A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A PÉNZÜGYI EREDMÉNYESSÉG KAPCSOLATA SZAKIRODALMI METAANALÍZIS ALAPJÁN

A vállalati célok között már az 1970-es években felbukkant a termelés fenntarthatóságával kapcsolatos szempontok érvényesülése, amely a gyorsuló klímaváltozással egyre fontosabb kérdéssé válik. A vállalati teljesítmény és az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) szempontok kapcsolatára vonatkozó kulcsfontosságú kutatási kérdés az, hogy a környezettudatos technológiák bevezetése és a termelés tisztábbá tétele csupán a vállalatok társadalmi nyomásra adott válasza-e, vagy egy ésszerű befektetés, amely mérhető, pozitív hatással van a pénzügyi teljesítményre. Az általunk feldolgozott tanulmányok eredményei pozitív kapcsolatot mutatnak a fenntartható működés és a kedvező pénzügyi teljesítmény között.
XI. ÉVF. 2023. 3. SZÁM 19-22
DOI: 10.24387/CI.2023.3.4