A minőségirányítási rendszerek alkalmazásának gazdasági kihívásai

Jelen tanulmány célja szakirodalmi szekunder forrásokra alapozva összehasonlítóan értékelni a gazdaságban használatos különböző meghatározó minőségirányítási rendszerek, elméletek, modellek főbb jellemzőit, meghatározva azok előnyeit és hátrányait különös tekintettel az egyedi jellegzetességekre, és megállapítani kulcspontjait. Majd a … tovább »

Egy bútorgyártó cég beszerzési kontrolling rendszerének átvilágítása a termelési és a beszerzési célok összehangolása érdekében

A vállalati stratégiai célok elérése megköveteli a termelési és a beszerzési funkciók működésének összehangolását. Napjaink versenykörnyezetében a sikeres működéshez elengedhetetlen, hogy ezt kontrolling szempontból is vizsgáljuk. Controller Info 2019. VII.évf.(3) szám 9-14. 10.24387/CI.2019.3.2 Bevezetés, problémafelvetés … tovább »

Belső minőségirányítási rendszer bevezetésének pénzügyi és controlling szempontú vizsgálata egy működő vállalkozás példáján

A cikk célja feltárni egy Magyarországon mûködô vállalat belsô minôségirányítási rendszerének elônyeit, alkalmazási területeit a raktárlogisztika menedzsmentjében, valamint azokat az ágazat specifi- kus jellemzôket, melyek szükségessé, hatékonnyá és gazdaságossá teszik egy ilyen rendszer bevezetését és … tovább »