Nemzetközi kitekintés a controlling oktatásban

A controlling szemlélet kialakulásának alapjait a vezetõi számvitel hozta meg. A gazdaságtudományi oktatásban nemzetközileg és hazai szinten is elfogadott és nagyra becsült szerepe van, volt, lesz. Jelen írásunkban bemutatjuk, hogy a nemzetközi felsõoktatásban – összehasonlítva a magyarral – milyen jelentõséggel bír a controlling területek oktatása.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 2-9.

DOI: 10.24387/CI.2020.1.1

 

Bevezetés
Napjainkban a controlling szinte minden szervezet és vezetõ számára fontos és releváns területté vált. A legtöbb esetben azonban a megfelelõ tudás és struktúrák alkalmazása tekintetében nehéz megfelelõ modellt, illetve módszert találni a szervezeteknek. A controlling egy csoport probléma halmaz volt, amely a számvitel kialakulásától kezdve a vezetõi számvitelen át a modern OLAP rendszerekig mindig megújult és bár minden innováció képes volt problémákat megoldani, de a mikro-makrokörnyezet fejlõdése mindig új problémákat és ezzel együtt kihívásokat okozott a controlling rendszerekben.
A controller szerepkörök az elõbb említett fejlõdés során folyamatosan változtak és a különbözõ elvárt szakmai tudás, illetve kompetenciák köre is fejlõdött. A controlling elõretörésével az igény is megjelent a controllerek irányában és erre a felsõoktatás különbözõ módokon reagált. Tanulmányunkban szeretnénk bemutatni a jelenlegi controlling oktatási formákat a különbözõ régiók legjobb egyetemein kínált képzéseken keresztül, és szeretnénk szemléltetni a különbözõ top besorolással rendelkezõ egyetemek által kínált szakok controlling-hoz kötõdõ kurzusait.

 

Irodalomjegyzék
ALBACH, H. (1990): Business administration history in german speaking country. In: Handbook of german business management. Stuttgart: Poeschel.
ANTHONY, R. – VIJAJ, G. (2006): Management Control Systems. New York, McGraw-Hill Education.
BALOGH, L. (1996): 1000 éves a magyar iskola 996–1996. Colortipo Bt. Budapest, 31. o.
BARAKONYI, K. (2009): Business Schoolok szerepváltozásai. Kihívások és változások a menedzserképzésben és az MBAoktatásban. Vezetéstudomány, Vol. 40 No. 1, pp. 5-7.
BARIZCZ, R. (1990): Mérlegtan. Budapest: Aula Kiadó.
BIGLIARDI, B. – BOTTANI, E. (2010): Performance measurement in the food supply chain: a balanced scorecard approach. Facilities, Vol. 28 No. 5, pp. 249-260.
BODNÁR, V. (1999): Doktori értekezés: Controlling avagy intézményesített eredménycentrikusság-A magyarországi üzleti szervezeteknél
bevezetett controlling rendszerek összetevõik és rendszer szintû jellemzõi. Budapest : Corvinus Egyetem.
CHAPMAN, C. S. (2005): Controlling Strategy : Management, Accounting, and Performance Measurement. Oxford: Oxford University Press.
DOBÁK, M. (1992): A divíziónál szervezet. Budapest: Közgazdasági és jogi könyvkiadó
DRÓTOS, GY, (1996): A szervezetek dekomponálása és differenciálódása. In: Szervezeti formák és vezetés, KJK, Budapest
HORVÁTH, P. (1990): Controllership in Handbook of German Business Management. In: Handbook of German Business Management. Stuttgart: Poeschel.
HORVÁTH, P. – MAYER, R. (2011): Was ist aus der Prozesskostenrechnung geworden?. Controlling and management review, Vol. 2 No. 3, pp. 4-30.
JOHNSON, T. H. (1972): Early cost accounting for internal management controll: Lyman Mills in the 1850. Business histroy review, pp. 466-474.
KAPLAN, R. S. (1987): Research cultrures in managerial accounting:empicical research. Accounting and culture. New York, McGraw-Hill Education.
KOCH, H.-A. (2008): Die Universität. Geschichte einer europäischen Institution. Wissentschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt pp. 96.
MIKONYA, GY. (2017): Az európai egyetemek története (1700- 1945). ELTE TÓK. Budapest, pp. 45-59.
NEGASH, S. – GRAY, P. (2008): Business Intelligence. In: F. Burstein, szerk. Handbook on Decision Support Systems Vol. 20 No. 2, pp. 150-152
SIMON, H. A. (1979): Rational decision making in business organisations. American Economic Review Vol. 69 No. 4, pp. 493-513.
STARKEY, K. – TIRATSOO, N. (2007): The Business School and the Bottom Line, New York, Cambridge University Press pp. 78-79.
SÜTÕ, D. (2017): A controlling fejlõdéstörténete, helye és szerepe. International Journal of Engineering and Management Sciences, Vol. 2 No. 4, pp. 466-477.
ZÉMAN, Z. (2016): A kontrolling fejlõdésének fõbb irányzatai.Társadalom és Gazdaság, Vol. 2 No. 1, pp. 77-92.