Értékeink alulértékelve A piaci érték és a könyv szerinti érték közötti eltérés lehetséges csökkentése – II. rész

A cikk első részében bemutattam, hogy véleményem szerint melyek a számvitel által szolgáltatott könyv szerinti érték, illetve a cégértékelések során meghatározott piaci érték közötti különbségek fő okai. Jelen cikk megkísérel szakmailag alátámasztani egy olyan értékelési eljárást, amely az objektív eredmény mellett biztosítja a vállalkozás piaci értékének pontosabb kimutatását számviteli oldalról is, a szakmai morál figyelembevétele mellett. Irásomban egy olyan új, immateriális javakra vonatkozó, magyar számviteli értékelési rendszer kidolgozását tűztem ki célul, ami segíti a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti rés szűkítését.

Controller Info 2014. II.évf.(3) szám 22-30.