzése – különös tekintettel az ingatlanszektorra 6-8

RÉSZFOLYAMATOK CONTROLLINGJA
Böcskei Elvira – Fekete Hajnalka – Fenyvesi Szilárd Az intellektuális tőkeelemek és a vállalati teljesítmény összefüggései 9-12
Kondorosi Ferencné – Nagy Gábor A tulajdonosi struktúra és a környezettudatos vállalati működés összefüggései – az ökocontrolling (II. rész) 12-16

INFORMATIKA
Ferke György A kkv-k vezetői számvitele és controllingja (1. rész) 16-20