A gyakorlat szerepe a pénzügyi attitűd alakulásában egyetemi hallgatók között

Tanulmányunk egy nagyobb tudományos kutatás eredményeiből mutat be egyetlen kis területet. Célunk annak feltárása volt, hogy az egyetemi hallgatók közül a csak tanulással foglalkozók pénzügyekhez kapcsolódó viszonya és véleménye, azaz a pénzügyi attitűd szintje között kimutatható-e eltérés. E célból egy nagyobb, kétlépcsős eljárásban lekérdezett kérdőívre kapott válaszokból válogattuk ki azokat, amelyek segítségével választ kaphattunk a kérdésünkre. Az így nyert minta statisztikai elemzése és regressziós vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a csak tanuló és az egyetem mellett dolgozó hallgatók pénzügyekhez való hozzáállása eltérő. Mindez igazolja azt, hogy a gyakorlati tapasztalatok meghatározó szerepet játszanak a pénzügyi kultúra összetevőinek (tudás–viselkedés–attitűd) alakulásában.

CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 49-52

DOI: 10.24387/CI.2021.4.9

Felhasznált irodalom:

AMELIAWATI, M. – SETIYANI, R. (2018): The Influence of Financial Attitude, Financial Socialization, and Financial Experience to Financial Management Behavior with Financial Literacy as the Mediation Variable. KnE Social Sciences, Vol. 3, No. 10, pp. 811–832. https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3174

BAKKEN, M. R. (1966): Money Management Understanding of Tenth Grade Students. University of Alberta. Elérhető: https://archive.org/details/Bakken1966/page/n13/mode/2up (olvasva: 2021. június 11.)

BORDEN, L. M. – LEE, S.-A. – SERIDO, J. – COLLINS, D. (2008): Changing College Students’ Financial Knowledge, Attitudes, and Behavior through Seminar Participation. Journal of Family and Economic Issues, Vol. 29, No. 1, pp. 23–40. https://doi.org/10.1007/s10834-007-9087-2

BUCHTOVÁ, B. – SVOBODA, M. (2017): Is the Financial Literacy Level of Finance and Law Students the Same? VŠB-TU of Ostrava. Elérhető: https://www.med.muni.cz/en/science-and-research/publikacni-cinnost/1402371 (olvasva: 2021. július 13.)

CHEN, H. – VOLPE, R. P. (1998): An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. Financial Services Review, Vol. 7, No. 2, pp. 107–128. https://doi.org/10.1016/s1057-0810(99)80006-7

DANES, S. M. – HIRA, T. K. (1987): Money Management Knowledge of College Students. Journal of Student Financial Aid, Vol. 17. No. 1, pp. 4–16. Elérhető: https://core.ac.uk/download/pdf/217212055.pdf (olvasva: 2021. július 2.)

DEWI, V. – FEBRIAN, E. – EFFENDI, N. – ANWAR, M. (2020): Financial Literacy among the Millennial Generation: Relationships between Knowledge, Skills, Attitude, and Behavior. Australasian Business, Accounting & Finance Journal, Vol. 14, No. 4, pp. 24–37. Elérhető: https://doi.org/10.14453/aabfj.v14i4.3

HERDJIONO, I. – DAMANIK, L. A. (2016): Pengaruh Financial Attitude,Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behavior. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management, Vol. 9, No. 3. https://doi.org/10.20473/jmtt.v9i3.3077

HUSTON, S. J. (2010): Measuring Financial Literacy. Journal of Consumer Affairs, Vol. 44, No. 2, pp. 296–316. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x

KOSSEV, K. (2020): OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. OECD. Elérhető: https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf (olvasva: 2021. június 28.)

NÉMETH, E. – BÉRES, D. – HUZDIK, K. – ZSÓTÉR, B. (2016): Financial personality types in Hungary – research methods and results. Financial and Economic Review, Vol. 15, No. 2, pp. 153–172. Elérhető: http://real.mtak.hu/37887/1/erzsebet_nemeth_daniel_beres_katalin_huzdik_boglarka_zsoter_en_u.pdf (olvasva: 2021. július 2.)

NÉMETH E. – LUKSANDER A. – MARTUS B. (2018): Gyerekek és fogyasztói csábítások Pénzügyi személyiségteszt gyerekeknek. Marketing & Menedzsment, Vol. 52, No. 3–4, pp. 15. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1061 (olvasva: 2021. július 8.)

NÉMETH E. – ZSÓTÉR B. – LUKSANDER A. (2017): A 18-35 évesek pénzügyi kultúrája – a pénzügyi sérülékenység háttértényezői. Esély, Vol. 2017, No. 3, pp. 3–34. Elérhető: http://real.mtak.hu/55795/1/Esely_2017_3_1_1_Nemeth_Zoler_Luksander_15_35_evesek_v6_1_1_u.pdf (olvasva: 2021. június 20.)

REMUND, D. L. (2010): Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. Journal of Consumer Affairs, Vol. 44, No. 2, pp. 276–295. https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2010.01169.x

YAMAUCHI, K. T. – TEMPLER, D. J. (1982): The Development of a Money Attitude Scale. Journal of Personality Assessment, Vol. 46, No. 5, pp. 522–528. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4605_14

ZSÓTÉR B. – BÉRES D. – NÉMETH E. (2015): Magyar fiatalok jellemzése pénzügyi attitűdjeik és magatartásuk mentén. Vezetéstudomány, Vol. 46, No. 6, pp. 70–80. Elérhető: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1981/1/vt2015n6p70.pdf (olvasva: 2021. június 26.)