A diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetenciái (II. rész)

A szerző jelen cikkében a ControllerInfo 2017. II. negyedéves számában bemutatott kutatómunkájá- nak szerves folytattatásaként, amely a nemzetközi források feldolgozását követően a magyar diplomás pályakezdő pénzügyi, számviteli és controlling szakemberek kompetencia vizsgálatára irányult, az em- … tovább »

Az időalapú verseny hatása a logisztikai szolgáltatók tevékenységére és rugalmasságára az ellátási láncban

A szerzők cikkükben megvizsgálták az ellátási láncok és a logisztikai szolgáltatók idővel kapcsolatos problémáit, azok következményeit és megoldási lehetőségeit. Megállapították, hogy a logisztikai szol- gáltatások megvalósítása során jelentkező és mérhető időtényezők fejlesztése hozzájárul a logisztikai … tovább »

Az államháztartási számvitel változásának hatásai a munkafolyamatokra és szervezési kérdésekre költségvetési szervek példáján keresztül

A cikkben a szerzők az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiak- ban: új Áhsz.) számviteli változásainak hatásait vizsgálták különböző költségvetési szerveknél 2013. és 2014. évre vonatkozóan, a fókuszt a munkafolyamatokra és a szervezési … tovább »

Innováció és fenntarthatóság a hazai számviteli felsőoktatásban

A számviteli felsőoktatás területén is folyamatos kihívásoknak kell megfelelni: változó munkaerőipaci elvárások, hallgatói motivációk, szakmai kompetencia követelmények, jogszabályi környezet, gazdasági környezet, globalizáció kihívásai és nem utolsó sorban az egyetemek között folyó verseny is folyamatos megújulásra … tovább »

Tőkeszerkezeti elméletek érvényesülése a szolgáltató szektorban

A szerző cikkének célja, bizonyos tőkeszerkezeti elméletek érvényesülésének vizsgálata, a magyarországi szolgáltató szektorban, a 2006-2014 közötti időszakot figyelembe véve. A kutatómunka középpontjában három tényező áll: egyrészt az, hogy hogyan érvényesül a szolgáltató szektorban az a … tovább »

A Volkswagen dieselgate botrány

A Volkswagen-botrány rendkívül összetett kérdés. Felmerülnek ugyanis társasági jogi, környezetvédelmi jogi és büntetőjogi aspektusok is. A cikk szerzője a compliance és a felelős társaságirányítás szemszögéből közelíti meg a Volkswagen-botrány eseményeit. Controller Info 2017. V. évf. … tovább »

A statisztika módszertani lehetőségeinek alkalmazása az üzleti elemzési eljárásokban

A gazdasági események összetettsége, az adatsokaságok óriási mérete egyre jobban megköveteli azokat a matematikai és statisztikai módszertani eljárásokat, eszközöket, amelyekkel az ilyen elemzésekben fel- tárhatók lesznek azok az információk, amelyek ténylegesen támogatják a vezetés döntéseit. … tovább »