A SZÁMVITELI SZAKMA DIGITALIZÁLÁSA

ÖSSZEFOGLALÁS

A számviteli szakma hagyományos szakma, a számviteli szabályok és alapelvek már évek óta változatlanok. Az üzleti élet globalizációja, az erősebb szabályozás és a számos technológiai, innovációs megoldás azonban nem kerüli meg a könyvelői szakmát sem. A számviteli szakma előtt álló kihívások a gyakorlat és az üzleti/gazdasági folyamatok gyors adaptációjának és átalakításának szükségességében mutatkozik meg anélkül, hogy feladnánk az alapvető számviteli szabályokat és elveket. A tanulmány célja megvizsgálni a számviteli szakma digitalizációjával kapcsolatos lehetőségeket és kockázatokat, a számviteli szakma digitalizációjával szembeni kihívásokat szakirodalmi kutatással, és egy kérdőíves kutatás eredményeinek bemutatása a számviteli szakmában dolgozók körére vonatkozóan. A kutatás konklúziója, hogy a technológiai változások és a digitalizáció jelentős hatással lesz a számviteli szakmára a jövőben. Ezek a változások befolyásolják a könyvelők munkájának módját, új ismeretekre megszerzésére lesz szükség, és végül ezáltal „új típusú” számviteli szakembereket eredményez.

XI. ÉVF. 2023. 3. SZÁM 43-49

DOI: 10.24387/CI.2023.3.9

Cikk megtekintésehttp://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-03_negyedev_9.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

ACCA (2020): The Digital Accountant: Digital Skills in a Transformed World. ACCA Global: London, UK.

ALARCON, L. J. – NG, C. (2018): Blockchain and the Future of Accounting. Fox School of Business. Pennsylvania CPA Journal. Vol. 1, pp. 3-7.

ANDREEA, C. D. – MIHAELA, N. A. – ELENA, C. N. – MUGUREL, T. M. – NADIA, P. A. (2021): An Investigation of the Perceived Impact of IT on the Accounting Profession. https://cig.ase.ro/wp-content/uploads/2021/09/Codreanu.pdf  (Olvasva: 2023.03.03.)

BAKULINA, G. – KALININA, G. – LUCHKOVA, I. – PIKUSHINA, M. – GREACHEVA, A. (2020): Transformation of the accountancy profession during digitalization of agriculture. https://research.amanote.com/publication/6ouv0nMBKQvf0BhivcWk/transformation-of-the-accountancy-profession-during-digitalization-of-agriculture (Olvasva: 2023.03.05.)

BOOKKEEPIE (2020): 2020 – A Könyvelés Digitalizációjának éve lesz? Bookkeepie. https://www.bookkeepie.com/hu-blog/2020-a-konyveles-digitalizaciojanak-eve-lesz (Olvasva: 2023.08.05.)

DAI, J. – VASARHELYI, M. A. (2017): Toward blockchain-based accounting and assurance. Journal of Information Systems, Vol. 31, No. 3, pp. 5-21.  https://doi.org/10.2308/isys-51804

DONG, X. – MCINTYRE, S. H. (2014): The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. Quantitative Finance. Vol. 14, No. 11, pp. 1895-1896. https://doi.org/10.1080/14697688.2014.946440

DUONG, D. C. T. – FLEDSBERG, K. (2019): Digitalization of the Accounting Industry: The Influence Of Digitalization on the Accountants’ Role and Their Self-Understanding An Exploratory Study Based on 13 Norwegian Accounting Firms. University of Agder: Kristiansand, Norway.

FANNING, K. – CENTERS, D. P. (2016): Blockchain and its coming impact on financial services. Journal of Corporate Accounting & Finance, Vol. 27, No. 5, pp. 53-57. https://doi.org/10.1002/jcaf.22179

FETTRY, S. – ANINDITA, T. – WIKANSARI, R. – SUNARYO, K. (2018): The future of accountancy profession in the digital era. In Global Competitiveness: Business Transformation in the Digital Era, Proceedings of the First Economics and Business Competitiveness International Conference (EBCICON 2018), Bali, Indonesia, 21-22 September 2018; Routledge-Taylor & Francis Group: London, UK, 2019.

FREY, C. B. – OSBORNE, M. A. (2017): The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, Vol. 114, pp.  254-280.  DOI:10.1016/J.TECHFORE.2016.08.019

FREY, L. – BOTAN, C. – KREPS, G. (1999): Investigating Communication: An Introduction to Research Methods. 2eng ed. Allyn & Bacon: Boston, MA, USA.

GARTNER GLOSSARY: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/digitalization (Olvasva: 2023.02.05.)

GRANLUND, M. – MOURITSEN, J. (2003): Special section on management control and new information technologies. European Accounting Review. Vol. 12, No. 1, pp. 77-83. https://doi.org/10.1080/0963818031000087925

GRIFFIN, P. A. – WRIGHT, A. M. (2015): Commentaries on Big Data’s importance for accounting and auditing, Accounting Horizons, Vol. 29, No. 2, pp. 7-379.

GULIN, D. – HLADIK, M. – VALENTA, I. (2019): Digitalization and the Challenges for the Accounting Profession. Proceedings of the Entrenova-Enterprise Research Innovation, Vol. 5, pp. 428-437.

HERBERT, I. – DHAYALAN, A. – SCOTT, A (2016): The future of professional work: will you be replaced, or will you be sitting next to a robot? Management Services Journal. 2016 (Summer), pp. 22-27.

HIRT, M. – WILLMOTT, P. (2014): Strategic principles for competing in the digital age. McKinsey Q.  Vol. 5, pp. 1-13.

KARIMI, J. – WALTER, Z. (2015): The role of dynamic capabilities in responding to digital disruption: a factor-based study of the newspaper industry. Journal of Management Information Systems. Vol. 32, No. 1, pp. 39-81. doi:10.1080/07421222.2015.1029380

MANCINI, D. – LAMBOGLIA, R. – CASTELLANO, N. G. – CORSI, K. (2017): Trends of Digital Innovation Applied to Accounting Information and Management Control Systems, in Corsi, K., Castellano, N. G. – LAMBOGLIA, R. – MANCINI, D. (Eds.): Reshaping Accounting and Management Control Systems – New Opportunities from Business Information Systems, Springer, Cham, Switzerland. 1-19.

MOUDUD-UL-HUQ, S. (2014): The Role of Artificial Intelligence in the Development of Accounting Systems: A Review, The UIP Journal of Accounting & Audit Practices, Vol. 12, No. 2, pp. 7-19.

PARTIDA, B. (2018): Blockchain’s great potential, Supply Chain Management Review, Vol. 22, No.  1, p 51.

PARVIAINEN, P. – TIHINEN, M. – KÄÄRIÄNEN, J. – TEPPOLA, S. (2017): Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice.  International Journal of Information Systems and Project Management. Vol. 5, No. 1, pp. 63-77. https://doi.org/10.12821/ijispm050104

PAYNE, R. (2014): Discussion of “Digitisation, Big Data and the transformation of accounting information” by Alnoor Bhimani and Leslie Willcocks (2014) Accounting and Business Research. Vol. 44, No. 4, pp. 491-495. https://doi.org/10.1080/00014788.2014.910053

PORTER, M. E. – HEPPELMANN, J. E. (2014): How smart, connected products are transforming companies. Harvard Business Review. 92. (November).

REZAEE, Z. – WANG, J. (2017): Big Data, Big Impact on Accounting, Hkicpa.org, October, 42-45.

RICHINS, G. – STAPLETON, A. – STRATOPOULOS, T. C. – WONG, C. (2017): Big data analytics: opportunity or threat for the accounting profession? Journal of Information Systems, Vol. 31, No. 3, pp. 63-79. https://doi.org/10.2308/isys-51805

RUSSEL, S. J. – NORVIG, P. (2010): Artificial Intelligence: A Modern Approach. (3rd ed.). Prentice Hall.

SIMA, V. – GHEORGHE, I. G. – SUBIC, J. – NANCU, D. (2020): Influences of the industry 4.0 revolution on the human capital development and consumer behavior: a systematic review. Sustainablitiy, Vol. 12, No. 10, p. 4035. https://doi.org/10.3390/su12104035

SMIT, J. – KREUTZER, S. – MOELLER, C. – CARLBERG, M. (2016): Industry 4.0 – Study for the ITRE Committee, Policy Department A: Economic and Scientific Policy. European Parliament, Brussel.  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/57000/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf (Olvasva: 2023.03.18.)

SMITH, S. S. (2018): Digitalization and Financial Reporting – How Technology Innovation May Drive the Shift toward Continuos Accounting. .Accounting and Finance Research. Vol. 7, No. 3, pp. 240-250. https://doi.org/10.5430/afr.v7n3p240

SYED, A. R. – GILLELA, K. – VENUGOPAL, C. (2013): The Future Revolution on Big Data. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering. Vol. 2, No. 6, pp. 2446-2451. ISSN: 2319-5940

TEKBAS, I. (2018): The Profession of the digital age: accounting engineering. https://www.ifac.org/knowledge-gateway/preparing-future-ready-professionals/discussion/profession-digital-age-accounting-engineering  (Olvasva: 2023.02.18.)

Trigo, A. – BELFO, F. – Estébanez, R. P. (2016): Accounting Information Systems: Evolving towards a Business Process Oriented Accounting. Procedia Computer Science, Vol. 100, pp. 987-994 https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.264

VOSS, E. – RIEDE, H. (2018): Digitalisation and Workers Participation: What Trade Unions, Company Level Workers and Online Platform Workers in Europe Think. ETUC-European Trade Union Confederation: Brussels, Belgium.

WARREN JR. J. D. – MOFFITT, K. C. – BYRNES, P. (2015): How Big Data will change accounting, Accounting Horizons, Vol. 29, No. 2, pp. 397-407. https://doi.org/10.2308/acch-51069

YEOH, P. (2017): Regulatory issues in blockchain technology. Journal of Financial Regulation and Complience. Vol. 25, No. 2, pp. 196-208. ISSN: 1358-1988

ZHANG, Y. – XIONG, G. – XIE, Y. – FAN, X. – GU, H. (2020): The Impact of Artificial Intelligence and Blockchain on the Accounting Profession, IEEE Access. Vol. 8, pp. 110461-110477. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3000505