A belső kontrollrendszer kialakítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál

Az állami funkciók között jelentős súlyt képvisel a gazdasági tevékenység befolyásolása és felügyelete, ellenőrzése, amely elsősorban a vállalatokkal való együttműködésben jelentkezik. Hazánkban is folyamatosan alakultak ki az ellenőrzés intézményei és a tevékenységüknek keretet szabó jogszabályok. A költségvetési szervek vezetőivel szemben elvárás, hogy a szervezet vagyonával (eszközök, források) hatékonyan és eredményesen gazdálkodjanak, azonban a jelenlegi szabályozási rendszer nem feltétlenül kínál elegendő támpontot a szervezetek fejlesztésére vonatkozóan. Az ellenőrzések a hatékonysági, gazdaságossági és eredményességi követelmények vizsgálatán keresztül hatást gyakorolhatnak az adott intézmény tevékenységére (Kerekes 2019). A belső ellenőrök tervadatoktól való eltérés visszacsatolásán túl képesek a szervezeti folyamatokra, tevékenységekre és a szervezeti aktorokra vonatkozó meglátásaikat tanácsadói tevékenység keretében megfogalmazni, így nem büntető, hanem támogató szerepkörben megjelenik a szervezetek vezetői mellett.  Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a közszféra vállalataira vonatkozó szabályozásokat, valamint felvázolja a tanácsadói tevékenység keretében potenciálisan érintett területeket.

X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 57-62

DOI: 10.24387/CI.2022.4.10

Felhasznált irodalom

ÁSZ. „Állami Számvevőszék: Tanulmány a köztulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi integritás helyzetéről.” asz.hu. 2019. 03. https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2019/kgt_integritas_20190320.pdf?ctid=1271 (hozzáférés dátuma: 2022. 04 19).

Bán, E.  (2018): „Az ellenőrzés produktivitást segítő szerepe és fejlesztése a magyar KKV szektorban, Gödöllő, (doktori értekezés).” www.szie.hu. https://szie.hu/sites/default/files/ban_erika_ertekezes.pdf (hozzáférés dátuma: 2019. 05 23).

Bihari, Zs. (2007): „45. Közgazdász Vándorgyűlés: Államháztartás – Uniós támogatások, Debrecen, 2007. szeptember, Webhely: .” www.asz.hu.  https://asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Bihary_Zsigmond/t228.pdf?ctid=115 (hozzáférés dátuma: 2019. 05 23).

Boros, A. – Juhász, P. – Lantos, O. – Tátrai, T. (2011):  A közbeszerzés alapjai. Budapest: Complex Kiadó,

Cseh, B. (2019):  „Az ipar 4.0 a magyar államháztartási kiadások tükrében.” In XIII. Soproni Pénzügyi Napok : „2020 – Gazdasági változások és kihívások az új évtized küszöbén” : pénzügyi, adózási és számviteli szakmai és tudományos konferencia: Sopron, 2019. szeptember 26-27., szerző: Tamás Kovács és Károly(szerk) Szóka, 31-38. Sopron: Soproni Felsőoktatásért Alapítvány, 2019.

Domokos, L. – Makkai, M. – Szommer, V. (2019): „Az állami tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési tapasztalatai az állammenedzsment szolgálatában.” Polgári Szemle 15. évf., 177-192.

Fazekas, Lászlóné (2018): Költségvetési belső kontrollrendszer – Gazdálkodási Kézikönyvek. Budapest: Saldo Kiadó ,

Hegedűs, M. (2019): „A digitalizáció hatásai a számviteli és adózási rendszerekre.” In Határtalan tudomány. Tanulmánykötet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából., szerző: Szilvia Csanádi-Bognár, Ildikó Fata és Laura (szerk.) Kromják, 82-94. Budapest: Tomori Pál Főiskola, 2019.

IIA. „IIA.” International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) – The Institute of Internal Auditors. 2016. https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/IPPF-Standards-2017.pdf (hozzáférés dátuma: 2019. 11 07).

Kerekes, E. (2019): „Az állam gazdasági szerepe – Gazdasági folyamatok és kontrollingtechnikák alkalmazásának kapcsolata.” Polgári Szemle 15. évf. 1-3. szám, 2019: 413-423.

Kovács, Á. (2014): Vázlatos betekintés a közpénzügyi döntéshozatalba. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,

Kresalek, P. (2014):  A vállalati ellenőrzés alapjai. Budapest: Oktatási segédanyag,

Lentner, Cs. – Turján, S. – Varga, J. (2001):  Költségvetési pénzügyek. Budapest: Nebuló 268 p.,

Makó, Cs. –  Illésy, M. (2017): „Innovációmenedzsment.” In Vezetés a közjó szolgálatában, szerző: Mária Bábosik, 635-660. Budapest: ÁSZ-Typotex Kiadó,

Pulay, Gy. (2017): „Integritásközpontú vezetés.” In Vezetés a közjó szolgálatában – Közpénzügyi gazdálkodás és menedzsment, szerző: M Bábosik, 157-190. Budapest: ÁSZ-Typotex Kiadó,

Ramamoorti, S. (2003): „Internal Auditing: History, Evolution and Prospect.” In Research Opportunities in Internal Auditing., szerző: A. D., Gramling, A. A., Ramamoorti, S Bailey. Florida: Institute of Internal Auditors Research Foundation,

Vígvári, A. (2008):  Pénzügy(rendszer)tan. Budapest: Akadémiai Kiadó,

Zéman, Z. (2017): „A pénzügyi controlling kockázatcsökkentő szerepe önkormányzati szervezeteknél – A jövedelmezőségi és a likviditási vetület modellezése.” Pénzügyi Szemle, 2017/3., 2017: 294-309.