A szervezeti kompetencia- és képességépítés néhány sajátossága

A szervezetek rendkívül összetett társadalmi képződmények, minek következtében az egyes elméletek meghatározott megközelítésekre, szempontokra összpontosítanak, kiemelve bizonyos jellemzőket, összefüggéseket más elemek figyelmen kívül hagyása mellett. Ennek oka, hogy nincsen olyan átfogó szervezetelmélet, amely megakadályozná a partikuláris elemzést. Jelen tanulmányban a korábbi szervezetkutatásokat rendszerezve a szerző összeállított egy olyan modellt, amely a szervezetalakításba ágyazottan a szervezeti képességépítési munka sikeres végrehajtásának lehet egy eszköze.

Controller Info 2013. I.évf.(11) szám 21-30.