Főszerkesztői köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A CONTROLLER INFO-val egy új, hiánypótló tudományos igényű szakfolyóiratot tart a kezében. Hiánypótló mert, a papíralapú szakfolyóiratok piacán jelenleg a controlling témakörben hasonló folyóirat nem igen található.

A szakfolyóiratunk elnevezésében egyrészt a Controller szakterület módszertani és gyakorlati tevékenységeire utalnánk, másrészt az Info kifejezéssel a controlling koordinatív jellegének megfelelően – mint, „információ adó-vevő” – nyitnánk a controlling által közvetlenül érintett szakterületek így, az irányítás különböző szintjei, a pénzügyi számvitel, valamint a szervezeti controllingrendszer integráns részrendszerei (humánerőforrás gazdálkodás, a minőségügy, a környezettudatos gazdálkodás, a logisztika, a marketing és a K+F innováció,) felé.

Tovább >
Ajánló a legújabb lapszámunkból
Nemzetközi kitekintés a controlling oktatásban

A controlling szemlélet kialakulásának alapjait a vezetõi számvitel hozta meg. A gazdaságtudományi oktatásban nemzetközileg és hazai szinten is elfogadott és nagyra becsült szerepe van, volt, lesz. Jelen írásunkban bemutatjuk, hogy a nemzetközi felsõoktatásban – összehasonlítva a magyarral – milyen jelentõséggel bír a controlling területek oktatása.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 2-9.

Vasa LászlóZéman Zoltán, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
Pénzügyi mutatók és csôdmodellek elôrejelzô képessége gazdálkodói tevékenységüket beszüntetô vállalatoknál

A tanulmányban olyan Nógrád megyei és Hargitai megyei vállalatok beszámolói kerültek elemzésre, melyeknél nem érvényesült a vállalkozás folytatásának számviteli alapelve. Ezen vállalatok 2016-ban beszüntették gazdálkodói tevékenységüket, felszámolás vagy csõdeljárás alá kerültek. A vizsgálatunk pénzügyi és vagyoni helyzetet értékelõ mutatókkal, valamint csõdelõrejelzõ modellekkel történt. Az elemzésen túlmenõen azonban a kutatás rávilágít arra, hogy szignifikáns különbség mutatható ki a különbözõ megyékben található társaságok értékei között.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 10-15.

Hegedűs SzilárdMolnár Petronella, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
A kontroller jelentôsége, szerepe a vállalkozásoknál

A kontrolling csak akkor mûködõképes, és csak akkor járul hozzá a vállalkozás sikeréhez, ha a vállalat tulajdonosa, vezetése igényt tart arra, hogy valós képe legyen a gazdasági folyamatokról, másrészt ha az a személy, aki a controlling funkciót mûködteti, alkalmas a feladatok elvégzésére. Fontos, hogy a kontroller személyére vonatkozóan határozzuk meg a feladatokat, valamint a munkakörhöz szükséges szakmai és személyiségbeli követelményeket.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 22-24.

Hágen István Zsombor, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
A SCOR referenciamodell gyakorlati alkalmazása a vállalati hatékonyság fokozásában

Manapság, a vállalatok mindennapi mûködése során egyre nagyobb szerepet kap a teljesítménymérés, amelyek már nem csak egy adott vállalatra fókuszálnak, hanem a vállalat határain túl az iparági ellátási lánc hatékonyságát, teljesítményét is mérik és értékelik. Továbbá nem csupán az egyes vállalkozások gazdaságosságának növelése a cél, hanem az egész értékteremtõ lánc eredményességének és hatékonyságának fokozása, melynek optimalizálása agilitást és éleslátást igényel. A gyakorlatban a vállalatok számára kihívást jelent a saját teljesítményüket értékelni, összhangban a teljes ellátási lánccal.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 25-30.

Boros BrigittaKozma TímeaTóth Róbert, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
Az értékpapírosítás újraszabályozása az Egyesült Államokban a 2007-2009-es subprime válságot követôen

Az Egyesült Államokban az értékpapírosítás a 2007-2009-es subprime válság során különösen negatív szerepet töltött be. A szerzõ az értékpapírosítás (újra)szabályozásakor azt vizsgálja, hogy mennyiben sikerült egy hatékony szabályozást a jogalkotó létrehoznia, mely nemcsak csökkenti az értékpapírosítás negatív szerepet, de annak kialakulását meg is tudja elõzni.

Controller Info 2020. VIII.évf.(1) szám 39-42.

Bujtár Zsolt, VIII.ÉVF.2020.1. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum