A költségvetés tervezésének dilemmái – ami szükségszerű, de már nem elégséges?

A mikro- és makrogazdasági tényezők változása a tervezésben is új irányzatok kialakulását hozták magukkal. A megváltozott piaci viszonyok, az egyre élesedő versen átalakította a tervezés folyamatát. A hagyományos kerettervezés létjogosultságának helyt adva, annak felülvizsgálatára hívja fel a szerző a figyelmet. A hagyományos kerettervezés hibáira fókuszálva, a Better budgeting modell jegyeinek érvényesülése mellett kerül bemutatásra a költségvetés tervezésének folyamata. A tervezéssel szemben támasztott igen magas szintű követelmények, a stratégiai tervek operatív tervekké alakítása, a jövőorientáltság, a teljesítményösztönzés, az átláthatóság teljesítése igazi kihívás elé állítja a controllereket.

Controller Info 2013. I.évf.(2) szám 9-12.