A controlling oktatásának és kutatásának helyzete az elmúlt évtized tükrében

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelôen a 2017-es felvételi eljárás során is az elsô helyes jelent- kezések számát tekintve a legtöbben a gazdaságtudományok képzési területre adták be jelentkezésüket. Az alapvetô gazdasági folyamatok megértése ma már életünk elválaszthatatlan része, így a tudomány- terület népszerûsége talán nem véletlen. Kérdésként merül fel, hogy valójában tisztában vagyunk-e a gazdasági képzések kínálatával, az alap- és mesterképzési területek sokszínûségével, azzal, hogy mely szakokon lehet tanulmányokat folytatni? A felsôoktatás mily módon kívánja erôsíteni a munkaerôpiaci kapcsolatait, milyen változásokat hozhat a duális képzés? Külön kívánunk szólni a controlling oktatá- sáról, arról, hogy a munkaerôpiacon keresett, de ugyanakkor elméleti és gyakorlati komplexitása miatt kihívásokban gazdag terület szakmai ismeretanyaga mely képzésekben jelenik meg, a tananyag szerves részeként beépülve.

Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 21-27.

DOI: 10.24387/CI.2017.2.4