THE EFFECT OF TURBULENCIES CAUSED BY COVID-19 EPIDEMIC ON THE TRENDS OF THE SPATIAL STRUCTURE OF THE HUNGARIAN ECONOMY

SUMMARY:

The trends and dynamics have shifted significantly in the spatial structure of the Hungarian economy since the transition during the 1990s. The return to the Western, capitalist economic model and orientation has facilitated development and economic activity in certain parts of the country more, than the others. The study measures economic performance by the average GDP per capita in the Hungarian counties and the capital, compared to the national average. The general trend shows an increasing polarization between the spatial units until the outbreak of the COVID-19 pandemic. The study also highlights and elaborates on the challenges of peripheral and semi-peripheral economies and points out the territorial differences in development. It is concluded that the divergence of weaker performing areas has been mostly intensifying since the 1990s, and one of the main beneficiaries of spatially differentiated development trajectories has been the capital, Budapest. The study establishes that during the 2020-2021 period, previously underperforming counties tended to outperform during the pandemic, while the previously best-performing counties often underperformed.

XI. évf. 2023. SPECIAL ISSUE1 32-42

DOI: 10.24387/CI.2023.SPECIAL ISSUE.5

Cikk megtekintése: http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_kulonszam_2023-5.pdf

REFERENCES

ALHENDI, OSAMA DÁVID, LÓRÁNT DÉNES – FODOR, GYULA – GOGO, FREDERICK COLLINS ADOL – BALOGH, PÉTER (2021): The impact of language and quality education on regional and economic development: a study of 99 countries. Regional Statistics 11 (1) pp. 42-57. DOI: 10.15196/RS110101

ALPEK, B. LEVENTE (2017): Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci területi esélyei Magyarországon. PhD-értekezés. PTE, Pécs. https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/23128

ALPEK, B. LEVENTE – TÉSITS, RÓBERT (2017): A foglalkoztathatóság fogalmi kerete és dimenziói Magyarországon. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 9 (2). pp. 99-122. ISSN 0865-7823. DOI: 10.21637/GT.2017.2.05.

ALSHABANI, AYMAN – FARHEEN, NAZ – RÓBERT, MAGDA – RUDNÁK, ILDIKÓ (2021): Impact of preceived organizational support on OCB in the time of COVID-19 pandemic in Hungary: Employee Engagement and Affective Commitment as mediators. Sustainability 13 (14). doi:10.3390/su13147800

BARANYI, BÉLA (2004): Gondolatok a perifériaképződés történeti előzményeiről és következményeiről. In: Tér és Társadalom 18. évf. 2004/2. pp.1-21.

CHIKÁN, ATTILA – MOLNÁR, BOGLÁRKA – SZABÓ, ERIKA (2018): A nemzeti versenyképesség fogalma és támogató intézményi rendszere. Közgazdasági Szemle 65:(12) pp. 1205–1224.

CZIRFUSZ, M. (2021): A COVID-19-válság és a térbeli munkamegosztás változásai Magyarországon. Területi Statisztika, 61(3), 320–336. https://doi.org/10.15196/TS610303

DUSEK, TAMÁS – SZALKAI, GÁBOR (2006): Az időtér és a földrajzi tér összehasonlítása. Tér és Társadalom 2006/2 20(2), pp.47–63. doi: 10.17649/TET.20.2.1053.

EL-MEOUCH, NEDIM MÁRTON – TÉSITS, RÓBERT – ALPEK, B. Levente (2022): Measuring Spatial Distribution in the Banking System in Hungary. Modern Geográfia, 17(1), pp. 25–45. https://doi.org/10.15170/MG.2022.17.01.02 (Accessed: 2023.05.25)

EUROSTAT (2023) DATABASE:

Exports of goods and services in % of GDP https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tet00003/default/table?lang=en

Labour cost levels by NACE Rev. 2 activity https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lc_lci_lev/default/table?lang=en

Gross domestic product at market prices [TEC00001]

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TEC00001/default/table

Industrial production statistics https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Industrial_production_statistics#Industrial_production_by_country  (Accessed: 2023.05.26.)

GYÖKÉR, IRÉN – KRAJCSÁK, ZOLTÁN (2009): Az alkalmazotti elégedettséget és elkötelezettséget befolyásoló tényezők vizsgálata. In: Vezetéstudomány, 40 évf. Különszám, pp. 56-61.

GYÖRGY, LÁSZLÓ (2019): Creating Balance – The Mission of Economic Policy. Budapest, Századvég Foundation. ISBN 978-615-5164-46-0. 295p

GYÖRGY, LÁSZLÓ – VERESS, JÓZSEF (2016): 2010 utáni magyar gazdaságpolitikai modell (The Hungarian Economic Policy Model After 2010). In: Pénzügyi Szemle / Public Finance Quarterly (2016/3)

HAJDÚ, ZOLTÁN (2001): Magyarország közigazgatási földrajza. Dialóg Campus, Budapest—Pécs. 332p

HERVIE, DOLORES MENSAH – AMOAKO-ATTA, ERNEST – HOSSAIN, MD BILLAL – ILLÉS, CSABA BÁLINT – DUNAY, ANNA (2022): Impact of COVID-19 Pandemic on Hotel Employees in the Greater Accra Region of Ghana. Sustainability, 14, 2509. https://doi.org/10.3390/su14052509

HADZI-VASKOV, METODIJ – PIENKNAGURA, SAMUEL – RICCI, LUCA ANTONIO (2021): The Macroeconomic Impact of Social Unrest. International Monetary Fund (IMF) Working Paper No. 2021/135. https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/05/07/The-Macroeconomic-Impact-of-Social-Unrest-50338 31p SBN/ISSN:9781513582573/1018-5941

HOFFMANN, MIHÁLY – KÓCZIÁN, BALÁZS – KOROKNAI, PÉTER (2013): A magyar gazdaság külső egyensúlyának alakulása: eladósodás és alkalmazkodás. In: MNB-SZEMLE KÜLÖNSZÁM 2013. OKTÓBER. pp.71-82 https://www.mnb.hu/letoltes/hoffmann.pdf

HÓMAN, BÁLINT – SZEKFŰ GYULA (1941): Magyar Történet I. kötet. Budapest, Magyar Egyetemi Nyomda. pp. 176-179.

HOSSAIN, MD BILLAL – WICAKSONO, TUTUR – NOR, KHALIL MD. – DUNAY, ANNA – ILLÉS, BÁLINT CSABA (2022): E-commerce Adoption of Small and Medium-Sized Enterprises During COVID-19 Pandemic: Evidence from South Asian Countries. Journal of Asian Finance Economics and Business 9 (1) pp. 291-298. https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no1.0291

HUANG, YUKON (2018): A Kína-talány megfejtése, Pallas Athéné Könyvkiadó Kft., Budapest. 352 p

JENEINÉ GERŐ, HENRIETT EMESE – KINCSES, ÁRON – TÓTH, GÉZA (2021): A hazai kkv-k területi jellegzetességei válságok idején – Spatial characteristics of Hungarian SMEs in times of crisis. In: STATISZTIKAI SZEMLE, 99. ÉVFOLYAM 12. SZÁM pp. 1185–1211. DOI: 10.20311/stat2021.12.hu1185

KAPOSI, ZOLTÁN (2010): Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Budapest, Dialog Campus Kiadó. pp. 56-59., pp. 102-109., pp. 187-191., pp. 206-207., pp. 215-221., pp. 363-364., pp. 428-429.

KÁPOSZTA, JÓZSEF (2014): Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései. In: Gazdálkodás LVI. évf. (5. szám) pp. 399-412.

KOVÁCS, SÁNDOR ZSOLT (2017): Város–vidék-kapcsolat a magyar pénzintézethálózatban. Területi Statisztika, 57(5), pp. 495–511. DOI: 10.15196/TS570502 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2017/05/ts570502.pdf (Accessed: 2023.05.18)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL [KSH] (2009): Magyarország Nemzeti Számlái 1995 – 2007 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/monsz/monsz9507.pdf

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL [KSH] (2010): Makrogazdaság, 2008–2009. KSH, Budapest https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/makro/makrogazdasag0809.pdf (Accessed: 2023.05.29)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL (KSH) (2013): A vállalkozások regionális sajátosságai. KSH, Budapest. ISBN 978-963-235-441-5 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/regiok/orsz/vallalkregkul11.pdf  Accessed: 2023.06.01)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL [KSH] – HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE (2023) DATABASE

KSH – 17.1.1.32. Magyarország fizetési mérlege https://www.ksh.hu/stadat_files/kkr/hu/kkr0032.html (Accessed: 2023.05.29)

KSH – Felértékelődött a távmunka a Covid19 árnyékában https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/koronavirus-tavmunka/index.html (Accessed: 2023.05.29)

KSH – megyei GDP adatok: https://statinfo.ksh.hu/Statinfo/haViewer.jsp Accessed: 2023.05.29)

KSH – Felértékelődött a távmunka a Covid19 árnyékában https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/koronavirus-tavmunka/index.html (Accessed: 2023.05.29)

KRAJCSÁK, ZOLTÁN (2018): Az alkalmazotti elkötelezettség relatív fontossága a munka megváltozó világában. In: Vezetéstudomány/Budapest Management Review, 49. évf. 2. sz. pp. 38-44. https://doi.org/10.14267/veztud.2018.02.04

LŐCSEI, HAJNALKA – SZALKAI, GÁBOR (2008): Helyzeti és fejlettségi centrum-periféria relációk a hazai kistérségekben In: Területi statisztika 11. (48.) évf. 3. sz. pp.305-314. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2008/03/locsei_szalkai.pdf

LUX, GÁBOR (2008): Industrial Development, Public Policy and Spatial Differentiation in Central Europe: Continuities and Change(Discussion Papers No. 62) Centre for Regional Studies, Pécs. 58 p. http://discussionpapers.rkk.hu/index.php/DP/issue/view/389

LUX, GABOR (2010): From industrial periphery to cultural capital? Restructuring and institution-building in Pécs. In: Sucháček, Jan – Petersen, Jeppe Juul (eds.): Developments in Minor Cities: Institutions Matter. VŠB – Technical University of Ostrava, Ostrava, pp. 103–126. http://www.academia.edu/4001209/From_industrial_periphery_to_cultural_capital_Restructuring_to_institution-building_in_P%C3%A9cs

LUX, GÁBOR (2013): Az újraiparosítás lehetőségei: Fejlesztési együttműködés a periférián. In: Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. X. évfolyam 1. szám. pp 4-13.

LUX, GÁBOR (2017): Újraiparosodás Közép-Európában. Studia Regionum. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs. 327p

MAJOR, KLÁRA – NEMES-NAGY, JÓZSEF (1999): Területi jövedelemegyenlőtlenségek a kilencvenes években. Statisztikai Szemle. 77. évf. 6. sz. pp. 397–421. https://www.ksh.hu/statszemle_archive/1999/1999_06/1999_06_397.pdf

NEMES-NAGY, JÓZSEF (1998): A tér a társadalomtudományban. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület „Ember-Település-Régió”, Budapest. p103, p108, p111, p112, pp.111-113.

MIKLÓSSY, ENDRE (2012): A járás és viszontagságai. In: Területi Statisztika 2012/2.pp. 102-124.

MLACHILA, MONTFORT – TAPSOBA, RENE – TAPSOBA, SAMPAWENDE J (2014): A Quality of Growth Index for Developing Countries: A Proposal. IMF Working Paper No. 2014/172 ISBN/ISSN:9781498379274/1018-5941 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/A-Quality-of-Growth-Index-for-Developing-Countries-A-Proposal-41922

NORTH, DOUGLASS C. (1990): Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge. 152p

NORTH, DOUGLASS C. (1991): Institutions. In: The Journal of Economic Perspectives Vol. 5, No. 1 (Winter, 1991), pp. 97-11.

OBÁDOVICS, CSILLA – BRUDER, EMESE (2011): A vidéki Magyarország területi egyenlőtlenségei különböző nézőpontokból – Territorial Inequalities in Rural Hungary Based on Unemployment, Human development, Poverty and Income inequalities. GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2011 (2). pp. 74-92. ISSN 0865-7823 DOI: 10.21637/GT.2011.2.06

PALOTAI, DÁNIEL – VIRÁG, BARNABÁS (szerk.) (2016): Versenyképesség és növekedés – Út a fenntartható gazdasági felzárkózáshoz. Magyar Nemzeti Bank, Budapest. pp. 7-8.. pp.9-12., pp. 25-130.

PIRISI, GÁBOR – TRÓCSÁNYI, ANDRÁS (2015): Általános társadalom- és gazdaságföldrajz.  Pécsi Tudományegyetem, Tananyagok, Általános társadalom- és gazdaságföldrajz, TÁMOP 4.1.2. http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/foldrajz2/index.html  (Accessed: 2023.05.23)

RECHNITZER, JÁNOS (2010): Átrendeződés: a felsőoktatás térbeli szerkezetének változása a rendszerváltozás óta – The Changing Spatial Structure of Higher Education in the Transition Period. In: GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM, 2010 (1). pp. 26-43. ISSN 0865-7823 DOI: 10.21637/GT.2010.1.02.

SUMIYA. MIKIO ed. (2000): A History of Japanese Trade and Industry Policy. Oxford University Press, Oxford. pp. 3-4., pp.153-248., pp. 253-388., pp.507-630.

TIHANY ABBEY (1055): founding charter of the Tihany Abbey https://www.tihanyiapatsag.hu/Az_Apatsagrol/A_Tihanyi_alapitolevel.html (Accessed: 2023.05.31.)

TÓTH, JÓZSEF (szerk. 2002): Általános Társadalomföldrajz. Dialog Campus Kiadó, Budapest. 484p.

SZEGEDI, GABRIELLA (1996): Az újonnan iparosodó délkelet-ázsiai országok világgazdasági szerepkörének alakulása 1970-1993 között In: Tér és Társadalom 10. évf. 1996/2-3. pp. 201-210.

U.S. DEPARTMENT OF STATE (2020): 2020 Investment Climate Statements: Hungary. https://www.state.gov/reports/2020-investment-climate-statements/hungary/

WALLERSTEIN, IMMANUEL (1983): A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Budapest, Gondolat Kiadó.

WALLERSTEIN, IMMANUEL (2010): Bevezetés a világrendszer elméletébe. L’Harmattan kiadó, Budapest. pp.53-84 pp., 62-63, pp. 62-66. 222 p