Az önköltségszámítás felértékelődő szerepe a költségvetési szektor belső kontroll mechanizmusának folyamatában

A költségvetési szektort érintő 2014. január l-jén életbe lépő új számviteli előírások nagy lépésnek számítanak a teljes gazdálkodói kört átfogó egységes számviteli szabályozás irányába. A változásoknak köszönhetően az államháztartási számviteli információs rendszer komplexebbé vált, hiszen … tovább »

Vállalati üzleti teljesítmény és versenyképesség a pénzügyi mutatók tükrében

A vállalatok értékteremtő tevékenységet végeznek, melynek során fő céljuk a vevői érték létrehozása, olyan termék előállítása, forgalmazása, amely iránt fizetőképes kereslet mutatkozik, és amely a versenytársakétól megkülönböztetett tulajdonságokkal rendelkezik. Ezekhez a feltételekhez, tényezőkhöz társul még … tovább »

Könyvvizsgálati helyzetkép, a könyvvizsgálat minőségének mérése

A 2014/56/EU irányelv előírásai szerint a könyvvizsgálók munkájának megítélése a közfelügyelet fel­ adata. A könyvvizsgálat minőség-ellenőrzésének mindig a kockázaton kell alapulnia, arányosnak kell lennie a befektetők kockázatával, és a megbízások nagyságával. Rizikó faktornak tekintendő az … tovább »

A „felhő” alapú alkalmazások szerepe a Vállalatirányítási (ERP) rendszerek fejlődésében az SAP példáján keresztül

Az elmúlt évtizedekben az egyre növekvő kihívásokat jelentő nemzetközi vállalati környezetben a korszerű Vállalatirányítási (ERP) Rendszerek fejlődését számos tényező befolyásolta. Az ERP rendszerek lehetővé teszik a legújabb technológiai újítások használatát, például az Internet, a videokonferenciák … tovább »

Kockázati tényezők lehetséges előrejelzése, a gazdálkodás felelősségének kérdése a számviteli beszámolóból nyerhető adatok tükrében

A szerzők cikkükben arra keresik a választ, hogy a számviteli beszámolókból nyerhető információk mennyiben alkalmasak a kockázatok előrejelzésére, azonosításra. A kockázati tényezők mérlegelésé­ re annak ismeretében térnek ki, hogy – a hatályos számviteli törvény előírásai … tovább »