Az online marketingcontrolling értékelési folyamata a tartalommarketing ROI segítségével

Jelen cikkben a marketingcontrolling szemléletű tartalommarketing lényegi elemeit, kialakítási és mérési lehetőségeit ismerjük meg részletesen. A tartalommarketing a 21. századi vevőszerzés hatékony eszköze, mely olyan stratégiai marketing megközelítést képvisel, ahol a releváns információátadás a cél, konverzió generálása érdekében. A definíció meghatározásánál szükséges a tartalommarketing és az inbound marketing közötti hasonlóságok, különbözőségek és fogalmi keveredések tisztázása. A mérési módszereket illetően a sikermérés controlling folyamatára történik fókuszálás, melyben a kvantitatív mutatószámok közül a tartalommarketing ROI-t vezeti végig a szerző egy konkrét példán keresztül. A számítás során levonható kauzális összefüggések alapján a különböző célcsoportok felhasználói igényeihez optimalizálhatjuk az online tartalmat.

Controller Info 2018. VI.évf.(1) szám 5-8.

10.24387/CI.2018.1.2