Schmalenbach munkássága és hatása a magyar számvitelre

A szerzők cikkükben a számviteltörténet egy kiemelkedő alakja, Eugen Schmalenbach munkásságát mutatják be. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a korabeli magyar számviteli szakma jól ismerte és figyelemmel kísérte őt. A vezetői számvitelt, mint a controlling egyik eszközrendszerét megalapozó szakmai elképzelései mélyen gyökeret vertek a közép-európai országok számviteli rendszereiben és oktatásában is. A cikk célja a történeti bemutatáson túl az, hogy a korabeli német és magyar számvitel korszerűségére és máig tartó hatására is rávilágítson.

Controller Info 2018. VI.évf.(1) szám 21-26.

10.24387/CI.2018.1.5