A COVID-19 JÁRVÁNY HATÁSA A MUNKAVÁLLALÓK MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁRA

ÖSSZEFOGLALÁS

A COVID-19 járvány hatásai mindmáig érezhetőek a magyarországi munkaerőpiacon. A pandémia előtti tipikus munkavégzési forma részben átalakult, robbanásszerűen indult be a home office, melyre sem a munkáltatók, sem a munkavállalók nem voltak felkészülve. A mindennapi, megszokott rutin megváltozása felborította a munka-magánélet egyensúlyt. Kvantitatív online kérdőíves vizsgálatunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az idősebb, vagy a fiatalabb generáció tagjait viselte meg jobban az egyensúly felborulása, illetve a nemek között van-e szignifikáns különbség. A kérdőíves vizsgálat előtt két hipotézist fogalmaztunk meg. Az adatok kiértékelését és elemzését követően az egyik hipotézisünk igazolódott, a másikat elvetettük. Statisztikai módszerek (kereszttábla elemzés és khi-négyzet próba) alkalmazásával alátámasztottuk, hogy az idősebb („Baby boomer” és „X” generáció) korosztály képviselői elégedettebbek a munka-magánélet egyensúlyával, mint a fiatalabb („Y” és „Z”) generáció tagjai. Ennek hátterében több tényező is állhat, melyeket elemzünk, valamint javaslatot teszünk a munka-magánélet egyensúly javítására.

XI. ÉVF. 2023. 3. SZÁM 33-38

DOI: 10.24387/CI.2023.3.7

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-03_negyedev_7.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

Bagó, J.: (2020): Járvány és munka. Új munkaügyi szemle I. évfolyam 2020 / 3. szám

Csehné, P. I. Varga, E. (2017): A munka-magánélet egyensúly a magyar vállalatok gyakorlatában. Studia Mundi – Economica Vol. 4. No. 1.

Herdon, I. – Poór, P. (2020): Új munkahelyünk a Home Office? Munkapiaci trendek a válság után. Project: A Magyar Nemzeti Bank és a Debreceni Egyetem együttműködése keretében: Élet a koronavírus-járvány után

Ignits, Gy. (2021): A pandémiás válság munkaerőpiaci hatásairól. Új munkaügyi szemle II. évf. 2021/1.sz.

Sipka, P. (2021): A home office „váratlan térnyerése” és lehetséges jövője. Munkaügyi szemle 2021. szeptember

Tóth, Arnold – Kálmán, Botond Géza – Poór, József – Cseh Papp, Imola (2023): Impact of the Pandemic on Unemployment in Selected Countries and Country Groups REGIONAL STATISTICS 13 : 3 pp. 1-36. , 36 p.

Vallasek, M. – Mélypataki, G. (2020): “Rules on Home Office Work and Telework in Romania and in Hungary”, Central European Journal of Comparative Law, 1(2), pp. 177-191. doi: 10.47078/2020.2.177-191.

Vámosi, T. (2020): A családbarát aspektus és az atipikus foglalkoztatás jellemzői a déldunántúli régió munkáltatói esetében (I. rész), új munkaügyi szemle I. évf. 2020 / 1.sz.

Venczel-Szakó; T. – Balogh, G. – Borgulya, I. (2021): Távmunka, Home Office: Hogyan érinti a távolról dolgozás a szervezet intern kommunikációját? Vezetéstudomány LII. évf. 2021. 2. sz.

Zádori, I. – Nemeskéri, Zs. – Szabó, Sz. (2020): Deglobalizáció vagy reglobalizáció? Mukaerőpiac a vírus előtt, alatt és után. Új munkaügyi szemle I. évf. 2020 / 3. sz

Internetes források

Géra Eleonóra (2020): Járványok és következmények. Magyar Tudományos Akadémia. Online: https://mta.hu/tudomany_hirei/jarvanyok-es-kovetkezmenyek-110583

KSH (2020): 3,7% volt a munkanélküliségi ráta. Online: https://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/mun2003

Lehmann, L. (2016): Autonomy and work-life balance and their effects on job satisfaction. Faculty of Social and Behavioural Sciences. Theses. Online: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/337533 27.