A HR-BEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ELŐSEGÍTÉSÉRE ÉS AZ ALKALMAZOTT GYAKORLATOK ELEMZÉSE

ÖSSZEFOGLALÁS

Manapság a fenntartható fejlődés egyre jelentősebb a cégek, illetve szervezetek körében, azonban a humánerőforrás gazdálkodásnak is fontos szerepe van. A tanulmány a humánerőforrás menedzsment fenntartható fejlődésben betöltött szerepét vizsgálja. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az emberi erőforrás menedzsment hogyan integrálja tevékenységébe a fenntartható értékeket. Rámutatunk, hogy a HR hozzájárulása a fenntartható fejlődéshez főként erőforrásoktól, kapacitástól, szervezeti struktúrától függ, de mindenekelőtt a felsővezetés elkötelezettségének függvénye. Miért fontos tehát a zöld humánerőforrás menedzsment (GHRM, azaz Green Human Resources Management)? A fenntarthatósági stratégiák manapság több ezer vállalaton belül gyorsan fejlődnek, válaszul azokra a kihívásokra és katasztrófákra, amelyeket az éghajlatváltozás hozott, és egyre inkább azzal fenyeget, hogy visszafordíthatatlan és pusztító károkat okoz világunkban. A magánszektor alapvető szerepet játszik az éghajlatváltozás megállításáért folytatott küzdelemben. Ahhoz, azonban, hogy a vállalatok hosszútávon sikeresek legyenek, és előre haladhassanak fenntarthatósági útjukon, elengedhetetlen a felülről lefelé irányuló megközelítés, csakúgy, mint az alelnökök és a felső vezetés – köztük az emberek és a HR – támogatása.

XI. ÉVF. 2023. 2. SZÁM 43-48

DOI: 10.24387/CI.2023.2.9

Cikk megtekintése http://controllerinfo.hu/wp-content/uploads/2023/12/ContrInf_beliv_2023-02_negyedev_09.pdf

IRODALMI FELDOLGOZÁS:

ALTMAN, M. (2001): When Green Isn’t Mean: Economic Theory and the Heuristics of the Impact of Environmental Regulations on Competitiveness and Opportunity Cost. Ecological Economics, 36, pp. 31–44.

BOIRAL, O. (2002): Tacit knowledge and environmental management. Long Range Plan 35 (3), 291e317.

BOIRAL, O. (2009): Greening the corporation through organisational citizenship be- haviours. J. Bus. Ethics 87, 221e236.

BOMBIAK, E. – MARCINIUK-KLUSKA, A. (2018): Green Human Resource Management as a Tool for the Sustainable Development of Enterprises: Polish Young Company Experience. Sustainability, 10(6), pp. 1739. https://doi.org/10.3390/su10061739

BOUDREAU, J. W. – RAMSTAD, P. M. (2005): Talentship, Talent Segmentation and Sustainability: A New HR Decision Science Paradigm for a New Strategy Definition. Human Resource Management, 44(2), pp. 129–136.

CSEHNÉ PAPP, I. – KECZER, G. (2019): Management challenges imposed by the ongoing economic changes. TAYLOR: Gazdálkodás és Szervezéstudományi Folyóirat. 2(36), pp. 24- 35.

CSEHNÉ PAPP, IMOLA – NAGY, CSENGE – KARÁCSONY, PÉTER (2021): Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a fenntartható fejlődésben, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek XVIII. évf. 2021. 3.

COHEN, E. – TAYLOR, S. – MULLER-CAMEN, M. (2012): HRM’s Role in Corporate Social and Environmental Sustainability. SHRM Foundation, United States of America

DAILY, B.F. – BISHOP, J.W. – GOVINDARAJULU, N. (2009): A conceptual model for organisa- tional citizenship behavior directed toward the environment. Bus. Soc. 48, 243e256.

DAILY, B.F. – BISHOP, J.W. – MASSOUD, J. A., (2012): The role of training and empowerment in environmental performance: a study of the Mexican maquiladora industry. Int. J. Oper. Prod. Manag. 32, 631e647.

DR DIÓSSI, KATALIN: HR szakemberek szerepe az SDG-ben (2022.)https://kivalosag.com/blog/fenntarthatosag/hr-szakemberek-az-sdg-ben/5906/

EISENSTAT, R. (1996): What Corporate Human Resources Brings to the Picnic: Four Models for Functional Management. Organizational Dynamics, 25(2), pp. 7–22.

ELKINGTON, J. (1997): Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business.Capstone, Oxford

EUR-Lex (2022.) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM:sustainable_development, letöltés időpontja: 2023.01.02

FRYZEL, B. – SEPPALA, N. (2016): The Effect of CSR Evaluations on Affective Attachment to CSR in Different Identity Orientation Firms. Business Ethics: A European Review, 25(3), pp. 310–326. https://doi.org/10.1111/beer.12116

GFK  (2020.), Egyre fontosabb a gyártók szerepe és felelőssége, 2020.09.28.,  https://www.gfk.com/press/egyre-fontosabb-a-gyartok-szerepe-es-felelossege,  letöltés időpontja: 2023.01.02.

GHRM(2021.), GHRM Meaning and definition, https://youmatter.world/en/definition/green-human-resources-management-meaning-definition/ letöltés időpontja: 2023.01.03.

GOVINDARAJULU, N. – DAILY, B.F. (2004): Motivating employees for environmental improvement. Ind. Manag. Data Syst. 104, 364e372.

HOFFMAN, A. – GEORG, S. (2013): A history of research on business and the natural environment: conversations from the field. In: Georg, S., Hoffman, A. (Eds.), Business and the Environment: Critical Perspectives in Business and Manage- ment, vol. I. Routledge, Oxford, UK, pp. 1e58.

JABBOUR, C. J. C. – SANTOS, F. C. A. (2008): The Central Role of Human Resource Management in the Search for Sustainable Organizations. The International Journal of Human Resource Management,19(12), pp. 2133–2154. https://doi.org/10.1080/09585190802479389

KARAJZ, S. – KIS-ORLOCZKI, M. (2019): A fenntartható fejlődés és a társadalmi innováció kapcsolata, kapcsolatának mérése. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 16(1), pp. 36-48.

KARÁCSONY, P. (2019): The Role of Corporate Social Responsability in Environmental Sustainability. M. Benhassi et. al. (eds.) Human and Environmental Security in the Era of Global Risks, pp. 377–385.

KSH Fenntartható fejlődési Célok (2022.) https://www.ksh.hu/sdg, letöltés időpontja: 2023.01.02.

MARTA, PINZONE – MARCO, GUERCI – EMANUELE, LETTIERI – TOM, REDMAN (2016): Progressing in the change journey towards sustainability in healthcare: the role of ‘Green’ HRM, ELSEVIER, Journal of Cleaner Production 122 (2016) 201e211

PINZONE, M. – LETTIERI, E. – MASELLA, C. (2015): Proactive environmental strategies in healthcare organisations: drivers and barriers in Italy. J. Bus. Ethics 131 (1), 183e197.

POLIMEREK (2021.) http://polimerek.hu/2021/11/29/nem-eleg-ha-a-termek-fenntarthato-a-vallalati-mukodest-is-azza-kell-tenni/, letöltés időpontja: 2023.01.02.

RENWICK, D. W. S. – REDMAN, T. – MAGUIRE, S. (2013): Green Human Resource Management: A Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 15, pp. 1–14.

SHROUF, H. – AL-QUDAH, S. – KHAWALDEH, K. – OBEIDAT, A. – RAWASHDEH, A. (2020): A study on relationship between human resources and strategic performance: The mediating role of productivity. Management Science Letters, 10(13), pp. 3189–3196.

TÓTH, G. (2007): A valóban felelős vállalat. A fenntarthatatlan fejlődésről, a vállalatok társadalmi felelősségének (CSR) eszközeiről és a mélyebb stratégiai megközelítésről, KÖVET, Budapest

VARSÁNYI, ZSÓFIA (2021): A munkavállalók számára is egyre fontosabb a fenntarthatóság, https://www.profession.hu/hrfeed/a-munkavallalok-szamara-is-egyre-fontosabb-a-fenntarthatosag/ letöltés ideje: 2023.01.01.

VISSER, W. – BRUNDTLAND, G. H. (1987): Our Common Future (“The Brundtland Report”). World Commission on Environment and Development. The Top 50 Sustainability Books, pp. 52–55.”