A vállalkozások belső és külső finanszírozási gyakorlata – A pénzügyi controlling finanszírozást megalapozó döntései

Cikkükben a szerzôk összefoglalják azokat a lényeges területeket, befolyásoló tényezôket, amelyek meg- határozók a vállalkozások finanszírozását megalapozó, controlling alapú pénzügyi döntéseiknél.

Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 28-33.

DOI: 10.24387/CI.2017.2.5