Az aranyrészvények magyarországi aspektusai

Az aranyrészvények olyan állami jogosultságok, amelyek egy nyilvánosan mûködô társaságban beavatkozási lehetôséget biztosítanak. A legtöbb formáját az Európai Unió azonban a tôke szabad mozgásának korlátjának tekintette, emiatt az aranyrészvény jelentôs részben megszûntek. A tanulmány célja az aranyrészvényekre vonatkozó magyarországi szabályok áttekintése, a rendszerváltozástól kezdve. Láthatóvá válik, hogy az aranyrészvények eltörlésére irányuló jogalkotói program ellenére eme állami privilégiumok még mindig a magyar jog részét képezik.

Controller Info 2018. különszám 6-9.

10.24387/CI.2018.K.2