ADATVEZÉRELT CONTROLLING (DDBM) MEGVALÓSÍTÁSI KÉRDÉSEK I.

ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen cikksorozat mondanivalója alapvetően módszertani jellegű: hogyan használhatjuk fel az adatvezérlést a Controllingban? Ehhez a felhasználáshoz mik lehetnek a kiinduló koncepciók és a rendező elvek a megvalósítás során? Az üzleti rendszerek irányítására alkalmas információ-rendszerek hardver és szoftver technológiája gyorsuló ütemben fejlődik, így adott a lehetősége, hogy egyre nagyobb mennyiségű adatot egyre rövidebb idő alatt tudjunk hasznos információvá tenni. Két modellel, és holisztikus megközelítéseket használva kétféle értelemben beszélhetünk adatvezérelt controllingról: Az esetek egyik részében az elképzelhetően igen nagy (pl. „big data”) adatbázisból vesszük az információkat arra vonatkozólag is, hogy mely dimenziók (adat-rendezési szempontok) legyenek az adatkinyerés rendező elvei; az esetek másik részében mi magunk adjuk meg az adat-rendszerezési szempontokat a korábbiakban a controlling-rendszerben használt dimenziók alapján, és így dolgozunk fel adatokat az adatbázisból – és lehetséges a kombináció a két eset között. A kombinációs arány szorosan összefügg a gazdálkodásunk aktuális stratégiai controlling koncepciójának megválasztásával.

XI. ÉVF. 2023. 3. SZÁM 2-5

DOI: 10.24387/CI.2023.3.1

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-03_negyedev_1.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS

BÍRÓ, T. – KRESALEK, P. – PUCSEK, J. – SZTANÓ, I. (2012): A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Zrt, Budapest. 978 963 39 4812 5. 258. p.

BUROW, L. – GERARDS, Y – DEMMER, M. (2017): Understanding big data analytics capabilities in supply chain management: Unravelling the issues, challenges and implications for practice. Controlling & Management Review, Volume 61, 03.12.2017; pp: 48 – 56

CHEN, H. – CHIANG, R. – STOREY, V. (2012): Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. MIS Quarterly, pp. 1165-1189

FABRICIUS FERKE, GY. (2011): A controlling és a vezetői számvitel információtechnológiája. CompLex kiadó, ISBN 978 963 295 143 0. 393p. (E-könyv.)

FABRICIUS-FERKE, GY. (2014): Kibermatika – A Controlling irányítási rendszer, mint vállalati erőforrás. Controller Info Szakmai folyóirat, 2014. II. és IV. negyedév, pp 6-11. és 46-48.

FABRICIUS-FERKE, GY. (2016): Kibermatika – A tökéletes mesterséges intelligencia – közel a Controllinghoz. Controller Info Szakmai folyóirat, 2016. I. negyedév, pp 2-4.

FABRICIUS-FERKE, GY. (2018): A Controlling informatikai módszertanának innovációs lehetőségei. Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Gödöllő. 231 p.

FERKE, GY. (1993): V.I. (Vezetői Információk). Artisjus Szerzői Jogvédő Hivatal 930702001/S. számú műbejegyzés, 1993.07.01.

FERKE, GY. (1996): V.I. Számviteli és pénzügyi információs rendszerek. Hallgatói segédlet, Gábor Dénes Főiskola, Budapest, 1996-97.

BRITTON, C. – DOAKE, J. (1993, 1997): Software System Development. The McGrow-Hill Companies, New York, 278 p.

HALASSY, B. (1996): Ember – Információ – Rendszer. IDG Magyarország Lapkiadó Kft. 288 p.

KAMPHAKE, A, G (2020): Digitalization in Controlling. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, part of Springer Nature. 978-3-658-28741-2.

KELLY, S. (1997): Data Warehousing in Action. John Wiley & SonsLtd. Chichester. ISBN-13: ‎978-0471966401. 339 p.

SINKOVICS, A. (2007): Költség és pénzügyi controlling. CompLex kiadó Bp.  ISSN 978-963-224-919-3. 290 p.

KÖRMENDI, L. – TÓTH A. (2016): A controlling alapjai. Saldó, Budapest.978 963 638 536 3. 184 p.

MUSINSZKI, Z. (2013): Controlling oktatási segédletlogisztikai menedzser és logisztikai mérnök mesterszakos hallgatók számára. Miskolc, 4. p.

MUSINSZKI, Z. (2016): Ipar 4.0 – Költségrendszer 4.0. Controller Info 4 évf. 3. szám. 2-9. pp.

ZÉMAN, Z – TÓTH, A. (2018): Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN 978 963 05 9906 1. 211 p.

ZÉMAN, Z. – VAJDA, G. – THALMEINER, G. – GÁSPÁR, S. (2022): A controlling fejlődés új iránya, az adatvezérelt controlling. I. rész. Controller Info, X. évf. 2022. III. pp. 49-56.

ZÉMAN, Z. – VAJDA, G. – THALMEINER, G. (2023): A controlling fejlődés új iránya, az adatvezérelt controlling. II. rész Controller Info, XI. évf. 2023. I. pp.1-7.