A számviteli beszámolók címzettjei, lehetséges információigényeik és kapcsolatuk a számviteli beszámoló tartalmával

A gazdasági életben bekövetkezett nyitottság, az új lehetőségek mellett, új információs igények megjelenését is hozták (hozzák) magukkal. A digitalizáció térhódítása révén a számviteli beszámolók információtartalmának felértékelődése várható.  Ennek eredményeként a számviteli beszámolókkal szemben támasztott elvárások tovább bővülhetnek, amely mindkét fél számára – gazdálkodó és piaci szereplő – kedvező, egymást erősítő hatásként jelenhet meg.

A társadalmilag felelős magatartás értelmezését „kibővítettük”, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a számviteli beszámolók címzettjeinek tájékoztatási kötelezettségére. További lehetőséget látunk arra vonatkozóan, hogy a beszámoló részeként megjelenjen a gazdálkodónak a társadalmi vonatkozóan – bemutatva annak gazdasági vetületeit is.
IX. ÉVF. 2021. 2. SZÁM 45-49
DOI: 10.24387/CI.2021.2.8

Software as intangible asset – evaluation models, use of qualitative and quantitative methods

In recent years, we have been able to experience the rapid development of digitalization, which in recent months has spread to the lives of almost every business, regardless of company size, due to the pandemic. Digitalization is constantly developing new and even newer business models, and their evaluation and connection to the business strategy can be helped with software and analysis. In this article we deal with the place and evaluation of software in the accounting statements.

CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 2. SZÁM 53-58.

DOI: 10.24387/CI.2020.2.10

Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében

A szerzők cikkükben arra keresik a választ, hogy a számviteli beszámolókból nyerhető információk mennyiben alkalmasak a kockázatok előrejelzésére, azonosításra. A kockázati tényezők mérlegelésé­ re annak ismeretében térnek ki, hogy – a hatályos számviteli törvény előírásai … tovább »

A számviteli mutatószámoktól a Markov- láncok alkalmazhatóságáig

A szerzők cikkükben 15 év időintervallumra vonatkozóan végeztek vizsgálatot a szállodák gazdaságosságára, hatékonyságára és jövedelmezőségére vonatkozóan. Kutatásuk kiterjedt a szállodák csillagfokozatai és a jövedelmezőség közötti kapcsolat szorosságára és szignifikanciájára is. A számviteli kimutatásokból nyerhető adatokon … tovább »

A számviteli politika előtérbe kerülése – a belő számvitel információtartalma, mint a vezetői számvitel alapja

A számviteli politika ismertetésével kíván a szerző rávilágítani arra, hogy ahhoz, hogy a vállalkozások sikeresen alakíthassák ki stratégiájukat, mindehhez nélkülözhetetlen a „belső” szabályzatok tartalmának átgondolása. A körültekintően megírt szabályzatok, és azok betartása kell, hogy legyen … tovább »

Saját tőke mérlegtételeinek vizsgálata – stratégiai döntések speciális helyzetekben

A vállalkozások saját tőke szerkezetének vizsgálata stratégiai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis a saját tőke mérlegtételeiben bekövetkezett változások jelzésértékűek, különösen azokban az esetekben, amikor a vállalkozásoknak döntések sorozatát kell meghozniuk. A saját tőke tételeinek … tovább »

Az eredménykimutat ás tételeinek számviteli és controlling szempontú aspektusai

A számvitel egyrészt egy belső, másrészről egy külső információs rendszer, amely a vállalkozás vagyonáról, gazdálkodásának eredményéről és az azokban bekövetkezett változásokról tájékoztatja az érdekelteket. A számviteli beszámoló kiegészítő melléklete a számszaki adatokon túlmutatva, szöveges formában … tovább »