Az önköltségszámítás felértékelődő szerepe a költségvetési szektor belső kontroll mechanizmusának folyamatában

A költségvetési szektort érintő 2014. január l-jén életbe lépő új számviteli előírások nagy lépésnek számítanak a teljes gazdálkodói kört átfogó egységes számviteli szabályozás irányába. A változásoknak köszönhetően az államháztartási számviteli információs rendszer komplexebbé vált, hiszen a pénzforgalmi bázisú költségvetési számvitel kiegészült a realizációs elven működő pénzügyi számvitellel. A pénzügyi számvitelben rejlő egyik legnagyobb lehetőséget a közszolgáltatások mérhetőségnek a javulásában látjuk. Cikkükben a szerzők elsődlegesen arra keresik a választ, hogy a költségvetési szektorban végbement számviteli változások hogyan befolyásolták az önköltségszámítási szabályokat illetve folyamatokat a költségvetési szektorban. Cikkünkkel arra is felkívánják hívni a figyelmet, hogy az önköltségszámítás a költségvetési szektorban is hatékony vezetéstámogató eszköznek tekinthető, melyet érdemes a költségvetési szervezet controlling rendszeréhez illeszteni és azzal együtt működtetni.

Controller Info 2015. III.évf.(3) szám 52-56.