A tudatos vállalkozásfinanszírozás a Controlling és az alternatív finanszírozási források szemszögéből

A szerzők a tanulmányukban elsősorban a pénzügyi kultúra és a pénzügyi tudatosság aspektusából közelítik meg a vállalkozások finanszírozásának valamennyi alternatíváját. Kiemelt figyelmet fordítanak a felelős és tudatos pénzügyi döntések gazdasági, pénzügyi hatásaira.

Controller Info 2019. VII.évf.(1) szám 29-33.

10.24387/CI.2019.1.6

 

Bevezetés
A mai pénzügyi, gazdasági rendszer rohamos fejlôdése és folyamatos változása a nemzetgazdaság minden területén olyan pénzügyi kultúrát, pénzügyi tudatosságot igényel, amely a döntéshozókat a legalacsonyabb kockázattal járó, és emellett a leginkább rentábilis pénzügyi döntések meghozatalára teszi képessé. Tehát a vállalkozások, a bankok és a mindenkori Kormány részérôl is megfontolt pénzügyi döntések, intézkedések
szükségesek a vállalkozások fenntartható finanszírozása, fejlôdése és versenyképességük fokozása érdekében egyaránt.
A 2000-es évek elejétôl, egészen a 2008-as gazdasági világválság kirobbanásáig egy meglehetôsen dinamikus hitelezési gyakorlatot folytattak a kereskedelmi bankok a kis- és középvállalkozások (KKV-k) körében. Az ezt követô idôszakban pedig jelentôsen visszafogottabb, óvatosabb hitelezési folyamatokat figyelhettünk meg, majd a Növekedési Hitelprogram 2013-as elindítása újabb fordulatot hozott a hazai KKV-hitelezés tekintetében.
A napainkban jellemzô hitelkínálati piac pedig olyan új kérdéseket tesz fel a vállalkozások finanszírozása tekintetében, amelyek tanulmányunk fô célkitûzéseiként is megfogalmazhatóak:
• Milyen intézkedések, döntési kritériumok határozzák meg a bankok hitelezési gyakorlatát?
• Milyen szerepe van a kontrollingnak a vállalati hitelezés során?
• A banki hitelek mellett milyen alternatív finanszírozási lehetôségek állnak a vállalkozások rendelkezésére?
• Milyen összefüggések figyelhetôk meg a pénzügyi kultúra terjedése és a pénzügyi fogyasztóvédelem között?

 

Felhasznált irodalom
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintô lakossági hitelezés feltételeirôl és a hitelképesség vizsgálatáról
Atkinson, A., Messey , F. A. (2012). Measuring financial literacy: results of the international network on financial education (infe) pilot study, oecd working papers on finance, insurance and private pensions, no. 15, paris: oecd publishing
Banai, Á. (2018): Magyar Nemzeti Bank, Hitelezés és Lakáspiac-Kockázatok és Várakozások Bisnode Credit és Risk Management Konferencia-2018.10.10.
Bankszövetség (2015): Magatartási Kódex: Ajánlás a pénzügyi szervezetek ügyfeleikkel és partnereikkel szembeni magatartásáról. Magyar Bankszövetség, Budapest, 2015.11.02. pp. 4.
Bárczi, J. – ZÉman, Z. (2015): A pénzügyi kultúra és annak  anomáliái, Polgári Szemle: Gazdasági és társadalmi folyóirat 11: (1-3) pp. 101-108. pp.
BÉT, Elônyök az Xtend piacon Elérhetô: https://www.bet.hu/Kibocsatok/kozepvallalati-szolgaltatasok/xtend/Elonyok-a-BET-Xtend-piacon (olvasva: 2018. november 3.)
Dembinski, P. H. (2018) Etika és felelôsség a pénzügyi életben. Budapest, KETEG Oikonomia Kutató Intézet Alapítvány
Hasan , M. – Tangl, A. (2018): The Perceptions of Credit Officers towards External Auditors: A Case Study from Jordan: A Case Study from Jordan, Accounting and Finance Research 7:(1) pp. 237-245
IHUA, U. B. (2009). SMEs key failure-factors: A comparison between the United Kingdom and Nigeria. Journal of Social Sciences, 18 (3), pp. 199– 207
Krekó, J. – Balogh, Cs. – Lehmann, K. – Mátrai, R. – Pulai , Gy. – Vonnák, B.(2012): Nemkonvencionális jegybanki eszközök alkalmazásának nemzetközi tapasztalatai és hazai lehetôségei. MNB-tanulmányok 100. Magyar Nemzeti Bank. On-line: https://www.mnb.hu/letoltes/mt100.pdf Elérve: 2018. február 10.
Lentner, Cs. (2013): A bankszabályozás tudományos rendszertana és fejlôdéstörténete. In. Bankmenedzsment, Bankszabályozás és pénzügyi fogyasztóvédelem. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, pp. 27-86.
LENTNER, Cs. (2015): The Structural Outline of the Development and Consolidation of Retail Foreign Currency Lending. Public Finance Quarterly, Vol. 60. No. 3. pp. 297-311.
LENTNER, Cs. – ZÉMAN, Z. (2017): A pénzügyi válság bankszabályozási controll elveinek meghatározóbb történeti elemei. Európai Jog, Vol. 17. No. 1. pp. 8-13.
Matolcsy , Gy. (2015): Növekedés és egyensúly. Budapest, Kairosz Könyvkiadó Kft.
MNB (2017): Hitelezési folyamatok. On-line: https://www.mnb. hu/letoltes/hitelezesi-folyamatok-2017-marcius-hu.pdf Elérve: 2018. február 10.
Pataki , L. – Kenesey, Zs. (2015): A betétbiztosítási alapok egységesítésére irányuló folyamat az Európai Unió keretein belül. Gazdaság és Társadalom, 7. évf. 1-2. szám, pp. 74-87.
Széles, Zs. – Pataki , L. – Fóriánné Horváth, M. (2016): A bázeli tôkeszabályozás múltja, jelene és jövôje. Gazdaság és Társadalom, 8. évf. 3. szám, pp. 51-68.
TÓTH, R. – Mester, É. – Szijárt ó, B. (2017): A fenntartható társadalmi fejlôdés a versenyképesség és a negyedik ipari forradalom szemszögébôl pp. 5-5., 1 p. Enyedi György Emlékkonferencia: Absztraktfüzet Budapest, Magyarország: Tomori Pál Fôiskola p. 20.
WIKLUND, J., SHEPHERD, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance:A configurational approach. Journal of Business Venturing, 20 (1), pp. 71–91