A számviteli értékelési eljárások szerepe a belső finanszírozásban

A kis- és középvállalkozások finanszírozása évek óta foglalkoztatja a kutatókat és gyakorlati szakembereket egyaránt. A kutatási eredmények arra mutattak rá, hogy a kkv-finanszírozásában elsősorban a hagyományos vállalatfinanszírozási források közé tartozó belső források dominálnak. A belső finanszírozás történhet nyilvánosan és titkos önfinanszírozással, a számviteli értékelési eljárások alkalmazásával is. Mivel a controlling felhasználja a pénzügyi számviteli információkat, ezért jelen tanulmány egyrészt kísérletet tesz a titkos önfinanszírozás alternatíváinak és azok hatásainak azonosítására, másrészt pedig felsorakoztatja a titkos önfinanszírozás gyakorlati megvalósulásával kapcsolatos empirikus kutatás eredményeit.

Controller Info 2013. I.évf.(2) szám 27-33.