A projektszereplők és a projektsiker kapcsolata

A beruházások konkrét akciói a projektek formájában testesülnek meg. Számos projekt azonban már a kezdetek kezdetén elbukik, míg mások a kivitelezés időszaka alatt hiúsulnak meg. Több felmérés és vizsgálat foglalkozik a projektek bukásánál közrejátszó tényezőkkel, melyek alapjaiban ítélik „halálra” a fejlesztéseket, azonban a projektek sikertényezőivel már kevesebb szakértő foglalkozik. A projekt sikeressége szempontjából sok tényező játszik közre, melyek között vannak, melyek támogatják azt, és vannak olyanok, melyek inkább nehezítik a kivitelezést és a befejezést. A klasszikus projektháromszög alapján a projekt sikerének kulcsa az idő – költség – eredményesség dimenziójában ragadható meg. E felosztásban a projektszereplők nem kapnak helyet, mégis mindhárom dimenzióban ott vannak. A közvetlen projektszereplők, a menedzserek és a team tagjai alapjaiban képesek hatni a projektre a siker érdekében támogató szponzori környezet mellett.

Controller Info 2018. VI.évf.(2) szám 17-21.

10.24387/CI.2018.2.4