Dashboard-készítés az R statisztikai rendszerben

A cikkben egy ingyenes dinamikus dashboard-készítési lehetőség kerül bemutatásra egy esettanulmány keretében. A dashboard elkészítéséhez és működtetéséhez az R statisztikai rendszer Shiny modulja kerül felhasználásra. Az R Shiny nagyon sok lehetőséget biztosít dinamikus vizuális felületek létrehozására, ami az R statisztikai rendszerrel kiegészülve tovább növeli az alkalmazási lehetőségeket.
CONTROLLER INFO VIII. évf. 2020.3. szám 2-8.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.1

Hatékonyság a koronavírus utáni időszakban a gazdálkodó szervezet életében

A geopolitika olyan mértékben rajzolta át a különböző országok gazdaságait, amelyekre pár évvel ezelőtt nem gondoltunk volna. A globalizáció természetes folyamattá vált és beépült a mindennapokba. Ám eddig csak a verseny, innováció, logisztika területén jelentkezett ez kiemelten, egészen napjainkig. A koronavírus, felforgatta az eddig rendet és kialakult trendeket, úgy világ, mint ország szinten. A tanulmányunkban esetpéldán keresztül bemutatjuk, hogy, a széles körben összegyűjtött adatokat használó controlling támogató módon lép fel a marketing funkció kapcsán is, ezáltal olyan projekteknek nyújt biztos támaszt, ahol teljesen új alapokra helyeznek olyan országimázshoz tartozó elemeket, mint a magyar bor és ennek az újragondolt marketingje.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020.3. szám 9-11.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.2

Integration of Business Intelligence Systems

Advances in Business IT influence companies to become more data driven. Business Intelligence Systems provide insight into organizational performance. As Business Intelligence Systems evolve they are being integrated across entire organizations to provide real time analytics for operational support.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020. 3. szám 12-14.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.3

Marketingcontrolling mutatószámok alkalmazásainak lehetőségei egy hazai kézműves csokoládé üzletágban tevékenykedő vállalat példáján keresztül

Hazánkban a csokoládé fogyasztás megváltozott az elmúlt évekhez képest, ezért fellendült a kereslet a magas hozzáadott értékkel rendelkező, hazai kézműves csokoládék iránt. A vállalatok az offline marketing eszközeivel szemben az online marketing alkalmazásával gyorsabban, kiterjedtebben tudják elérni a fogyasztókat. Az online marketing eszközök közül kiemelésre kerül néhány az iparágra specifikusan jellemző, komplex mutatószám.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020. 3. szám 15-20.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.4

Banki hitelek szerepe a vállalatfinanszírozásban

A szerző tanulmányának célja, hogy egy esettanulmányon keresztül bemutassa, milyen szerepet töltenek be a banki hitelek a vállalatfinanszírozásban.
Mivel Magyarországon a vállalatok 99%-a Kis-és Középvállalkozás (kkv) és igen kevés cég tőzsdén jegyzett, valamint a kötvénykibocsátás sem jellemző forrásszerzési módszer, így a hitelintézeti finanszírozás igen nagy hangsúllyal bír hazánkban. A 2008-as válság után a jegybankok nulla közeli kamatpolitikája tovább ösztökélte a vállalkozásokat, hogy drágább források helyett inkább az olcsó banki hiteleket válasszák.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020.3. szám 21-25.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.5

A marketing controlling szerepe a minőségorintált szervezet életében

Napjainkban a globalizáció egy természetes folyamat, amelynek hatására a piaci verseny már világméretűvé vált. Az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetőségeket- méreteiktől függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020.3. szám 26-28.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.6

Termelő vállalatoknál alkalmazott „TPM-Kanban” rendszer bevezetésének tapasztalatai és eredményessége

Minden vállalkozás képes kell legyen a megújulásra, mert a korábbiakban alkalmazott módszerekben rejlő előnyök lecsökkennek. A TPM-Kanban a minőségfejlesztési módszertanok egy új kombinációja, mely alkalmas arra, hogy a TPM folyamatokat nyomon követhetőbbé tegye és felgyorsítsa. Ezáltal a vállalati kihozatal is nő és a költségek is csökkenthetőek.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020.3. szám 29-33.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.7

A marketing controlling szerepe az új magyar bor márkakoncepció bevezetésében

Napjainkban egyre kiemelkedőbb fontosságú, hogy a gazdálkodást végző szerveztek, kitűnjenek, a piaci szereplők közül- tegyék mindezt úgy, hogy a vállalat arculata egyedi, az előállított termék vagy szolgáltatás színvonala, külseje, külleme markáns legyen. Továbbá mindezekhez egy olyan pozitív ügyfélélményt kell társítani, amely a későbbiekben megalapozza az ügyfél bizalmát és elkötelezettségét a vállalat és adott termék iránt.
CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020.3. szám 34-38.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.8

Az euró bevezetésének lehetséges magyarországi forgatókönyvei és az euró bevezetés feltételei makrogazdasági adatok tükrében

A szerző, tanulmányában az eurózóna makrogazdasági adatain túl a lehetséges magyar forgatókönyveket állítja szembe egymással, keresve a választ, hogy hogyan lehetséges bevezetni a közös európai valutát. Mi is lehetne a magyar bevezetés módja, amelynek bevezetésére rögtön három kész lehetséges terv áll rendelkezésre? Előbb azonban fontosabb lenne a felzárkózási folyamat és a tanulmányban ismertet szükséges mutatók javítása. Mi tehát a tehát a magyar gazdaságpolitikai út az euró átvételéhez, erre keresem a választ.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020.3. szám 39-42.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.9

Az ugandai pénzügyi rendszerek intézményi szabályozása

Uganda gazdasága az 1990-es évek és a 2000-es évek elején meglehetősen nagy ütemben fejlődött, nagy elismerést kivívva a gazdasági stabilitása és magas növekedési dinamika miatt. Annak ellenére, hogy Uganda meglehetősen egzotikus, jelentős gyarmati múlttal és mozgalmas posztkolonialista történelemmel rendelkező közép-afrikai országként él a köztudatban, pénzügyi infrastruktúrája és az ellenőrzés mechanizmusai meglepően fejlettek.
CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 3. szám 43-48.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.10

A felelős társaságirányítás gyakorlata és tanulságai a Quaestor-botrány esetében

A Quaestor- csoport társaságirányításának a hiányosságai, valamint a pénzügyi kockázat kezelés problémái szükségszerűen vezetett a Quaestor-csoport bukásához. Azonban megállapítható, hogy amennyiben a felelős társaságirányítás elveinek összetett zártkörűen működő gazdasági társaságokra vonatkozó elveinek az alkalmazása megvalósult volna a vállalatcsoport esetében, akkor egy jóval lassabban és kisebb növekedést elérő, de hosszú távon fenntarthatóan működő Quaestor-csoport jöhetett volna létre. A döntések és a felelősségi körök megfelelő szintekre történő delegálásával lehetővé válhatott volna a kompetens szakemberek folyamatos bevonása az egyes projektek vezetésébe, illetve az egyes leányvállalatok irányításába.
CONTROLLER INFO VIII.ÉVF. 2020. 3. szám 49-52.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.11

A stressz, megküzdés és kiégés hatásának vizsgálata a munkahelyi teljesítményre a pénzügyi szektor női alkalmazottjainál Mongóliában

Tanulmányunkban a mongol pénzügyi szektor női alkalmazottainak körében vizsgáljuk a stresszorokat, valamint azok kapcsolatát a kiégéssel és annak három dimenziójával.
CONTROLLER INFO VIII. ÉVF. 2020. 3. szám 53-57.
DOI: 10.24387/CI.2020.3.12