Teljesítmény mérése a vállalkozások gyakorlatában, a free cash flow levezetésének modellje

Tanulmányunkban egy – a hazai számviteli törvény alapján vezetett nyilvántartások alapján összeállítható – free cash flow modellt vázolunk fel, amely feltehetően alkalmas lehet a hazai vállalatok (elsősorban a közép- és nagyvállalatok) teljesítménymérésére. A teljesítmény mérésének … tovább »

Az IFRS adaptáció hatása a tőkeszerkezetre: empirikus tapasztalatok Dél-Afrikából

A tanulmány az IFRS adaptálásának a tőkeszerkezetre gyakorolt hatásait vizsgálja 49 dél-afrikai vállalat adatainak segítségével. Az eredményeket tekintve arra a következtetésre jutottunk, hogy az IFRS-re való áttérés a tőkeszerkezet szempontjából előnyös lehet a vállalatok számára, … tovább »