Főszerkesztői köszöntő

Tisztelt Olvasó!

A CONTROLLER INFO-val egy új, hiánypótló tudományos igényű szakfolyóiratot tart a kezében. Hiánypótló mert, a papíralapú szakfolyóiratok piacán jelenleg a controlling témakörben hasonló folyóirat nem igen található.

A szakfolyóiratunk elnevezésében egyrészt a Controller szakterület módszertani és gyakorlati tevékenységeire utalnánk, másrészt az Info kifejezéssel a controlling koordinatív jellegének megfelelően – mint, „információ adó-vevő” – nyitnánk a controlling által közvetlenül érintett szakterületek így, az irányítás különböző szintjei, a pénzügyi számvitel, valamint a szervezeti controllingrendszer integráns részrendszerei (humánerőforrás gazdálkodás, a minőségügy, a környezettudatos gazdálkodás, a logisztika, a marketing és a K+F innováció,) felé.

Tovább >
Ajánló a legújabb lapszámunkból
A likviditási terv, mint a rövid távú tervezés kulcsterve

A likviditási terv (angolul cash budget) a pénzügyi terv lelke. Ez nem más, mint a pénzbevételek és pénzkiadások tételszerű szembeállítása, a vállalat egy pénzforgalmi szemléletű költségvetése. A likviditás tervezése különösen a kisebb vállalkozások számára fontos, hiszen hitelekhez nem korlátlanul, és főleg nem azonnal férnek hozzá. Az alábbi cikkben egy kiválasztott kisvállalat példáján azt szeretném bebizonyítani, hogy a megfelelően elkészített likviditásterv nem csak a fizetésképtelenséget segít megelőzni, hanem a felmerülő rövid lejáratú előzetes hitel- illetve forrásigényt is előre jelzi. Ha a tervet Excel programmal készítjük el, módunk nyílik arra, hogy különböző vállalati likviditásmenedzsmenttel kapcsolatos intézkedések hatását lemodellezzük.

Bozsik Sándor, V. ÉVF. 2017. 1. SZÁM Tovább >
Adattudomány és „Big Data” technológia a controlling szolgálatában

A gyors fejlődés és a nagy mennyiségű, minőségi adat szinte minden gazdasági szereplő, így a vállalatok és vállalkozások, pénzügyi intézmények életére is jelentôsen kihat. Az új technológia és az adattudomány katalizátora lehet olyan tudományágak tovább fejlesztésének, mint például a controlling. A controlling szolgálatába állított új megoldások, akár a tradicionálisan számviteli szemléletû és heurisztikus költ- ségtervezési és elemzési eljárások számára is kínálhat alternatív, statisztikai alapú elôrejelzô és becslô módszereket. A szerzô cikkében ezt az adattárolási és adatfeldolgozási módszert, annak lehetôségeit és a controlling rendszerhez való kapcsolódását ismerteti.

Kalmár Péter, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Belső minőségirányítási rendszer bevezetésének pénzügyi és controlling szempontú vizsgálata egy működő vállalkozás példáján

A cikk célja feltárni egy Magyarországon mûködô vállalat belsô minôségirányítási rendszerének elônyeit, alkalmazási területeit a raktárlogisztika menedzsmentjében, valamint azokat az ágazat specifi- kus jellemzôket, melyek szükségessé, hatékonnyá és gazdaságossá teszik egy ilyen rendszer bevezetését és fenntartását. Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy megvizsgáljuk, mekkora befekte- tést igényel, és milyen költségek mellett mûködtethetô egy ilyen rendszer.

Kozma TímeaKüronya Dávid, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Észak-alföldi élelmiszer- kiskereskedelmi vállalkozások pénzügyi helyzetének elemzése diszkriminancia-analízis segítségével

A cikk célja annak vizsgálata, hogy a számviteli beszámolók adataira építve, a pénzügyi problémákkal szembesülô vállalkozások elkülöníthetôk-e az Észak-Alföldi régióban található „Élelmiszer jellegû ve- gyes bolti kiskereskedelmi” tevékenységet folytató vállalkozások esetében. Az elkülönítéshez az elemzés során módszerként a szerzô a diszkriminancia-analízist hasznja. A megállapítások jól hasznosíthatók a vállalkozások controlling gyakorlatában, az eredményesebb gazdálkodásban.

Sütő Dávid, V. ÉVF. 2017. 2. SZÁM Tovább >
Megjelent a Controller Info legfrissebb lapszáma!

Alapítva 2006-ban.
A Controller folyóirat szakmai és jogutódja.

Legfrissebb cikkek
Legolvasottabb cikkek
Szerzők
Archívum