Az intellektuális tőke értékelésére alkalmazott mérési módszerek összehasonlító elemzése

Napjainkban az igazán versenyképes vállalatok átlépik a piac adta lehetőségeket- méreteiktől függetlenül- multi vagy transznacionálissá válnak- és kiszélesítik a versenyt az egész világpiacra, netán új piacokat is teremtenek. Azt gondolhatnánk, hogy a vállalati sikeresség leginkább az innovációtól függ, a szerzők a tanulmányukban rávilágítanak, hogy a sikerhez az innováció csak egy eszköz, hiszen az innovatív gondolatok sokszor egy nem számszerűsíthető tényezőből fakad.

Controller Info 2019. VII.évf.(1) szám 24-28.

10.24387/CI.2019.1.5
 

Bevezetés
Tulajdonképpen ha egy gazdálkodó szervezet értékére gondolunk, azonnal azok az adatok jutnak az eszünkbe, amelyekkel a mérlegben, eredménykimutatásban stb. találkoztunk. Magától értetôdô, hogy számviteli, logisztikai és egyéb funkcionális rendszereket alkalmazunk a minél pontosabb kimutatások elkészítése végett. A projektek, azok sikeressége és a fenntartható fejlôdés körül forog a vállalat élete. A vállalaté, amely könyveiben nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni, mekkora szerepe lehet egy, a munkavállaló által kigondolt szabadalomnak, új technológiának, licence-nek. A munkavállalók fejében meglévô tudás, innováció, know-how adja a vállalatnak azt az elemét, amelyre csak napjainkban kerül a figyelem középpontjába, ez pedig az intellektuális tôke.

Irodalomjegyzék
Fenyves V. -Bács Z. – Droj L. – Tarnóczi T. (2018): SIGNIFICANCE AND POSSIBILITIES OF MEASURING INTELLECTUAL CAPITAL BASED ON ACCOUNTING STATEMENTS ECONOMICS & WORKING CAPITAL 2018 : 1-2 p. 47
Gyökér I. – Finna H.(2008): Teljesítménymenedzsment. Oktatási segédanyag, Budapest, 2008.
Kaplan R. S.- Norton, D.P. (2007): A balanced scorecard, mint stratégiai menedzsmentrendszer, Harvard Businessmanager, 2007 dec. -2008 jan
Kiss L.: (2002) Újabb módszerek az immateriális javak és tôke intellektuális tôke mérésére Controlling II/8.
Kline, S.J. – Rosenberg, N. (1986): An Overview of Innovation (in: Landau–Rosenberg (szerk.): The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for Economic Growth, National Academy Press, Washington
Musinszki Z. (2014): Cost to be a cost? Cost in the management accounting. In: Zéman Z. (ed.): Controller Info Studies. Copy & Consulting and Unio Publishing, pp. 134-138.
Tarnóczi T. – Fenyves V. (2018): KNOWLEDGE-BASED ECONOMY – KEY ISSUES IN THE INTELLECTUAL CAPITAL MEASUREMENT BY EXAMPLE OF TWO HUNGARIAN STOCK EXCHANGE COMPANIES SEA:
PRACTICAL APPLICATION OF SCIENCE VI : 17 p. 137
Véry Z. (2008): Management Control & Complience Control (www.mce.hu/publikaciok)
W. Chan Kim – Renée Mauborgne (2008): Kék óceán stratégia – A verseny nélküli piaci tér, Park Könyvkiadó
Zéman Z. – Tóth A. (2017): Stratégiai pénzügyi controlling és menedzsment 120-125.
Zéman Z. (2002): A controlling rendszerek integritása a vállalkozások controlling rendszerében, Gyakorlati kézikönyv, Raabe kiadó
Zéman Z.- Tóth A. (2000): Controlling alapismeretek, fôiskolai jegyzet
Zéman Z.-Tóth M.- Bárczi J. (2008): Modelling of Developing process of Controlling Activity especial regard to Accounting R&D and Innovation Concerning Management Activities, Bulletin of the Szent István University (Gödöllô) II.: pp. 485-495.