A magyar és román önkormányzati tulajdonú vállalkozások tőke és likviditási helyzetelemzése

A cikkben szerepló tanulmány célja, hogy az önkormányzati tulajdonú gazdaságii társaságok két kardinális kérdését, a likviditás és a tőkeerőséget vizsgálja meg két ország, Magyarország és Románia relációjában. A szerzők a vizsgálati módszerben az átfogó elemzéshez a változókat kategorizálták, évenként elemezték, illetve a három év változásának vizsgálatához klaszterelemzést végeztek.

Controller Info 2018. VI.évf.(1) szám 27-32.

10.24387/CI.2018.1.6