Az államháztartási számvitel változásának hatásai a munkafolyamatokra és szervezési kérdésekre költségvetési szervek példáján keresztül

A cikkben a szerzők az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiak- ban: új Áhsz.) számviteli változásainak hatásait vizsgálták különböző költségvetési szerveknél 2013. és 2014. évre vonatkozóan, a fókuszt a munkafolyamatokra és a szervezési kérdésekre helyezték. A cikkben ismertetett kutatásban négy költségvetési szerv gazdasági vezetőjét kérdezték meg, hogy miként történt a változás bevezetése és hogyan értékelik azt. A mélyinterjút egy államigazgatási költségvetési szerv vezetőjével, egy egészségügyi- és egy felsőoktatási intézmény vezetőjével, valamint egy önkormányza- ti fenntartású szociális intézmény vezetőjével végezték el. A kutatás eredményeként képet kaphatunk, hogy miként ítélték meg e nagy horderejû változást a költségvetési szervek szakemberei.

Controller Info 2017. V. évf. (3) szám 37-41.

10.24387/CI.2017.3.7