A marketing controlling szerepe az új magyar bor márkakoncepció bevezetésében

DOI: 10.24387/CI.2020.3.8

Abstract

Napjainkban egyre kiemelkedőbb fontosságú, hogy a gazdálkodást végző szerveztek, kitűnjenek, a piaci szereplők közül- tegyék mindezt úgy, hogy a vállalat arculata egyedi, az előállított termék vagy szolgáltatás színvonala, külseje, külleme markáns legyen. Továbbá mindezekhez egy olyan pozitív ügyfélélményt kell társítani, amely a későbbiekben megalapozza az ügyfél bizalmát és elkötelezettségét a vállalat és adott termék iránt. Az új magyar bor márkakoncepció bemutatja, hogy hazánkban a bor szerencsés helyzetben van, hiszen kulturális értéket és egyben élményt is jelent, a borturizmusnak ezért kiemelt szerepet szánnak. A kiemelt és közös cél, hogy a magyar bor korszerűvé váljon, folyamatosan megújuljon, frissüljön mind a termék, mind az általa közvetített üzenet révén. Ezen folyamat mérését és rendszerbe foglalását segíti a controlling, tanulmányunkban pedig megmutatjuk, hogyan.

Kulcsszavak: szervezeti kultúra, marketing controlling, magyar bor

Felhasznált irodalom:

Auerbach, H. (1994): Internationales Marketing-Controlling,Stuttgart

Becker, J. (1998): Marketing- Konzeption, München

Bérci,S. – Szirmai, P. (1993): Kisvállalkozói marketing – Marketing 5-6. 292-293.o.

Bruhn, M. (1999): Marketing: Grundlagen für Studiumund Praxis, Wiesbaden

Ehrmann, Harald (1991): Marketing-Controlling. Kiehl Verlag, Ludwigshafen

Eschenbach, R. (1986): Die Engliederung des Marketing-Controllers in die Unternehmensorganisation, in: Eschenbach, R. (Hrsg.): Marketingcontrolling, Tagungsbericht Österreichischer Controllertag 1985, Wien, S. 31-55.

Hajdu Iné – Gál Zs. – Botos E. (2018): Bormarketing,szerkesztette Hajdu Istvánné, Gál Zsombor 6. fejezet 129-140. oldal,. ISBN 978-615-5493-0702, Kiadja: Alfadat-Press Kft

Horváth, P. (1996): Controlling: a sikeres vezetés eszköze, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Jenner, T. (1998): Controlling strategischer Erfolgspotentiale, in: Reinecke, S./Tomczak, T./Dittrich, S. (Hrsg.): Marketingcontrolling, St.Gallen, S. 60-69.

Kandikó, J. (2009): A marketingdöntések hatékonysága érdekében; Acta Periodica MÜTF, 5.évf /1 sz. p. 113-125

Kaplan – Norton (1996): The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: Harvard Business School Press

Kiener, J. (1980): Marketingcontrolling, Darmstadt.

Kiss, E. (1996): Kisvállalkozások marketingjének sajátosságai, Marketing&Menedzsment 6

Köhler, R. (1995): Marketing- Audit- Tietz, B. –Köhler, R.-Zentes, J (Hrsg.) Handwörterbuch des Marketing, Stuttgart. 1533-1542 o.

Köhler, R. (1996): Marketing-Controlling, in: Schulte, C. (Hrsg.)

Köhler, R. (1998): Marketingcontrolling – Konzepte und Methoden, in: Reinecke, S. -Tomczak, T. – Dittrich, S. (Hrsg.): Marketingcontrolling, St.Gallen, S. 10-21.

Köhler, R. (2006): Marketing-Controlling: Konzepte und Methoden, in: Reinecke, S. -Tomczak, T. (Hrsg.) (2006): Handbuch Marketingcontrolling: Effektivität und Effizienz einer marktorientierten

Küpper, H. U. (1997): Controlling. Konzeption, Aufgaben, Instrumente, 2. Aufl., Stuttgart.

Lengyel, I. (2003): Verseny és területi fejlődés: térségek versenyképessége Magyarországon. JatePress, Szeged

Liebl, W.F (1989): Marketing-controlling , Weisbaden

Reichmann, T. (1999): Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten. Verlag Vahlen, München

Reichmann, T. (1997): Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten, 5. Aufl., München.

Reinecke, S.: (2000): Marketingcontrolling- eine neue Perspektive, Arbeitspapier des Forschungsinstitut für Absatz und Handel an der Universitat St Gallen, St Gallen

Reinecke, S. (2004): Marketing Performance Management – Empirisches Fundament und Konzeption für ein integriertes Marketingkennzahlensystem, Wiesbaden (Habilitationsschrift)

Reinecke, S. (2006): in Reinecke, S. /Tomczak, T. (Hrsg.): Handbuch Marketingcontrolling: Effektivität und Effizienz einer marktorientierten Unternehmensführung, (Wiesbaden, Gabler)/

Reinecke, S. – Janz, S. (2007): Marketingcontrolling: Sicherstellen von Marketingeffektivität und –effizienz (Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart)

Reinecke, Sven (2000): Marketingcontrolling – eine neue Perspektive. Arbeitspapier des Forschungsinstitut für Absatz und Handel an der Universitat St. Gallen. St. Gallen

Töpfer, A. (1995): Marketing-Audit, in: Tietz, B. – Köhler, r. – Zentes, J. (Hrsg.): Handwörterbuch des Marketing. Stuttgart, S. 1533-1542.

Véry Z. (2009): Funkcionális controlling,Raabe kiadó

Weber, J. − Schäffer, U. (2006): in: Reinecke, S. /Tomczak, T. (Hrsg.): Handbuch Marketingcontrolling: Effektivität und Effizienz einer marktorientierten Unternehmensführung, (Wiesbaden, Gabler)/ Erster Teil: Grundlagen: Weber, J. − Schäffer, U.: Marketingcontrolling: Sicherstellung der Rationalität in einer marktorientierten Unternehmensführung, S. 32-49.

Weber, J. – Schäffer, U. (Hrsg.) (2005): Bereichscontrolling. Funktionsspezifische Anwendugsfelder, Methoden und Instrumente (Stuttgart)

Zerres, C. – Zerres, M. (2006): Handbuch Marketingcontrolling (3. Auflage, Berlin)

Internetes forrás :

http://hvg.hu/kkv/20130122_Leragadnak_az_ismert_markaknal_a_vasarlok) letöltve : 2013.január 22