A számviteli törvény változásának hatása a közhasznú minősítésű szervezetek pénzügyi kimutatásaira

Az Európai Parlament és Tanács 2013. júniusában elfogadta a 2013/34/EU-irányelvet. Ennek az új számviteli irányelvnek a magyar jogrendszerbe történő bevezetése a számviteli törvény 2015. évi módosításával valósult meg. A jogharmonizációs feladat nem igényelte új törvény kidolgozását, hanem a korábbi 2000. évi C. törvény módosításával és a módosítások 2016. január 1-jei hatálybalépésével biztosítható volt. Jelen cikkünkkel az a célunk, hogy összefoglaljuk a közhasznú minősítésű szervezetek pénzügyi kimutatásait érintő 2016. évi változásokat.

Controller Info 2016. IV.évf.(1) szám 30-32.