Főszerkesztői köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A CONTROLLER INFO-val egy új, hiánypótló tudományos igényű szakfolyóiratot tart a kezében. Hiánypótló mert, a papíralapú szakfolyóiratok piacán jelenleg a controlling témakörben hasonló folyóirat nem igen található.

A szakfolyóiratunk elnevezésében egyrészt a Controller szakterület módszertani és gyakorlati tevékenységeire utalnánk, másrészt az Info kifejezéssel a controlling koordinatív jellegének megfelelően – mint, „információ adó-vevő” – nyitnánk a controlling által közvetlenül érintett szakterületek így, az irányítás különböző szintjei, a pénzügyi számvitel, valamint a szervezeti controllingrendszer integráns részrendszerei (humánerőforrás gazdálkodás, a minőségügy, a környezettudatos gazdálkodás, a logisztika, a marketing és a K+F innováció,) felé.

Tovább >
Ajánló a legújabb lapszámunkból
Az IFRS beszámolóban rejlő sajátosságok controlling szemléletű vizsgálata – döntéstámogató vezetői számvitel előtérbe kerülése a pénzügyi számvitel szabályozásán keresztül

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) magyarországi változásaira vonatkozó törvényi szabályozás következtében kiemelt figyelem hárult azon vállalkozásokra, amelyek beszámolójukat az IFRS szerint állítják, vagy állíthatják össze. Az IFRS beszámolót választók elsôsorban azon vállalkozói körbôl kerülnek ki, akik külföldi partnerekkel való kapcsolatok kiépítésében látják versenyképességük egyik kulcsát. A szerzôk cikkükben azon információk felmérését, rendezését, valamint szabályozását mutatják be, amelyek idôben történô biztosítása nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az IFRS pénzügyi kimutatások megfelelô alapot adjanak a controllerek részére, hogy azok, olyan elszámolási rendszert tudjanak kialakítani, amely a vezetôi döntéseket támogatják.

Dr. Bács ZoltánBöcskei ElviraDékán Tamásné Orbán IldikóFenyves Veronika, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Controlling módszertani ajánlások és alkalmazások az állattenyésztési „élőtömeg” önköltségszámításában

Az önköltségszámítás módszertana, szakirodalmi háttere gazdag. Egy-egy kalkulációs probléma megoldására elméletek sokaságából lehet ötleteket meríteni. Ez egy lehetőség, vagy tényleg élnek ezzel a gazdasági élet szereplői? Cikkében a szerző az állattenyésztésben alkalmazott élőtömeg önköltségszámítás – és ezen keresztül a költséggyűjtők kialakításának, a közös költségek felosztásának – elméleti hátterét és azok gyakorlati megjelenését vizsgálja. A szerző végső következtetése pedig talán nem is meglepő: módszertani sokszínűség ide vagy oda, a vállalkozások az alkalmazandó kalkulációs módszerek kiválasztása során az egyszerű, könnyen kezelhető eljárásokat preferálják.

Musinszki Zoltán, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Az ellátási láncok operatív tervezésének kihívásai

Az ellátási lánc menedzsment meghatározó része az integrált működés elérésére törekvés. Azok az előnyök, amelyek az integrált működésből származnak, közvetlen kapcsolatban vannak az egyes funkciók közötti hatékony működéssel, vállalaton belül, és vállalatok között egyaránt, amelyek a hazai és a nemzetközi ellátási láncot alkotják. A szerzők jelen kutatásunkban az ellátási láncok operatív tervezésének kihívásait mutatjuk be, valamint a tervezés milyen módon és egyáltalán miért teremt értéket, valamint ismertetik a hatékony tervezés kialakításának nehézségeit.

Oláh JuditPopp József, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
A munkahelyi szervezeti controlling által elvárt és a friss diplomások által fontosnak vélt kulcskompetenciák eltérésének vizsgálata

Napjainkban a fiatalok munkaerőpiaci helyzete az egyik legkutatottabb téma. Több kutatás is megállapítja, hogy a munkavállalói csoport elvárásai és képességei nem igazán találkoznak a munkáltatók elvárásaival. A szerzők a cikkükben a controlling által elvárt és a friss diplomások által fontosnak vélt kulcskompetenciák eltérését vizsgálják.

Dr. Bárczi JuditBárdos Ilona KingaCzeglédi CsillaHajós LászlóSzabó KatalinVarga Erika, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Magyarországi diszkontok és hipermarketek hatékonyságának és termelékenységének vizsgálata és elemzése számviteli beszámolók alapján

A szerző cikkében összevontan vizsgálja a diszkontos és a hipermarketek pénzügyi kimutatásainak jellemzőit, termelékenységét és hatékonyságát, a számviteli beszámolókból nyerhető információkra támaszkodva feltárja az ok-okozati összefüggéseket a 2010-2015 közötti időszakban.

Sütô Dávid, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
Múlt – Jelen – Jövő a közszolgálat menedzselésében: „Vezetés a közjó szolgálatában” című szakkönyv tudományos ismertetése

Jelen cikkben, új sorozat indítását tűzzük ki célul, ahol a lapunk szakterületéhez kapcsolódó, kiemelt fontosságú könyvek ismertetését kívánjuk megjeleníteni. A szerző ismertetőjében a „Vezetés a közjó szolgálatában” című könyvet, mint a közpénzügyi gazdálkodás menedzsment kézikönyvét mutatja be. A Kézikönyv mintegy 750 oldal terjedelemben, 5 fő fejezetrész keretében komoly segítséget nyújt a közszférában dolgozó szakemberek menedzsment munkájához. A könyv az Állami Számvevőszék és a TYPOTEX gondozásában jelent meg.

Dr. Zéman Zoltán, V. ÉVF. 2017. 4. SZÁM Tovább >
A nemzetközi számviteli rendszerek harmonizációja

A szerző cikkében a nemzetközi nagyvállalatok gazdasági életének egyik fontos kihívását elemzi, a vállalatok teljesítményének értékelésével és a számviteli elszámolások vizsgálatával, mivel a gazdaságok kibocsátásának jelentős része a multinacionális és transznacionális vállalatoknál összpontosul.

Bogáth Emese, VI. ÉVF. 2018. 1. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum