A belső kontrollrendszer kialakítása a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál

A költségvetési szervek vezetőivel szemben elvárás, hogy a szervezet vagyonával (eszközök, források) hatékonyan és eredményesen gazdálkodjanak, azonban a jelenlegi szabályozási rendszer nem feltétlenül kínál elegendő támpontot a szervezetek fejlesztésére vonatkozóan.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 57-62
DOI: 10.24387/CI.2022.4.10

A kereskedési algoritmusok ellenségei

A kereskedési algoritmusokat számos veszély fenyegeti. Ezeket nem látjuk előre, ezért rendkívül fontos, hogy tisztában legyünk velük, mert alapjaiban rendíthetik meg a rendszer működését. Célunk, hogy felismerjük őket és megfelelő választ adjunk rájuk.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 52-56
DOI: 10.24387/CI.2022.4.9

A Magyar Államkincstár új számlavezető (SZR) rendszeréhez való csatlakozás hatásainak vizsgálata a költségvetési szervek körében

Új fizetési számlával (SZR) és költségvetési gazdálkodási támogatással (KTTVR) újítja meg informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár. EU-s források felhasználásával, a korábban működő gazdálkodási és előirányzat-gazdálkodási feladatokkal fejlesztés jött létre. A tanulmány bemutatja a 2022.01.01-től alkalmazott új számviteli rendszer körülményeit. valamint a költségvetési intézmények körében lefolytatott kérdőíves felmérés eredményei, tapasztalatokat kérve következtetések, javaslatok levonására a rendszer működésének és információinak további javítására.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 46-51
DOI: 10.24387/CI.2022.4.8

Építőipari vállalkozás controlling rendszerében alkalmazott prediktív KPI-ok értékelése

Kutatásunkban egy esettanulmányon keresztül térképezzük fel egy építőipari szervezet controlling rendszerének működését. A controlling rendszer elsődleges feladata a szervezeti teljesítményértékelés, amely során KPI mutatókat alkalmaz. A KPI-ok prediktív eredményei kerülnek a teljesítményértékelésbe, ezáltal a controlling rendszer előre fel tudja tárni az esetleges beavatkozási pontokat.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 28-32
DOI: 10.24387/CI.2022.4.5

Fenntarthatóság és feladatok a covid-19 után

A fenntarthatóság megközelítése és fogalma, céljai többször pontosításra kerültek. Elindult egy jó úton a világ, amit a covid-19 megtört. Az addigi szignifikáns növekedésből, erős visszaesés következett, most pedig a cél, hogy tovább kell lépni, és folytatni kell a korábban megkezdett utat. A fenntartható fejlődési célok a kormányok, a vállalkozások és a társadalom világméretű fellépésére szólítanak fel a szegénység felszámolása, a bolygó védelme és a jólét biztosítása érdekében.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 22-27
DOI: 10.24387/CI.2022.4.4

A controlling eltéréselemzés vizualizációja Excelben: a vízesés-diagram (1.rész)

Ez a tanulmány a controlling eltéréselemzés eredményeinek szemléltetésére szolgáló vízesés-diagram Excelben történő elkészítésének lehetőségeit és lépéseit mutatja be. Kitér a beépített vízesés-diagram, valamint a halmozott oszlop- és sordiagramok segítségével kialakított felhasználói vízesés-diagram előállítására is.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 7-13
DOI: 10.24387/CI.2022.4.2

A BPM és az Outsourcing jelentősége napjainkban és a jövőben

Napjainkban a globalizáció fokozódó térnyerése jelentős változásokat hozott az üzleti életben. Üzleti folyamataik összehangolása és hatékony menedzselése sikertényezővé vált a vállalatok számára az erősödő piaci versennyel szemben. E folyamatok összetettsége miatt manapság egyre elterjedtebb az üzleti folyamatok és az informatikai folyamatok kiszervezése egy ilyen feladatokra szakosodott céghez. A fentiekkel összefüggésben jelen tanulmány bemutatja az üzleti folyamatok menedzselésében, valamint az üzleti folyamatok és informatikai folyamatok kiszervezésében rejlő jelenet, jövőt és kockázatokat.
X. ÉVF. 2022. 4. SZÁM 2-6
DOI: 10.24387/CI.2022.4.1