A projekttervezéstől a megvalósításig – vizsgálandó területek, lehetséges eszközök

A controlling szolgálatába állított és kialakított beszámolási rendszer olyan projekttervezési rendszerre épül, amelyben az elérendő célokat mutatják be. A beszámolási rendszer controlling moduljának kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a felhasználói igényeknek a legmesszebbmenőkig eleget tudjanak tenni. A készített beszámolókban az információkat úgy kell tömöríteni, hogy azok az adott projekt megvalósításával elért eredmények minél gyorsabb áttekintését tegyék lehetővé. A cikkben a projekttervezéstől egészen annak befejezésig követjük nyomon a projektciklus egyes szakaszait.

Controller Info 2013. I.évf.(12) szám 12-15.