Impact of economic development on the greenhouse gas emission and environment in EU-28

The study focuses on the influences of the economic development on the greenhouse gas emission effects, which are responsible for the global warming in EU-28. The global warming will lead to the narrow the natural life places; therefore, the policymakers and the managers of the companies should change the technological development based on the environment-friendly one and the renewable energy resources in order to mitigate the gas emission.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 74-81
DOI: 10.24387/CI.2021.4.13

Controlling kutatás jelene és jövője

Controlling értelmezése, Controlling a nemzetközi tudományban (WOS, Scopus, Science Direct,), Controlling kutatási eredmények és trendek (Ázsia), Controlling kutatási eredmények és trendek (USA), Controlling kutatási eredmények és trendek (Európa), Controlling kutatási eredmények és trendek (Magyarország), Controlling publikálási lehetőségek Magyarorszáron, Controlling kutatás jövője
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 67-73
DOI: 10.24387/CI.2021.4.12

Innovációs folyamatok sikerességének vizsgálata a fenntarthatóság érdekében

A 21. század üzleti világában a fenntarthatóság kulcsfontosságú fogalommá válik, amely innovációs módszerekkel és eszközökkel valósítható meg. A felmérés célja a Penta Helix innovációs modell életképességének vizsgálata egy ghánai, egy svéd és egy olasz civil szervezetről gyűjtött adatok elemzésével. Különös hangsúlyt kap a modell különböző dimenzióinak és az alkalmazását akadályozó tényezők vizsgálata.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 59-66
DOI: 10.24387/CI.2021.4.11

Tőzsdék és ECN kereskedési rendszerek versenyhelyzete az algoritmikus kereskedés piacán, valamint a BÉT stratégiájának revíziója a témában

A pénzpiacon kiélezett verseny van a hagyományos tőzsdék és az ECN rendszerek között. Ez az ECN-ek gyors végrehajtási sebességének és alacsony spread-jének tudható be, adott pozícióméretig és forgalomig. Ez különösen fontos az algoritmikus kereskedés esetében, amely a FinTech egyik gyorsan feltörekvő ágazata. A Xetra ebben a tekintetben az egyik legversenyképesebb tőzsdének tűnik, és bár a Budapesti Értéktőzsde a Xetra rendszert használja, úgy tűnik, hogy stratégiája nem veszi figyelembe számottevően ezt a növekedési lehetőséget.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 53-58
DOI: 10.24387/CI.2021.4.10

A gyakorlat szerepe a pénzügyi attitűd alakulásában egyetemi hallgatók között

Tanulmányunkban azt kutatjuk, hogy összefügg-e a gazdasági szakos egyetemi hallgatók pénzügyi attitűdje a hallgató munkatapasztalatával és hogy hogyan változik ez az összefüggés gazdasági válsághelyzetben. A csak egyetemistákon kívül az egyetem mellett dolgozó hallgatók két csoportját vizsgáljuk: az egyetem mellett fizikai munkát végző és egyetem mellett szellemi munkát végző hallgatók csoportját. Alapproblémánk mellett egyben arra is kíváncsi voltunk, hogy a magánéleti elégedettség javítja-e a pénzügyi attitűdöt, illetve milyen mértékben védi meg egy gazdasági krízis esetén.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 49-52
DOI: 10.24387/CI.2021.4.9

Irányítatlan árfolyamkereskedés – stabil profit a pénzügyi piacokon

A tőzsde világában számtalan kereskedési módszer létezik és elméletek sokasága foglalkozik az árfolyammozgások megbecsülésével. Kérdés az, hogy szükséges e egyáltalán megbecsülni a mozgásokat vagy léteznek olyan stratégiák, melyek árfolyamfüggetlenül képesek nyereségeset termelni hosszú időtávon keresztül.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 44-48
DOI: 10.24387/CI.2021.4.8

Különböző fizetési módok elterjedtségének vizsgálata hazánkban az aktív korúak körében

A gazdaság szereplői naponta használja a pénzt, mivel ebben adják/kapják a munkabért, ezzel fizetnek a különböző termékekért, szolgáltatásokért, és még a megtakarításaikat is így halmozzák fel. A hosszútávú megoldás elsősorban a készpénzmentesítést jelenti. A kapott válaszok alapján megállapítható, hogy az emberek nyitottak az elektronikus fizetésekre, szívesen használják a bankkártyájukat, amennyiben van rá lehetőség. Az elektronikus fizetésekben látják a jövőt, mint a mobiltelefon, biometrikus fizetések, de még a bőr alá beültethető chip is felmerült alternatív lehetőségként.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 40-43
DOI: 10.24387/CI.2021.4.7

Befektetési ismeretek alakulása magyar egyetemi hallgatók között környezeti válsághelyzet hatására

Tanulmányom egy nagyobb kutatás részeredményeit ismerteti. Kérdőíves vizsgálatomban három ország egyetemi hallgatóit kérdeztem, felmérve pénzügyi kultúrájukat (ismereteiket, szokásaikat és attitűdjüket). Ennek eredményeiből most a befektetésekkel kapcsolatos ismeretek szintjét és annak gazdasági krízishelyzet hatására történő változását mutatom be.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 35-39
DOI: 10.24387/CI.2021.4.6

Újratervezés A számviteli szakma szerepe és változása a szocialista Magyarországon

A tanulmány célja, hogy bemutassa és értékelje a számviteli szakma legfontosabb kérdéseit 1945 és a rendszerváltás közötti időszakban. A szakmatörténetre koncentrálva cask utal a háttérben zajló (gazdaság) történeti és jogalkotási folyamatokra, amelyek nélkül nem ragadhatók meg jól a bekövetkezett lényeges változások.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 29-34
DOI: 10.24387/CI.2021.4.5

Versenyképesség az ellátási láncban, az Ipar 4.0 és a vizuális-szimuláció adta lehetőségekkel

Cikkünkben az ellátásiláncot és az információ kapcsolatát állítjuk a középpontba, melyet különböző aspektusból vizsgálunk meg. Az adatokat számos módon fordíthatjuk a javunkra, amelyből néhányat sorra veszünk úgy, mint az ipar 4.0, az intelligens kereslettervezés, ezek hatása a versenyképességre és a vizuális szimuláció alkalmazásának előnyei.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 25-28
DOI: 10.24387/CI.2021.4.4

Áfacsalás a láncértékesítésben

A NAV és a kormány egyaránt küzd a csalárd adózói magatartás ellen, céljuk a gazdaság fehérítése a csalások visszaszorítása által. Kellő körültekintés hiányában akaratlanul mi is belekerülhetünk egy fiktív számlázási láncolatba, Fő célkitűzésük, hogy a Kúria által hozott ítéleteken keresztül néhány ésszerűen elvárható intézkedés bemutatása.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 21-24
DOI: 10.24387/CI.2021.4.3

Közintézmények operatív– kontrolling támogatása a hatékonyabb üzemeltetésért – esettanulmányok

Az esettanulmányok lépésről lépésre bemutatják, hogy alkalmi kontrolling elemzés miként tárt fel milliós „elsüllyedt költség”-eket, és hogy miként lehetett elérni, hogy ezek az intézményeknek mégis visszatérüljenek. A három operatív szintű leírást követi a felsővezetőknek szóló általánosabb fejezet: ügyviteli- és szervezeti következtetésekkel; – mind a közszféra fejlesztési potenciáljára hívja fel a figyelmet, amely körben a hazai intézmények több mint 30 ezer épületet kezelnek.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 9-20
DOI: 10.24387/CI.2021.4.2

A controlling szerepének és eszköztárának átalakulása a digitalizáció hatására

A controlling feladata, hogy naprakész információval lássa el a döntéshozókat. A világ a digitalizáció korába lépett, a termelésen túl a vállalatok más területeinek, tevékenységeinek is a digitalizáció útjára kell lépni, és ez hatványozottan igaz a controllingra. Tanulmányunkban bemutatjuk, hogy milyen hatással a digizatlizáció a controlling tevékenységre.
CONTROLLER INFO IX. ÉVF. 2021. 4. SZÁM 2-8