A diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetenciái (I. rész)

A szerzô a munkaerôpiac képviselôi körében végzett empirikus kutatás keretében bemutatja a nemzetkö- zi forrásfeldolgozást követôen a magyar diplomás pályakezdô pénzügyi, számviteli és a controlling szak- emberek (továbbiakban számviteli szakemberek) kompetenciavizsgálatát. Empirikus kutatás keretében a pályakezdô diplomás számvitelesek kompetenciáinak megítélése a munkaerôpiac képviselôinek válaszai alapján, valamint a frissen végzett diplomás pályakezdôk önértékelése alapján történt.

Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 34-43.

DOI: 10.24387/CI.2017.2.6