A CONTROLLING FEJLŐDÉS ÚJ IRÁNYA, AZ ADATVEZÉRELT CONTROLLING

ÖSSZEFOGLALÁS

Napjainkban digitalizáció hatása sokrétű és holisztikus, amely a gazdaság minden szereplőjére iparágtól és cégmérettől függetlenül hatást gyakorol. Az adat egyfajta új egyedi erőforrássá vált, amely nagyban tudja javítani a szervezetek eredményességét és alapját tudja képezni egy modern adat vezérelt üzletnek, és üzleti modellnek is. A tervezés, terv ellenőrzés, vezetői információszolgáltatás, döntéselőkészítés és teljesítmény mérés minősége és lehetőségei eddig is jelentős befolyással bírtak a controlling működését tekintve. A rendelkezésre álló adatok teljessége és hatékony feldolgozása a legújabb contorlling rendszerek és információs szoftverek alapvető elemét képezik. Az elmúlt években végbemenő adatvagyon gazdálkodási és informatikai fejlesztések, valamint az adattárház és Big Data rendszerek és a rájuk épülő adatfelhasználási megoldások fejlődése új lehetőségeket nyitottak meg a controlling munka számára. Jelen cikk az adatvagyon gazdálkodás és a controlling tevékenység kapcsolatát vizsgálja.

XI. ÉVF. 2023. 1. SZÁM 2-7

DOI: 10.24387/CI.2022.4.1

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/04/1_A-controlling-fejlodes-uj-iranya-az-adatvezerelt-controlling-1.pdf

Irodalmi feldolgozás:

Arno, D. B. – Meysman, D. C. – Mohamed, A. (2016): Introducing Data Science: Big data, machine learning, and more, using Python tools, Shelter Island, Manning Publications Co., New York pp. 17-35.

Bajnai, P. – Fenyves, V. (2021): A controlling szerepének és eszköztárának átalakulása a digitalizáció hatására, Controller Info, IX. évf. (4. sz.) pp. 2-8.

Bernhardt, V. (2004): Data Analysis, Eye on Education, Larchmont.

Bloem, J. – Van Doorn, M. – Duivestein, S. – Ommeren, E. (2012): Creating clarity with Big Data, LINE UP boek en media, Groningen.

Buytendijk, F. –  Kart, L. – Laney, D. –  Jacobson, S. –  Lefebure, S. –  Hetu, R. (2013): Toolkit: Big Data Business Opportunities From Over 100 Use Cases, Gartner pp. G00252112

Böcskei, E – Kis, V. (2020a): Interplay of erp and controlling: future business skills of entrepreneurship education. Journal of entrepreneurship education Volume 23 : Special Issue 2 pp. 1-16. ,16 p. (2020)

Böcskei, E – Kis, V. (2020b): Software as intangible asset – evaluation models, use of qualitative and quantitative methods. Controller Info VIII. évf. 2020. 2.szám pp. 53-58. , 6 p. (2020)

Castenedo, F. (2017): Understanding Data Governance. O’reilly Media, New Jersey.

Chesbrough, H. –  Rosenbloom, R. (2002): The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies, Industrial and Corporate Change, 11. évf. (3. sz.) pp. 529-555.

Fayyad, U. –  Piatetsky-Shapiro, G. –  Smyth, P. (1996): From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases, AI Magazine, 17. évf. pp. 37–54.

Földi, K. – László, É. – Szűcs, R. – Máté, Z. (2013), A munkaerőpiacon szükséges nyelvi kompetenciák feltérképezése kvalitatív eszközökkel. Szolnoki Tudományos Közlemények XVII. 2013. november 21. 140-151. p.  (http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2013/2013-17-12-Foldi_K_et_al.pdf) „Szolnoki Tudományos Közlemények” on-line folyóirat, ISSN 2060-3002 

Földi, Kata (2014): Kereskedelmi márkás élelmiszerek vizsgálata Kelet-Magyarországon In: Lukovics, Miklós; Zuti, Bence (szerk.) A területi fejlődés dilemmái Szeged, Magyarország : Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar (2014) 379 p. pp. 289-305. , 17 p.

Géczy, P. (2014): Big Data Characteristics, The Macrotheme Review, 3. évf. (6. sz.) pp. 97-99.

Hanyecz, L. (2006): A controlling rendszere. Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt. Budapest.

Hartmann, P. M. –  Zaki, M. –  Feldmann, N. –  Neely, A. (2016): Capturing value from big data – a taxonomy of data-driven business models used by start-up firms, International Journal of Operations & Production Management, 36. évf. (10. sz.) pp. 1382-1406.

Horváth, P. (1997): Controlling: a sikeres vezetés eszköze, Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

Hsinchun, C. – Roger, H. L. C. – Veda, C. S. (2012): Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact, Business Intelligence Research MIS Quarterly, 36. évf. (4. sz.) pp. 116-118.

Johnson, R. (1997): Examining the validity structure of qualitative research, Education, 118. évf. pp. 1-10.

Kamphake, A. G. (2020): Digitalization in controlling. In: Digitization in controlling. Springer.

Kelly, S. (1997): Data Warehousing in Action, John Wiley & Sons Ltd., Chichester.

Khan, M. – X. Wu – X. Xu – W. Dou (2017): Big data challenges and opportunities in the hype of Industry 4.0, IEEE International Conference on Communications (ICC), pp. 1-6.

Kimball, R. – Ross, M. (2002): Data Warehouse Toolkit, John Wiley & Sons Ltd., New York.

Ladley, J. (2012): Data Governance, Elsevier Inc., Waltham.

Lipták, K. – Hajdú, N. – Szűcsné Markovics, K. – Musinszki, Z. (2022): Innovative Financial Indicators: Marketing ROI. In Eurasian Business and Economics Perspectives, pp. 137–147. doi:10.1007/978-3-030-94672-2_9.

Lo Franco, R. – Compagno, G. (2018): Indistinguishability of Elementary Systems as a Resource for Quantum Information Processing, Phys. Rev. Lett. 120. évf. pp. 240403.

Lypak, H. – Rzheuskyi, A. – Kunanets, N. – Pasichnyk, V. (2018): Formation of a consolidated information resource by means of cloud technologies, Problems of Infocommunications Science and Technology, pp. 157-160.

Majeed, A. –  Zhang, Y. –  Ren, S. –  Lv, J. – Peng, T. –  Waqar, S. –  Yin, E. (2021): A big data-driven framework for sustainable and smart additive manufacturing, Robot. Comput. Manuf, 67 évf. pp. 102026.

Manyika, J. –  Chui, M. –  Brown, B. –  Bughin, J. –  Dobbs, R. –  Roxburgh, C. –  Hung Byres, A. (2011): Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivit, McKinsey Global Institute, Washington.

Musinszki, Z. (2013): Kontrolling oktatási segédlet logisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számár, Miskolc, 4 p.

Musinszki, Z. (2016): Ipar 4.0 – Költségrendszer 4.0?. Controll Info 4. évf. (3. sz.) pp. 2-9.

Musinszki, Z. (2019): A mezőgazdasági tevékenység költség- és teljesítménykontrollja. Saldo, Budapest.

MURTAZA, S. – MOLNÁR, E – SZAKÁCS, A. (2021): Digital heroin – the impact of digital gadgets on developing minds an empirical study on growing children of lahore. – CONTROLLER INFO IX.: 1, pp. 55-58. Paper: 10.24387/CI.2021.1.10 

Szakács, Attila – Szakács, ZsoltSzabó, Attila (2012): A mezőgazdasági gépvásárlás valamint üzemeltetés a megújuló energiaforrások és a felelősség biztosítások tükrében. In: Magda, Sándor; Dinya, László (szerk.) Zöld gazdaság és versenyképesség? : XIII. Nemzetközi Tudományos Napok : a tudományos napok előadásai és poszterei : Gyöngyös, 2012. március 29-30. = Green economy and competitiveness? : 13th International Scientific Days : presentations and posters of scientific days : Gyöngyös, March 29-30, 2012 = Grüne Ökonomie und Wettbewerbsfähigkeit? : XIII. Internationale Wissenschaftliche Tagung : Vorträge und Poster der wissenschaftliche Tagung : Gyöngyös, 29-30. März 2012 Gyöngyös, Magyarország : KRF, (2012) pp. 1318-1324. , 7 p.

SZAKÁCS, ATTILA − HORVÁTHNÉ KÖKÉNY, ANNAMÁRIA – SZAKÁCS, ZSOLT (2015): Pénzügyi és fogyasztóvédelmi tudatosság a magyar lakosság körében. In Ferencz Á. (szerk) II. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia, Kecskemét, Kecskeméti Főiskola, Kertészeti Főiskolai Kar 916.p. pp.900-904.

Szakács, Attila (2016): A pénzügyi tudatosság fontossága napjainkban. In: Árpási, Zoltán; Bodnár, Gábor; Gurzó, Imre (szerk.)  A magyar gazdaság és társadalom a 21. század globalizálódó világában 1. kötet : “30 éves a békéscsabai felsőoktatás” jubileumi konferencia Békéscsaba, Magyarország: SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar (2016)  247 p.  pp.198-203.6p.