Adattudomány és „Big Data” technológia a controlling szolgálatában

A gyors fejlődés és a nagy mennyiségű, minőségi adat szinte minden gazdasági szereplő, így a vállalatok és vállalkozások, pénzügyi intézmények életére is jelentôsen kihat. Az új technológia és az adattudomány katalizátora lehet olyan tudományágak tovább fejlesztésének, mint például a controlling. A controlling szolgálatába állított új megoldások, akár a tradicionálisan számviteli szemléletû és heurisztikus költ- ségtervezési és elemzési eljárások számára is kínálhat alternatív, statisztikai alapú elôrejelzô és becslô módszereket. A szerzô cikkében ezt az adattárolási és adatfeldolgozási módszert, annak lehetôségeit és a controlling rendszerhez való kapcsolódását ismerteti.

Controller Info 2017. V. évf. (2) szám 2-5.

DOI: 10.24387/CI.2017.2.1